Oferta

Badania Biegłości


Harmonogram badań biegłości organizowanych przez laboratoria referencyjne PIWet-PIB w 2024 roku.

Badania biegłości (PT, ang. proficiency testing) - stanowią jeden z podstawowych elementów wykazania kompetencji technicznych laboratoriów.

Jednostki akredytujące przykładają dużą wagę do uczestnictwa laboratoriów w badaniach biegłości PT. Ich wyniki są bardzo istotnym elementem oceny laboratorium w procesach akredytacji i nadzoru.

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniach biegłości organizowanych przez krajowe laboratoria referencyjne Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Szczegółowe informacje dotyczące programów badań biegłości oraz warunków uczestnictwa odnajdą Państwo wybierając link jednego z zakładów naukowych z poniższej listy:

  • Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
  • Zakład Bezpieczeństwa Żywności
  • Zakład Higieny Mleka i Produktów Mlecznych (do 19.12.2023r. Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego)
  • Zakład Chorób Drobiu
  • Zakład Chorób Bydła i Owiec
  • Zakład Wirusologii
  • Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych