Prezentacja instytutu

RODO


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Pani Martyna Korzeniowska-Suszek
Tel.: 605 241 266.
e-mail: iod@piwet.pulawy.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB), z siedzibą w Puławach; adres do korespondencji: ul. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, adres e-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl, tel. 81 889 30 00., fax: 81 8862595.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Instytutu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Panią Martyną Korzeniowską-Suszek, na adres poczty elektronicznej iod@piwet.pulawy.pl lub telefonicznie – tel. 605 241 266.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w celu:
  • realizacji zawartej z Panią/Panem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PIWet-PIB (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. W związku z przetwarzaniem danych we wskazanym powyżej celu, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • inni administratorzy danych, którzy otrzymają dane w związku z realizacją ich własnych celów;
  • podmioty, którym dane zostały powierzone na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych;
  • organy publiczne;
  • osoby lub podmioty działające na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  Dane osobowe będą udostępnione tym podmiotom tylko w niezbędnym zakresie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów lub przez okres dłuższy, jeżeli wymaga tego przepis odrębny - zgodnie z obowiązującą w PIWet-PIB Procedurą retencji danych osobowych. Po upływie tego okresu są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (w tym prawo do uzyskania kopii tych danych) i prawo do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (dotyczy zautomatyzowanego przetwarzania danych na podstawie Pani/Pana zgody lub zawartej z Panią/Panem umowy). Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO i obowiązującą w PIWet-PIB Polityką ochrony danych osobowych.
 7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z obowiązującym prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta z Panią/Panem umowa (gdy niepodanie danych uniemożliwia wykonanie umowy).
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (PUODO): Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Siedziba Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego jest objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Przetwarzanie danych pozyskanych z monitoringu wizyjnego odbywa się poprzez ich: zapisywanie, przechowywanie, przeglądanie, udostępnianie i usuwanie, niezależnie od charakteru nośnika, na którym są zapisywane. Miejsca objęte monitoringiem zostały w sposób widoczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oznakowane. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Okres przechowywania danych pozyskanych z monitoringu, po upływie którego są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, wynosi:
  • 30 dni od daty nagrania – dla kamer obejmujących część mieszkalną budynku WCKP, nowy budynek laboratoryjny, budynek wielofunkcyjny ABSL3 oraz magazyn odpadów;
  • 37 dni od daty nagrania – dla kamer obejmujących obszar recepcji PIWet-PIB oraz ciąg komunikacyjny na parterze segmentu A budynku Instytutu;
  • 13 dni od daty nagrania - dla pozostałych kamer.
 12. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Polityka prywatności

Na stronach internetowych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ("PIWet-PIB") przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu „piwet.pulawy.pl”, zwanego dalej „Portalem”. W związku z powyższym PIWet-PIB wdraża poniższą Politykę Prywatności i zachęca każdego użytkownika serwisu do zapoznania się z nią:

 1. Korzystając z Portalu użytkownik akceptuje niniejszą Politykę Prywatności.
 2. Dane osobowe w Portalu mogą być gromadzone poprzez następujące działania:
  1. informacje podawane w formularzach zamieszczonych w Portalu,
  2. informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z Portalu, tj.:
   1. informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz Portalu, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego,
   2. pliki „cookies” – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Portal na urządzenie użytkownika odwiedzającego Portal (np. komputer, laptop, smartfon).
 3. Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów:
  1. administrowania serwerami i Portalem,
  2. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i Portalu,
  3. zapewnienia świadczenia użytkownikowi określonych usług,
  4. dostosowanie Portalu do potrzeb użytkowników,
  5. tworzenie statystyk oglądalności podstron Portalu,
  6. utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła
 4. Pliki „cookies” służą do realizacji następujących celów:
  1. zapewnienie prawidłowego działania witryn Portalu w przeglądarce użytkownika,
  2. ułatwienia użytkownikowi korzystania z Portalu i dopasowania go do potrzeb użytkownika,
  3. zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji użytkownika,
  4. tworzenia statystyk Portalu umożliwiających poznanie oczekiwań użytkowników i rozwój Portalu tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. poprzez analizę zapytań z wyszukiwarek).
 5. Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu użytkownika.
 6. Przykładowe pliki „cookies” i ich wykorzystanie w Portalu:
  1. Pliki „cookies” służące do określenia statystyk popularności stron, ilości odwiedzin i rozkładu odwiedzin w czasie,
  2. Pliki „cookies” ustawiane przez serwer aplikacyjny przyznawane przy pierwszej wizycie na Portalu, usuwane po pewnym czasie braku aktywności bądź w wyniku zakończenia ustalonej czynności na Portalu, np. opuszczenie strony, zamknięcie przeglądarki, wylogowanie (JSESSIONID, LFR_SESSION_STATE),
  3. Pliki „cookies” dedykowane ustawiane przez szablony:
   1. używane do zapamiętania preferencji wielkości czcionki, kontrastu (contrast, text-size),
 7. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania własnej przeglądarki internetowej tak, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu. Wyłączenie przechowywania plików „cookies” może spowodować, że niektóre funkcje Portalu mogą nie działać poprawnie.
  Jak zablokować pliki „cookies”:
  Użytkownik może zdecydować o zapisywaniu bądź nie plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki.
  1. w przeglądarce Firefox: Opcje > Prywatność
  2. w przeglądarce Chrome: Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści
  3. w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność (pozwala wybrać różne poziomy ochrony) > Zaawansowane
  4. w przeglądarce Opera: Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka (pliki „cookies”)

  W każdej przeglądarce ustawienia plików „cookies” ustawia się osobno.

 8. Przy korzystaniu z Portalu część danych o użytkowniku może być automatycznie zbierana i przetwarzana. Dodatkowo wykorzystywane są: wtyczki, przyciski lub inne narzędzia umożliwiające dzielenie się treścią na portalach społecznościowych, takich jak: Twitter, mapy Google Maps, oraz filmy z serwisu YouTube.
 9. Przetwarzamy dane na portalach społecznościowych. Czynność korzystania z nich z jest zgodą w rozumienia art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Portale profilują dane osobowe na własnych zasadach. Więcej:
  YouTube — szczegółowe informacje można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
  Twitter - ustawienia dotyczące ochrony danych na Twitterze możesz samodzielnie dostosować na swoim koncie użytkownika https://twitter.com/personalization
 10. PIWet-PIB nie odpowiada za politykę prywatności podmiotów zewnętrznych między innymi serwisów, do których zamieszcza linki. Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi u tych podmiotów.
 11. PIWet-PIB dokłada wszelkich starań, aby chronić Portal wraz z przetwarzanymi na nim danymi, m.in. przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu PIWet-PIB stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa zabezpieczające dostęp do serwerów i serwisu oraz rozwiązania kryptograficzne. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie tym pracownikom oraz podmiotom, którym są one niezbędne do realizacji zadań i są one przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.
 12. PIWet-PIB jest administratorem danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Portalu, z wyłączeniem danych zbieranych przez podmioty zewnętrzne, o których mowa w pkt 8 i 9.
 13. PIWet-PIB przetwarzając dane, przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
 14. Dane osobowe użytkowników zabrane w celach opisanych w pkt. 3 i 4 niniejszej Polityki Prywatności będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu.
 15. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych w związku ze świadczeniem usług na rzecz PIWet-PIB.
 16. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. ograniczenia ich przetwarzania,
  4. przeniesienia danych do innego administratora danych,
  5. wniesienia sprzeciwu.
 17. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.