Komunikaty

Informacja KLR dotycząca odczynników i zestawów diagnostycznych oraz dostępnych materiałów referencyjnych


Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

Sprawdzono zestaw ELISA i potwierdzono przydatność do badań.

1.IDEXX Leukosis Serum Screening
seria: 23005, data ważności 2024.12.27

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. boreliozy w Zakładzie Chorób Bydła i Owiec

KRL dokonało sprawdzenia zestawu diagnostycznego:
recomWell Borrelia canis IgG, nr serii: ECB062201, ECB072301.

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chlamydiozy i gorączki Q w Zakładzie Chorób Bydła i Owiec

Wykaz surowic referencyjnych dostępnych w KRL:

 • surowica dodatnia (zawierająca przeciwciała anty-Coxiella burnetii), ), pochodząca od bydła - numery serii: PQ10, PQ11, PQ15, PQ20, PQ21
 • surowica dodatnia (zawierająca przeciwciała anty-Coxiella burnetii), pochodząca od kóz - numer serii: PQ12
 • surowica ujemna (niezawierająca przeciwciał anty-Coxiella burnetii), pochodząca od bydła - numer serii: NQ17
 • surowica dodatnia (zawierająca przeciwciała anty-Chlamydia sp.), pochodząca od bydła - numer serii: PCH2
 • surowica ujemna (niezawierająca przeciwciał anty-Chlamydia sp.), pochodząca od bydła - numer serii: NCH7, NCH8

KRL dokonało sprawdzenia następujących serii odczynników i zestawów diagnostycznych:

 • zestaw diagnostyczny IDEXX Q Fever Ab Test nr serii: AC771, AD211,AE501,AF291
 • surowica referencyjna MRE Calibrant SERUM FQ-ELISA nr serii: SCE3/2019-03,
 • antygen chlamydia nr serii: SCI AY, SCI AZ, KM0002
 • antygen kontrolny negatywny nr serii: SDD.CN, SCG.AV
 • surowica kontrolna pozytywna - chlamydia nr serii : SAI.EQ, SAK.BI, KK0040, KL0029,KL0067
 • surowica kontrolna negatywna - chlamydia nr serii: SHI.BR,SCK.DK, KL0072
 • dopełniacz nr serii: KL0013,KL0081,KM0038
 • hemolizyna nr serii: KL0042
 • bufor weronalowy nr serii: KL0038, KN0004
 • zestaw diagnostyczny do wykrywania materiału genetycznego Coxiella burnetii ADIAVET™ COXIELLA REAL TIME o nr serii:14K2TR89,14K2TR90, 14K2TR91

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób ryb w Zakładzie Chorób Ryb PIWet - PIB

Sprawdzono jakość następujących testów diagnostycznych:

 • API staph, bioMérieux - seria 1008897130
 • API 20 NE, bioMérieux - seria 1009987900
 • API 20 E, bioMérieux - seria 1009857320
 • Vitek GP, bioMérieux - seria 24222417403
 • Vitek GN, bioMérieux - seria 2412402403

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

Sprawdzono zestaw ELISA i potwierdzono przydatność do badań:
1. IDEXX Leukosis Blocking
seria 23102, data ważności 2025.06.29

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

Sprawdzono zestaw ELISA i potwierdzono przydatność do badań.

1. IDEXX Leukosis Serum Screening
seria: 23058, data ważności: 2025.05.25

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

Sprawdzono zestaw ELISA i potwierdzono przydatność do badań
   1. IDEXX Leukosis Serum X2
       seria: AE931, data ważności: 2025.03.09

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. nosacizny w Zakładzie Mikrobiologii

Sprawdzano jakość następujących serii odczynników:

Surowica kontrolna dodatnia Burkholderia  mallei, Bioveta a.s. – seria 736129A, data ważności 2024.10

Antygen Burkholderia  mallei do OWD, Bioveta a.s. – seria 885329A, data ważności 2024.02

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. listeriozy w Zakładzie Mikrobiologii

Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:

API Listeria, bioMérieux – seria 1009670210, data ważności 2023.07.11

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. wąglika w Zakładzie Mikrobiologii

Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:

Api 50CH, bioMérieux – seria 1009380530, data ważności 2023.05.11

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. zespołu rozrodczo-oddechowego świń w Zakładzie Chorób Świń

Wykaz surowic referencyjnych dostępnych w KRL ds. PRRS:

 • surowica referencyjna ujemna -  niezawierająca przeciwciał przeciwko wirusowi zespołu rozrodczo-oddechowego świń, pochodząca od świń

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. mykoplazmozy drobiu

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. mykoplazmozy drobiu dokonało w 2023 roku pozytywnej oceny następujących serii antygenów i zestawów diagnostycznych stosowanych w diagnostyce Mycoplasma gallisepticum (MG) Mycoplasma synoviae (MS) Mycoplasma meleagridis (MM)

Serie antygenów firmy Ceva Biovac:

 • MG   9.16.22 data ważności: 04.2023
 • MG 16.29.22 data ważności: 07.2023
 • MG   3.09.23 data ważności: 02.2024

 • MS 15.31.22  data ważności: 08.2023
 • MS   4.12.23  data ważności: 03.2024

 • MM 2.08.22   data ważności: 02.2023
 • MM 3.04.23   data ważności: 01.2024

Serie testów ELISA firmy IDEXX:

 • MS   JT379  data ważności: 04.02.2023
 • MS   LU474 data ważności: 17.04.2024

 • MG   BU189 data ważności: 10.07.2023
 • MG   HU091 data ważności: 03.02.2024

 • MM   LT816 data ważności: 26.04.2023
 • MM   KU123 data ważności: 27.04.2024

 • MG/MS KT510 data ważności: 28.02.2023
 • MG/MS JU604 data ważności: 15.02.2024
 • MG/MS KT510 data ważności: 28.02.2023

Serie testów ELISA firmy Biochek:

 • MG  FS8744 data ważności: 18.05.2023

 • MS FS8759 data ważności: 17.05.2023

Serie testów ELISA firmy ID VET:

 • MG L05  data ważności: 10.2024

 • MS I10  data ważności: 05.2023
 • MS J94  data ważności: 04.2024

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

Sprawdzono zestaw ELISA i potwierdzono przydatność do badań.

1. IDEXX Leukosis Blocking
    seria: 22021, data ważności: 2024.04.25

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

Sprawdzono zestaw ELISA i potwierdzono przydatność do badań.

1. IDEXX Leukosis Serum Screening
    seria: 22019, data ważności: 2024.01.20

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF a Zakładzie Chorób Świń

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. afrykańskiego pomoru świń dokonało sprawdzenia i potwierdziło przydatność do badań następujących zestawów diagnostycznych

 • FastStart Universal Probe Master (ROX) - zestaw real-time PCR do wykrywania obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV)
 • LightCycler 480 Probes Master - zestaw real time PCR do wykrywania obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV)
 • Virotype ASF PCR Kit - zestaw real - time PCR do wykrywania obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV)
 • ID Gene African Swine Fever Duplex zestaw real time PCR do wykrywania obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV)
 • Ingezim PPA Compac 11.PPA. K3 Test ELISA do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV)
 • ID Screen African Swine Fever Indirect Screening Test ELISA do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV)
 • Test immunoperoksydazowy (IPT) do wykrywania obecności przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV) (EURL-ASF, Valdeolmos)

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

Surowica referencyjna dodatnia do testu ELISA i AGID
Do diagnostyki enzootycznej białaczki bydła
seria: P9/22
data wytworzenia: grudzień 2022r.
data ważności: 31 grudzień 2025r.
postać: liofilizat a 1.0 ml


Surowica referencyjna ujemna do testu ELISA i AGID
Do diagnostyki enzootycznej białaczki bydła
seria: N27/22
data wytworzenia: grudzień 2022r.
data ważności: 31 grudzień 2027r.
postać: liofilizat a 2.0 ml

Krajowe Laboratorium Referencyjne w Zakładzie Higieny Pasz PIWet-PIB

Wykaz substancji referencyjnych i odczynników ZHS-KLR
Wykaz substancji referencyjnych i odczynników ZHS-KLR.docx

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

Sprawdzono zestaw ELISA i potwierdzono przydatność do badań:

1. IDEXX Leukosis Serum X2
    seria: AC971, data ważności: 2024.03.20

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. grypy ptaków w Zakładzie Chorób Drobiu

W 2022 roku Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. grypy ptaków dokonało pozytywnej oceny następujących serii zestawów do molekularnej diagnostyki grypy ptaków:

ID Gene Influenza A Multi-Species Duplex (IDvet):

- seria nr 004, data ważności: 02.2023

- seria nr 005, data ważności: 03.2023

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF na prośbę udostępnia materiały referencyjne w postaci panelu homogenatów tkanek oraz surowic krwi pochodzących od świń wszystkim Zakładom Higieny Weterynaryjnej, badającym próbki w kierunku afrykańskiego pomoru świń

W 2022 r. wysłano panel materiałów referencyjnych (CRM) do laboratoriów:

 • ZHW w Bydgoszczy, Oddziału Terenowego we Włocławku,
 • ZHW w Katowicach.

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF dokonało w 2022 roku pozytywnej oceny następujących serii zestawów diagnostycznych stosowanych w diagnostyce ASF:

 • ID Screen African Swine Fever Indirect Screening test (symbol ASFS-5P; seria I95; IDvet),
 • INgezim PPA COMPAC (seria 011019/V; Ingenasa),
 • ID Gene™ African Swine Fever Duplex, (seria 077; IDvet),
 • Virotype ASFV PCR Kit (seria F202100143, F202100175; Indical).

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. Skażeń Promieniotwórczych w Zakładzie Radiobiologii
Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. mykoplazmozy drobiu

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. mykoplazmozy drobiu dokonało w 2022 roku pozytywnej oceny następujących serii antygenów i zestawów diagnostycznych stosowanych w diagnostyce Mycoplasma gallisepticum (MG) Mycoplasma synoviae (MS) Mycoplasma meleagridis (MM)

Serie antygenów firmy Ceva Biovac:

 • MG 11.48.20 data ważności: 11.2022
 • MG 26.47.21 data ważności: 11.2022
 • MG 23.33.21 data ważności: 11.2022
 • MG 16.29.22 data ważności: 07.2023
 • MS 12.18.21 data ważności: 05.2022
 • MS 23.33.21 data ważności: 08.2022
 • MS 32.47.21 data ważności: 11.2022
 • MM 2.08.22 data ważności: 02.2023
 • Serie testów ELISA firmy IDEXX:

 • MS DS980 data ważności: 01.10.2021
 • MS JT379 data ważności: 04.02.2023
 • MG DT587 data ważności: 30.09.2022
 • MG FT256 data ważności: 07.12.2022
 • MG BU189 data ważności: 10.07.2023
 • MM CT487 data ważności: 16.08.2022
 • MM LT816 data ważności: 26.04.2023
 • MG/MS LR237 data ważności: 14.04.2022
 • MG/MS HS902 data ważności: 22.01.2022
 • MG/MS ET445 data ważności: 27.10.2022
 • MG/MS KT510 data ważności: 28.02.2023
 • Serie testów ELISA firmy Biochek:

 • MG FS8252 data ważności: 17.05.2022
 • MG FS8744 data ważności: 18.05.2023
 • MS FS8236 data ważności: 12.05.2022
 • MS FS8759 data ważności: 17.05.2023
 • Serie testów ELISA firmy ID VET:

 • MG I23 data ważności: 11.2022
 • MS I10 data ważności: 05.2023
 • MM H68 data ważności: 10.2022
 • Serie testów i antygenów - 21.10.2022 ZCHD

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. Skażeń Promieniotwórczych w Zakładzie Radiobiologii
  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otręt bydła w Zakładzie Wirusologii

  Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:

  • IDEXX IBR gE - seria M061, data ważności: 2019.09.30
  • IDEXX IBR gB X3 - seria P941, data ważności: 2020.09.30
  • IDEXX AGID EIA - seria KP995, data ważności: 2020.08.29
  • IDEXX IBR gE - seria Q141, data ważności: 2020.08.31

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. choroby niebieskiego języka w Zakładzie Wirusologii

  Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:

  • INGEZIM BTV DR, seria: 041218, data ważności: 06-2020
  • INGEZIM BTV DR, seria: 020418, data ważności: 10-2019
  • ID Screen Competition, seria: C42, data ważności: 2019-12-31
  • BLUETONGUE VIRUS BTV VP7 Antibody TEST Kit, seria 8158, data ważności: 17- 01-2021
  • VetMAXTM BTV NS3 All Genotypes Kit (BTVNS3), seria: BTVNS3-040, data ważności: 2019.10.16
  • VetMAXTM BTV NS3 All Genotypes Kit (BTVNS3), seria: BTVNS3-042, data ważności: 2020.02.08
  • Adiavet BTV REAL TIME, seria: 35K2TR233, data ważności: 2020-03-26

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. wirusowej biegunku bydła i choroby błon śluzowych (BVD-MD) w Zakładzie Wirusologii

  Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:

  • IDEXX BVDV Total Ab, seria M871, data ważności: 2019-10-31; seria P591, data ważności: 2020-02-29
  • IDEXX BVDV Ag Serum Plus, seria M591, data ważności: 2019-11-30; seria P431, data ważności: 2020.05.31

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób ryb w Zakładzie Chorób Ryb

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób ryb PIWet-PIB posiada materiał referencyjny:

  • bakterii Yerisnia ruckeri wywołującej jersiniozę ryb łososiowatych
  • bakterii Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida wywołującej wrzodzienicę ryb łososiowatych
  • bakterii Renibacterium salmoninarum wywołującej bakteryjną chorobę nerek
  • grzyba Aphanomyces invadans wywołującego zakaźny zespół owrzodzenia (EUS)

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób mięczaków w Zakładzie Chorób Ryb

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób mięczaków PIWet-PIB posiada materiał referencyjny:

  • pasożyta Marteilia refringens wywołującego marteiliozę
  • pasożyta Bonamia ostreae wywołującego bonamiozę
  • pasożyta Bonamia exitiosa wywołującego bonamiozę

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

  Surowica referencyjna dodatnia (+)
          Test ELISA/AGID

  • jednostka chorobowa: enzootyczna białaczka bydła
  • seria: P9/19
  • data produkcji: Grudzień 2019r.
  • data ważności: Grudzień 2022r.
  • liofilizat a 1.0 ml
  Surowica referencyjna ujemna (-)
          Test ELISA/AGID
  • jednostka chorobowa: enzootyczna białaczka bydła
  • seria: N27/16
  • data produkcji: Grudzień 2016r.
  • data ważności: Grudzień 2022r.
  • liofilizat a 2.0 ml

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

  Zestawy do diagnostyki serologicznej EBB metodą AGID (dokonano sprawdzenia serii)

  Leukose Bovien AGID (Aklba) firmy Synbiotics

  • seria: 17ZBAG004
  • surowica seria: 17SLB32 ważna do: 30/10/21
  • antygen seria: 17BLVB23 ważny do: 15/09/21
  Leukose Bovien AGID (Aklba) firmy Synbiotics
  • seria: 16ZBAG002
  • surowica seria: 16SLB30 ważna do: 13/09/20
  • antygen seria: 16BLVB22 ważny do: 05/07/20
  Pourquier AGID Leukosis firmy IDEXX
  • seria: 6089
  • surowica seria: 574 ważna do: 25.04.2021
  • antygen seria: 575 ważny do: 25.04.2021
  Pourquier AGID Leukosis Enzootic Bovine Leukosis (BLV) Agar-Gel Immunodiffusion Test firmy IDEXX
  • seria: 7145
  • surowica seria: 568 ważna do: 15.02.2020
  • antygen seria: 569 ważny do: 15.02.2020
  IDvet BLV AGID
  • seria: A18
  • surowica seria: SP-BLV-003 ważna do: 04/2022
  • antygen seria: AG-BLV-003 ważny do: 04/2022
  IDvet BLV AGID
  • seria: D18
  • surowica seria: SP-BLV-005 ważna do: 12/2023
  • antygen seria: AG-BLV-005 ważny do: 02/2024

  Krajowe Laboratorium Referencyjne w Zakładzie Higieny Pasz PIWet-PIB
  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób skorupiaków PIWet-PIB

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób skorupiaków w Zakładzie Chorób Ryb PIWet-PIB posiada materiał referencyjny:

  • wirusa WSSV wywołującego zespół WSS (White Spot Syndrome)
  • wirusa TSV wywołującego zespół Taura
  • wirusa YHD wywołującego chorobę żółtej głowy

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób ryb w Zakładzie Chorób Ryb PIWET-PIB

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób ryb dokonało sprawdzenia i potwierdziło przydatność do badań następujących zestawów diagnostycznych:

  • Monoscreen AgELISA VHSV firmy Bio-X Diagnostics S.A., zestaw ELISA typu sandwich do wykrywania antygenu wirusa posocznicy krwotocznej u ryb (VHSV)
  • Monoscreen AgELISA SVCV firmy Bio-X Diagnostics S.A., zestaw ELISA typu sandwich do wykrywania antygenu wirusa wiosennej wiremii karpi (SVCV).
  • ELISA TEST VHSV 096 Ag. 96 TESTÓW firmy TEST-LINE., zestaw enzymatyczno-immunologiczny do wykrywania wirusa wirusowej posocznicy krwotocznej VHS.
  • ELISA TEST IPNV 096 Ag. 96 TESTÓW firmy TEST-LINE., zestaw enzymatyczno-immunologiczny do wykrywania wirusa zakaźnej martwicy trzustki IPN.
  • ELISA TEST SVCV 096 Ag. 96 TESTÓW firmy TEST-LINE., zestaw enzymatyczno-immunologiczny do wykrywania wirusa wiosennej wiremii karpi SVC.

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. klasycznego pomoru świń w Zakładzie Chorób Świń

  Wykaz surowic referencyjnych dostępnych w KRL ds.CSF:

  • surowica referencyjna dodatnia - zawierająca przeciwciała przeciwko wirusowi klasycznego pomoru świń, pochodząca od świń
  • surowica referencyjna ujemna -  niezawierająca przeciwciał przeciwko wirusowi klasycznego pomoru świń, pochodząca od świń

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. choroby Aujeszkyego w Zakładzie Chorób Świń

  Wykaz surowic referencyjnych dostępnych w KRL ds. chA:

  • surowica referencyjna dodatnia (ADV gE+), zawierająca przeciwciała przeciwko glikoproteinie gE wirusa choroby Aujeszkyego, pochodząca od świń, liofilizat
  • surowica referencyjna ujemna (ADV neg), niezawierająca przeciwciał przeciwko glikoproteinie gE wirusa choroby Aujeszkyego, pochodząca od świń, liofilizat

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. nosacizny w Zakładzie Mikrobiologii

  Sprawdzano jakość następujących serii odczynników:
  Surowica kontrolna dodatnia Burkholderia  mallei, Bioveta a.s. - seria 636024, data ważności 2019.10.04
  Antygen Burkholderia  mallei do OWD, Bioveta a.s. - seria 836225, data ważności 2020.12.03

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. listeriozy w Zakładzie Mikrobiologii

  Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:
  API Listeria, bioMérieux - seria 1006834810, data ważności 2019.09.11

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. wąglika w Zakładzie Mikrobiologii

  Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:
  Api 50CH, bioMérieux - seria 1007020270, data ważności 2019.11.21

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. brucelozy w Zakładzie Mikrobiologii

  Sprawdzano jakość następujących serii odczynników:
  Antygen Brucella abortus do OKAP, BIOWET Puławy - seria 010219 data ważności 02.2021
  Antygen Brucella abortus do OKAP, BIOWET Puławy - seria 030519 data ważności 05.2021
  Antygen Brucella abortus do OKAP, BIOWET Puławy - seria 050719 data ważności 07.2021
  BRUCELLOGNOST, antygen Brucella abortus do OA, BIOWET Puławy - seria 010319, data ważności 03.2021

  Laboratorium Referencyjne Gruźlicy i Paratuberkulozy w Zakładzie Mikrobiologii

  wykonało trzy badaia tuberkulin PPD służących obecnie do terenowej diagnostyki gruźlicy bydlęcej i ptasiej:
  Bovitubal 28000, seria 475326C
  Bovitubal 28000, seria 505726A
  Avitubal 28000, seria 775526 A

  W badaniach stwierdzono nieszkodliwość oraz moc preparatów mieszczącą się w dopuszczalnych granicach mocy wg Farmakopei Europejskiej dla preparatów tego typu. W trakcie badań stwierdzono, że polskie standardy tuberkulin PPD bydlęcej i PPD ptasiej posiadają zadowalającą moc i nieszkodliwość, porównywalną z międzynarodowymi preparatami standardowymi.

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. leptospirozy w Zakładzie Chorób Świń

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. leptospirozy na prośbę udostępnia materiały referencyjne w postaci będących na stanie antygenów tj. serowarów leptospir (bank szczepów) oraz surowic referencyjnych kontrolnych Zakładom Higieny Weterynaryjnej oraz Stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym, badającym próbki w kierunku leptospirozy zwierząt i człowieka.

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. listeriozy w Zakładzie Mikrobiologii

  Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:

  API Listeria, bioMérieux - seria 1007659910, data ważności 2020.09.30

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. wąglika w Zakładzie Mikrobiologii

  Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:

  Api 50CH, bioMérieux - seria 1007705010, data ważności 2020.10.02

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

  Sprawdzono zestawy ELISA i potwierdzono przydatność do badań.

  1. IDEXX Leukosis Blocking
      seria: 20045, data ważności: 2022.03.06

  2. IDEXX Leukosis Serum X2
      seria: T221, data ważności: 2022.05.21

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. boreliozy w Zakładzie Chorób Bydła i Owiec

  KRL dokonało sprawdzenia zestawu diagnostycznego:

  recomWell Borrelia canis IgG, nr serii: ECB082001.

  Krajowe Laboratorium ds. nosacizny w Zakładzie Mikrobilogii

  Wykaz surowic referencyjnych dostępnych w KRL:

  • Surowica kontrolna dodatnia Burkholderia mallei, Bioveta a.s. - seria 655326, data ważności 2021.03.26
  • Antygen Burkholderia mallei do OWD, Bioveta a.s. - seria 865227A, data ważności 2022.02.21

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

  Sprawdzono zestaw ELISA i potwierdzono przydatność do badań.

  1. IDEXX Leukosis Blocking
  seria: 20154, data ważności: 2022.09.11

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

  Sprawdzono zestaw ELISA i potwierdzono przydatność do badań.

  1. IDEXX Leukosis Serum Screening
  seria: 20106, data ważności 2022.10.23

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. nosacizny w Zakładzie Mikrobiologii

  Sprawdzano jakość następujących serii odczynników:
  Surowica kontrolna dodatnia Burkholderia mallei, Bioveta a.s. - seria 665127, data ważności 2022.01.22
  Antygen Burkholderia mallei do OWD, Bioveta a.s. - seria 865227A, data ważności 2022.02.21

  Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. listeriozy w Zakładzie Mikrobiologii

  Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:
  API Listeria, bioMérieux - seria 1008392040, data ważności 2021.10.15