Aktualności - szczegóły

Projekt na rzecz rolnictwa ekologicznego

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o planowanej realizacji projektu na rzecz rolnictwa ekologicznego: Badania w zakresie opracowania efektywnych metod produkcji wysokobiałkowych ekologicznych komponentów pasz dla trzody chlewnej i drobiu. 

Głównym celem projektu jest zidentyfikowanie odmian łubinu o najniższej zawartości alkaloidów chonolizydynowych pochodzących z upraw ekologicznych. Dodatkowo, projekt ma na celu określenie procesu przetwarzania, który umożliwi redukcję tych związków w produkcie końcowym, co umożliwi szersze wykorzystanie łubinu w żywieniu zwierząt, zwłaszcza trzody chlewnej i drobiu.

Oczekiwane rezultaty realizacji powyższego projektu będą opublikowane na stronie internetowej PIWet-PIB w dniu 15 listopada 2024 r.

Rezultaty realizacji projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnictwa ekologicznego lub jego podsektorach.

Projekt realizowany przy wsparciu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: dr Ewelina Kowalczyk

 

Powrót