Prezentacja instytutu

Zakres badań


Podstawowa tematyka badawcza Instytutu dotyczy:

  • doskonalenia metod diagnostyki oraz zwalczania chorób zakaźnych i inwazyjnych zwierząt, w tym opracowywania technologii produkcji szczepionek i zestawów diagnostycznych;
  • chorób niezakaźnych, zwłaszcza bydła i owiec;
  • higieny żywności pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt;
  • epidemiologii zoonoz;
  • badania oporności na substancje antybakteryjne czynników zoonotycznych i patogenów weterynaryjnych;
  • urzędowej kontroli biopreparatów;
  • toksykologii i farmakologii weterynaryjnej;
  • patologii rozrodu i chorób gruczołu mlekowego;
  • patofizjologii zwierząt.

Zakres działalności zakładów naukowych Instytutu przedstawiono poniżej: