Wczytywanie

Aktualności

Zdjęcie do ogłoszenia

2022-06-24 07:04:04

Wizyta uczniów Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

W dniu 21 czerwca br. PIWet-PIB odwiedziło 35 uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Mokoszynie-Sandomierzu z opiekunami. Większość naszych gości kształci się na...

Czytaj dalej...

2022-06-09 15:56:30

Publicznej obrony rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Anny Sawickiej-Durkalec

Komisja Doktorska Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach uprzejmie zawiadamia o następującej obronnie rozprawy doktorskiej: mgr inż. Anny Sawickiej-Durkalec pt.: "Charakterystyka molekularna i ocena występowania Mycoplasma spp. u ptaków wolno żyjących i gołębi" która odbędzie się 15 czerwca o godz....

Czytaj dalej...
Zdjęcie do ogłoszenia
Zdjęcie do ogłoszenia

2022-06-14 12:09:26

Udział pracowników ZHS i ZFT PIWet-PIB w IX EuroResidue Conference

W dniach 22-25.05.2022 r.w Sint Michielsgestel, w Niderlandach, odbyła się IX EuroResidue Conference “Veterinary residue control, the beginning of a new era”.   W wydarzeniu wzięło udział blisko 230 uczestników reprezentujących ponad 20 krajów. Podczas konferencji przedstawiono 37 prezentacji...

Czytaj dalej...

2022-06-09 07:31:15

Audyt Inspektorów Państwowej Służby Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów dotyczący środków kontroli i zwalczania ASF wdrażanych w Polsce

  W dniu 7 czerwca 2022 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym odbył się audyt Inspektorów Państwowej Służby Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów dotyczący środków kontroli i zwalczania ASF wdrażanych w Polsce. Stronę ukraińska...

Czytaj dalej...
Zdjęcie do ogłoszenia
Zdjęcie do ogłoszenia

2022-06-03 08:24:43

Spotkanie Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Henryka Kowalczyka z uczestnikami Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych

    2 czerwca br. Pan Henryk Kowalczyk, Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkał się z uczestnikami Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych. W spotkaniu, obok innych zaproszonych gości i dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra rolnictwa i...

Czytaj dalej...

2022-05-31 11:01:36

Konferencja naukowa „Nowe formy profilaktyki i terapii wybranych chorób bydła”

  W dniach 27-28 maja 2022 r.  w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - PIB w Puławach miała miejsce XVI Konferencja Bujatryczna, tym razem pod tytułem  „Nowe formy profilaktyki i terapii wybranych chorób bydła”. Konferencję swoim Patronatem Honorowym objął Wicepremier, Minister...

Czytaj dalej...
Zdjęcie do ogłoszenia
Zdjęcie do ogłoszenia

2022-05-27 08:43:45

Konferencja „Żywienie, zdrowie, choroby przewlekłe” w Ostrowi Mazowieckiej

  24 maja br. Dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w konferencji pt. „Żywienie, zdrowie, choroby przewlekłe”, zorganizowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej, Panią Magdalenę Kaczmarek, pod patronatem honorowym Wiceprezesa Rady...

Czytaj dalej...

2022-05-26 08:42:33

Spotkanie dotyczące rozwoju i doskonalenia form współpracy między instytutami badawczymi nadzorowanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 20 maja br. Departament Strategii i Rozwoju Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizował kolejne spotkanie w ramach cyklu spotkań poświęconych współpracy między instytutami badawczymi nadzorowanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W pierwszym bloku tematycznym omówiono...

Czytaj dalej...
Zdjęcie do ogłoszenia
Zdjęcie do ogłoszenia

2022-05-04 12:21:23

Wizyta Pana Ministra Sebastiana Skuzy

2 maja br.  w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach przebywał Pan Minister Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Podczas rozmowy z dyrektorem PIWet-PIB, prof. Krzysztofem Niemczukiem, omówiono finansowanie projektów badawczych, jak...

Czytaj dalej...

2022-05-04 12:18:49

200. posiedzenie Rady Naukowej PIWet-PIB

  29 kwietnia br. odbyło się 200. posiedzenie Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. W posiedzeniu wziął udział Pan Minister Rafał Romanowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym przedmiotem posiedzenia...

Czytaj dalej...
Zdjęcie do ogłoszenia