Aktualności - szczegóły

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Sylwii Budniak

Zdjęcie do ogłoszenia

Komisja Doktorska Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach uprzejmie zawiadamia o obronie rozprawy doktorskiej lek. wet. Sylwii Budniak pt.: "Fenotypowa i genotypowa charakterystyka szczepów Pasteurella multocida
wyizolowanych od królików w Polsce", która odbędzie się dn. 15 maja 2024 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej PIWet - PIB w Puławach (A1.13). Szczegóły dotyczące wydarzenia w załączonym skanie


Link do kanału PIWet-PIB (Youtube)


MS TEAMS

Powrót