Aktualności

Zdjęcie do ogłoszenia

2022-12-21 12:12:43

Nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowił przyznać następującym zespołom nagrody za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie za 2021 r.: zespołowi autorskiemu w składzie: dr Monika Krajewska-Wędzina, adiunkt PIWet-PIB; dr inż. Łukasz Radulski, asystent PIWet-PIB; prof. dr hab....

Czytaj dalej...

2022-12-13 13:50:06

Wezwanie do sprostowania nieprawdziwych informacji_Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

Materiał zawiera Wezwanie do Pana Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w sprawie sprostowania Jego wypowiedzi z posiedzenia Rady - 28 października br., gdzie w protokole z tego posiedzenia wskazał, że: "powołany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej mediator i były...

Czytaj dalej...
Zdjęcie do ogłoszenia
Zdjęcie do ogłoszenia

2022-12-06 10:14:18

Publikacja w czasopiśmie The Lancet Infectious Diseases

Z dużą przyjemnością i satysfakcją informujemy, że w czasopiśmie The Lancet Infectious Diseases (IF=71,421) ukazał się artykuł pt. "Unveiling the incidences and trends of the neglected zoonosis cystic echinococcosis in Europe: a systematic review from the MEmE project", którego jednym ze...

Czytaj dalej...

2022-12-02 15:10:59

Transfer wiedzy: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Inspekcja Weterynaryjna – Ośrodki Doradztwa Rolniczego

W dniu 1 grudnia b.r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się konferencja zatytułowana „Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) jako wyzwanie dla hodowców drobiu i lekarzy weterynarii”.   Wykład otwierający wygłosił dr Mirosław Welz, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz...

Czytaj dalej...
Zdjęcie do ogłoszenia
Zdjęcie do ogłoszenia

2022-11-24 12:24:43

Projekt One Health EJP - Wspólne spotkanie Komitetu Osób Kierujących oraz Komitetu Współwłaścicieli Programu

W dniach 21-22 listopada br. w Sztokholmie odbyło się spotkanie dwóch komitetów reprezentujących kierowników i właścicieli projektu OneHealth EJP (Promoting One Health in Europe through joint actions on foodborne zoonoses, antimicrobial resistance and emerging microbiological hazards), będące...

Czytaj dalej...

2022-11-17 12:03:21

Przedłużenie porozumienia o współpracy w ramach konsorcjum z Wageningen University&Research Centre

W dniu 14 listopada br. w Ambasadzie Polski w Królestwie Niderlandów w Hadze, w obecności Pana Piotra Samerka, chargé d'affaires, kierownika Placówki, podpisano porozumienie o współpracy naszego Instytutu z Wageningen University&Research Centre (WUR), Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o...

Czytaj dalej...
Zdjęcie do ogłoszenia
Zdjęcie do ogłoszenia

2022-11-16 11:15:36

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Tkaczyk

Komisja Doktorska Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach uprzejmie zawiadamia o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Tkaczyk pt.: "Oznaczanie biomarkerów mikotoksyn u trzody chlewnej jako nowoczesne narzędzie do oceny narażenia świń na mikotoksyny", która odbędzie się dn. 24 listopada 2022...

Czytaj dalej...

2022-11-10 06:54:44

Zaśpiewajmy Razem Hymn Państwowy

W związku z przypadającą w dniu 11 listopada br. 104. Rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości biuro programu „Niepodległa” zaprasza do udziału w akcji „Niepodległa do Hymnu”. Wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego w tym dniu będzie wyjątkową okazją do podkreślenia wspólnoty i solidarności...

Czytaj dalej...
Zdjęcie do ogłoszenia
Zdjęcie do ogłoszenia

2022-10-18 07:23:39

Wizyta uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Władysława Szafera w Rzemieniu

W ramach porozumienia o współpracy z 07.10.2011 w dniu 17 października br. Instytut odwiedzili uczniowie technikum weterynaryjnego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Władysława Szafera w Rzemieniu pod opieką Pani lek. wet. Ewy Trojan-Kaczmarek. Wizyta ta była jednym z elementów...

Czytaj dalej...

2022-10-06 07:05:36

Spotkanie z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego

04 września br., na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Henryka Kowalczyka, prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego. Spotkanie zostało zorganizowane w Fortecy – Forcie Legionów. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci...

Czytaj dalej...
Zdjęcie do ogłoszenia