Komunikaty

Botulizm


W załączonej KARCIE INFORMACYJNEJ znajdują się wskazówki dotyczące rodzaju pobieranych próbek i warunków transportu do laboratorium w przypadku podejrzenia botulizmu. Uprzejmie prosimy o dołączenie jej do Umowy na wykonanie badań oraz próbek przesyłanych do badań.