Oferta

Badania usługowe


Usługi

Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB) zaprasza Państwa do współpracy, oferując ponad 500 metod badawczych, kadrę wysoko wykwalifikowanych specjalistów, najnowocześniejszą aparaturę i laboratoria oraz profesjonalną i uprzejmą obsługę.

Ponad sześćdziesięcioletnie doświadczenie w zakresie nauk weterynaryjnych oraz system zarządzania jakością zgodny z normą międzynarodową PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" pozwalają nam zagwarantować Państwu usługi badawcze na najwyższym poziomie. Obiektywnym potwierdzeniem naszych kompetencji są certyfikaty akredytacji o numerach AB 485, AB 563, AB 633, AB 957, AB 958, AB 1016 oraz AB 1090 przyznane przez Polskie Centrum Akredytacji (zakres akredytacji na www.pca.gov.pl).

Instytut posiada akredytacje w zakresie elastycznym:

Sprawozdania z badań są generowane w formie elektronicznej (.pdf) i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Weryfikację poprawności podpisu można przeprowadzić za pomocą jednej z wielu darmowych aplikacji dostępnych w Internecie, np. na stronie www.certum.pl. Ponadto klient może zweryfikować autentyczność sprawozdań pod adresem https://eklient.piwet.pulawy.pl/sprawozdania poprzez wpisanie unikalnego numeru identyfikacyjnego - kodu weryfikacyjnego (pozycja 12 w sprawozdaniu z badań).

Na życzenie klienta wydawany jest wydruk potwierdzony na zgodność z oryginałem. Autentyczność informacji zamieszczonych na wydruku sprawozdania klient może zweryfikować poprzez wpisanie unikalnego numeru identyfikacyjnego sprawozdania na zasadach określonych powyżej.

Z oferowanych przez Instytut usług badawczych mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Szczegóły dotyczące zleceń wykonania badań umieściliśmy w zakładce "ZLECENIA WYKONANIA BADAŃ". Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do korzystania z szerokiej oferty naszego Instytutu.

Zlecenia wykonania badań

Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB), przykładając najwyższą wagę do pełnego zaspokojenia Państwa potrzeb, wprowadza formularze zleceń, w których mogą Państwo wskazać, w jakim kierunku ma zostać przeprowadzone badanie oraz jaką metodę ma zastosować w badaniu PIWet-PIB.

PIWet-PIB posiada siedem certyfikatów akredytacji wydanych przez Polskie Centrum Akredytacji o numerach AB 485, AB 563, AB 633, AB 957, AB 958, AB 1090 oraz AB 1016. Zakresy akredytacji znajdują się na stronie w zakładce „System zarządzania” oraz www.pca.gov.pl.

Proponujemy Państwu współpracę w oparciu: w oparciu o Zlecenie wykonania badań lub Zlecenie wykonania badań – wersja angielska.

Aby dowiedzieć się więcej lub pobrać formularz zlecenia, należy kliknąć wybrany link poniżej:

 • Zlecenie wykonania badań – wersja angielska
 • Formularz

W przypadku badania poziomu przeciwciał dla wirusa wścieklizny, prosimy o pobranie, wypełnienie i odesłanie :

Zlecenia wykonania badań Formularz oraz Wniosku o określenie poziomu przeciwciał dla wirusa wścieklizny, który stanowi niezbędny załącznik do Zlecenia. Formularz

Do próbki należy dołączyć komplet wypełnionych dokumentów (zlecenie wykonania badań i wniosek o określenie poziomu przeciwciał), które stanowić będą o przyjęciu próbki do badania. W przypadku usługi EKSPRESS bezwzględnie należy podać adres e-mail na który wynik, będzie wysłany. Czas realizacji badania w trybie ekspresowym (5 dni roboczych) dotyczy dostarczenia wyniku droga elektroniczną.  Brak kompletu formalnych danych skutkuje wydłużeniem wysłania wyniku i liczony jest od dnia uzupełnienia danych.

Z dniem 11.05.2020 PIWet-PIB w Puławach zamiast dotychczas wydawanego:

 • „Świadectwa badania laboratoryjnego surowicy psa/kota/fretki na obecność przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny”
 • „Świadectwa badania laboratoryjnego zwierząt koniowatych” dotyczącego niedokrwistości zakaźnej koni (NZK) i wirusowego zapalenia tętnic koni (EVA)

wydawać będzie sprawozdanie z badań w języku polskim i angielskim wymagane przepisami prawa obowiązującego w obrocie międzynarodowym zwierząt domowych i gospodarskich.

W przypadku badań w kierunku niedokrwistości zakaźnej koni (NZK) i wirusowego zapalenia tętnic koni (EVA), aby otrzymać sprawozdanie w języku angielskim, w zleceniu na wykonanie badania należy uwzględnić następujące dane:

Aktualne zestawienie cen za badania wykonywane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym — Państwowym Instytucie Badawczym odnajdą Państwo na niniejszej stronie w zakładce OFERTA — CENNIK.

Zatrucia zwierząt – diagnostyka toksykologiczna

Proponujemy Państwu współpracę w oparciu o wykonanie analiz w zakresie diagnostyki toksykologicznej metodami chromatograficznymi ze spektrometrią mas. Metoda ta umożliwia identyfikację substancji w przypadkach podejrzenia wystąpienia zatrucia u zwierząt.

Aby dowiedzieć się więcej lub pobrać formularz zlecenia, należy kliknąć wybrany link poniżej:

Formularz zlecenia    Przykład wypełnienia zlecenia
Formularz informacyjny – podejrzenie zatrucia u zwierzęcia/ąt
Instrukcja pobierania próbek do badań
Ustawa o ochronie zwierząt

Informator prawny kierowany jest przede wszystkim do policji, prokuratorów i sędziów, czyli osób odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa. Może być on również pomocnym materiałem szkoleniowym dla innych podmiotów związanych z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości.

Ustawa o ochronie zwierząt – Informator prawny dla praktyków

Aktualne zestawienie cen za badania wykonywane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym — Państwowym Instytucie Badawczym odnajdą Państwo na niniejszej stronie w zakładce OFERTA — CENNIK.
W wyszukiwarkę należy wpisać: Diagnostyka toksykologiczna metodami chromatograficznymi ze spektrometrią mas
Kliknąć "Szukaj", następnie kliknąć w wyświetlona pozycję.

Skargi

Zastrzeżenia dotyczące działalności Państwowego Instytutu Weterynaryjnego — Państwowego Instytutu Badawczego można zgłaszać:

 • w formie pisemnej na adres:
  Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy
  Sekretariat
  Aleja Partyzantów 57; 24-100 Puławy
  z dopiskiem: "SKARGA"
 • w formie ustnej (osobiście lub telefonicznie) w Sekretariacie Dyrektora PIWet-PIB w godzinach pracy Instytutu:
  +48 81 889 32 63
  +48 81 889 32 65
  pn.-pt. od godz. 7:00 do godz. 15:00

  UWAGA: Składający skargę ustnie jest zobowiązany do potwierdzenia skargi w formie pisemnej (odmowa będzie traktowana jednoznacznie z odstąpieniem od złożenia skargi). Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.

Skargi należy składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyników działalności laboratoryjnej.