Oferta

Konferencje - Sympozja - Zjazdy


Zakład Chorób Bydła i Owiec Państwowego Instytutu Weterynaryjnego — Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
wraz z
Polskim Stowarzyszeniem Bujatrycznym
mają zaszczyt zaprosić lekarzy weterynarii oraz hodowców bydła do udziału w XVIII Konferencji Bujatrycznej w dniach 19-20.04.2024 r.
pt.

„Immunoprofilaktyka swoista i nieswoista wybranych chorób bydła – nowe osiągnięcia i kierunki rozwoju”

Rozpoczęcie Konferencji w dniu 19 kwietnia 2024 r. o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej WCKP PIWet-PIB w Puławach, al. Partyzantów 57.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – prof. dr hab. Dariusz Bednarek

Zgłoszenia prosimy kierować drogą internetową, dane na stronie Instytutu: www.piwet.pulawy.pl – zakładka: Oferty/Konferencje, zjazdy lub bezpośrednio pod tel. 81 889 32 45 (mgr Gabriela Gawinek), 81 889 31 41 (mgr inż. Aleksandra Korycińska

Patronat medialny: Lecznica Dużych Zwierząt

Zaproszenie i program ramowy Szczegółowy program konferencji Formularz zgłoszeniowy Proponowana baza noclegowa

Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego — Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
ma zaszczyt zaprosić do udziału w
Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.

Current parasitological hazards in food”,

która odbędzie się w dniach 25 – 27.09.2024 w Hotelu Zamek RYN,
ul. Plac Wolności 2, 11-520 Ryn

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – dr hab. Ewa Bilska-Zając

www.konferencjaparazyty2024.pl

e-mail: wlosniekonf2024@piwet.pulawy.pl

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji można dokonać przez stronę internetowej konferencji www.konferencjaparazyty2024.pl

 „Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II” – moduł „Wsparcie konferencji naukowych Ogłoszenie