Komunikaty

Borelioza


Szczegóły znajdują się tutaj

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁU DO BADANIA:

  • kleszcza należy umieścić w szczelnym pojemniku lub woreczku i przechowywać w temperaturze pokojowej lub w lodówce;
  • kleszcz przekazany do badania nie może być uszkodzony;
  • kleszcz z widocznymi uszkodzeniami ciała jest nieprzydatny do badania.

PRZEKAZANIE MATERIAŁU DO BADANIA

Materiał do badania można dostarczyć osobiście, wysłać kurierem lub pocztą na adres:

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Centralny Punkt Przyjęć Próbek
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
z dopiskiem: próbka do badań

Do próbki należy dołączyć wypełniony formularz (Zlecenie wykonania badań). Pobierz
W razie braku dostępu do Internetu, prosimy o dołączenie własnego pisma zawierającego:
imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy osoby zlecającej badanie, a także rodzaj badania.

DOSTĘPNE RODZAJE BADAŃ:

1. Badanie kleszcza w kierunku boreliozy (Borrelia burgdorferi sensu lato) - cena 180 zł;
2. Badanie kleszcza w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu (wirus TBEV) - cena 150 zł;
3. Badanie kleszcza w kierunku boreliozy (Borrelia burgdorferi sensu lato) oraz kleszczowego zapalenia mózgu (wirus TBEV) - cena 248 zł;
4. Badanie kleszcza w kierunku tzw. panelu chorób odkleszczowych - cena 330 zł:
  • boreliozy (Borrelia burgdorferi sensu lato),
  • kleszczowego zapalenia mózgu (wirus TBEV),
  • erlichiozy monocytarnej (Ehrlichia chaffeensis/Ehrlichia muris),
  • anaplazmozy granulocytarnej (Anaplasma phagocytophilum).

OPŁATA ZA WYKONANIE BADANIA

Wpłaty prosimy kierować na konto Instytutu:
BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Puławach 35 2030 0045 111 0000000 531520 lub w kasie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

W tytule wpłaty należy podać kierunek badania oraz nazwisko i imię.

Klient zobowiązany jest do dokonania opłaty przed przekazaniem próbki do badania (wraz z próbką należy dostarczyć potwierdzenie wykonania przelewu lub potwierdzenie wniesienia opłaty).