KPO

KPO

Modernizacja zwierzętarni doświadczalnej klasy ABSL3 i laboratorium klasy BSL3+ PIWet-PIB w Puławach w celu podniesienia standardu bezpieczeństwa biologicznego.”

PIWet-PIB informuje, iż w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności w grudniu 2023 r. podpisał z MRiRW umowę o objęcie bezzwrotnym wsparciem z planu rozwojowego. Wsparcie zostało przyznane w ramach inwestycji A2.4.1 „Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego dla części inwestycji: budowa lub modernizacja laboratoriów instytutów”. 

W ramach inwestycji zaplanowano modernizację zwierzętarni doświadczalnej klasy ABSL3 i modernizację laboratorium klasy BSL3+, w celu osiągnięcia wysokiego standardu bezpieczeństwa biologicznego, niezbędnego do pracy z wysoce patogennymi zarazkami takimi jak: wirus klasycznego i afrykańskiego pomoru świń, wirus ptasiej grypy, wirus wścieklizny czy wirus SARS-CoV-2 oraz bakterii wywołujących wąglik czy gorączkę Q.

PIWet-PIB posiada status krajowego laboratorium referencyjnego, gdzie prowadzi się badania w 138 kierunkach, z których 82 dotyczy chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych, a 56 dotyczy kierunków badań w zakresie jakości sanitarnej żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz. Aby umożliwić dalsze bezpieczne funkcjonowanie obiektów o wysokim stopniu  bezpieczeństwa biologicznego, należy zmodernizować obiekty Instytutu. Nowoczesna infrastruktura badawcza  (laboratoria i zwierzętarnia) będą pomocne w działaniach długofalowych, dla budowy trwałej konkurencyjności agrogospodarki w dłuższym przedziale czasowym.

Nazwa zadania

Modernizacja zwierzętarni doświadczalnej klasy ABSL3 i laboratorium klasy BSL3+ PIWet-PIB w Puławach w celu podniesienia standardu bezpieczeństwa biologicznego.

Dofinansowanie

53 713 658,53 PLN

Całkowita wartość

66 067 800,00 PLN

Podpisanie umów na realizację inwestycji w ramach KPO

W dniu 26.04.2024 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dot. Modernizacji zwierzętarni doświadczalnej klasy ABSL3 i laboratorium klasy BSL3+ Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w celu podniesienia standardu bezpieczeństwa biologicznego.

Wykonawcami wyżej wymienionych inwestycji są:

- w części związanej z modernizacją zwierzętarni – HT Lab Tec GmbH z siedzibą w Heideck, Niemcy

- w części związanej z modernizacją laboratorium – My Home Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu.

Zakończenie całego projektu nastąpi 31.12.2025 r.

Łączna wartość inwestycji wynosi 64.843.755,00 zł.

Znacząca część inwestycji zostanie sfinansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności NextGenerationEU zadanie nr A2.4.1 – nr umowy PIWET.KPOD.01.19-IP.04-0010/23.

KPO