Wczytywanie

Komunikaty

Informacja KLR dotycząca odczynników i zestawów diagnostycznych oraz dostępnych materiałów referencyjnych


Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. Skażeń Promieniotwórczych w Zakładzie Radiobiologii
Laboratorium Referencyjne Gruźlicy i Paratuberkulozy w Zakładzie Mikrobiologii

wykonało trzy badaia tuberkulin PPD służących obecnie do terenowej diagnostyki gruźlicy bydlęcej i ptasiej:
Bovitubal 28000, seria 475326C
Bovitubal 28000, seria 505726A
Avitubal 28000, seria 775526 A

W badaniach stwierdzono nieszkodliwość oraz moc preparatów mieszczącą się w dopuszczalnych granicach mocy wg Farmakopei Europejskiej dla preparatów tego typu. W trakcie badań stwierdzono, że polskie standardy tuberkulin PPD bydlęcej i PPD ptasiej posiadają zadowalającą moc i nieszkodliwość, porównywalną z międzynarodowymi preparatami standardowymi.

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. brucelozy w Zakładzie Mikrobiologii

Sprawdzano jakość następujących serii odczynników:
Antygen Brucella abortus do OKAP, BIOWET Puławy - seria 010219 data ważności 02.2021
Antygen Brucella abortus do OKAP, BIOWET Puławy - seria 030519 data ważności 05.2021
Antygen Brucella abortus do OKAP, BIOWET Puławy - seria 050719 data ważności 07.2021
BRUCELLOGNOST, antygen Brucella abortus do OA, BIOWET Puławy - seria 010319, data ważności 03.2021

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. leptospirozy w Zakładzie Chorób Świń

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. leptospirozy na prośbę udostępnia materiały referencyjne w postaci będących na stanie antygenów tj. serowarów leptospir (bank szczepów) oraz surowic referencyjnych kontrolnych Zakładom Higieny Weterynaryjnej oraz Stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym, badającym próbki w kierunku leptospirozy zwierząt i człowieka.

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. listeriozy w Zakładzie Mikrobiologii

Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:

API Listeria, bioMérieux - seria 1007659910, data ważności 2020.09.30

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. wąglika w Zakładzie Mikrobiologii

Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:

Api 50CH, bioMérieux - seria 1007705010, data ważności 2020.10.02

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

Sprawdzono zestawy ELISA i potwierdzono przydatność do badań.

1. IDEXX Leukosis Blocking
    seria: 20045, data ważności: 2022.03.06

2. IDEXX Leukosis Serum X2
    seria: T221, data ważności: 2022.05.21

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. mykoplazmozy drobiu

dokonało w 2020 roku pozytywnej oceny następujących serii antygenów i zestawów diagnostycznych stosowanych w diagnostyce

Mycoplasma gallisepticum (MG)
Mycoplasma synoviae (MS)
Mycoplasma meleagridis (MM)

Antygeny i testy ELISA 2020

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. boreliozy w Zakładzie Chorób Bydła i Owiec

KRL dokonało sprawdzenia zestawu diagnostycznego:

recomWell Borrelia canis IgG, nr serii: ECB082001.

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chlamydiozy i gorączki Q w Zakładzie Chorób Bydła i Owiec

Wykaz surowic referencyjnych dostępnych w KRL:

 • surowica pozytywna (zawierająca przeciwciała anty-Coxiella burnetii), pochodząca od bydła - numery serii: PQ10, PQ11, PQ15, PQ20, PQ21
 • surowica pozytywna (zawierająca przeciwciała anty-Coxiella burnetii), pochodząca od kóz - numer serii: PQ12
 • surowica negatywna (niezawierająca przeciwciał anty-Coxiella burnetii), pochodząca od bydła - numer serii: NQ17
 • pozytywna surowica (zawierająca przeciwciała anty-Chlamydia sp.), pochodząca od bydła - numer serii: PCH2
 • negatywna surowica (niezawierająca przeciwciał anty-Chlamydia sp.), pochodząca od bydła - numer serii: NCH7, NCH8.
KRL dokonało sprawdzenia następujących serii odczynników i zestawów diagnostycznych:
 • zestaw diagnostyczny Q-fever Coxiella antibody Test nr serii: S671
 • surowica referencyjna MRE Calibrant SERUM FQ-ELISA nr serii: SCE2/201802
 • antygen chlamydia nr serii: SCI AY, SCI AZ
 • antygen kontrolny negatywny nr serii: SDD CN
 • surowica kontrolna pozytywna - chlamydia nr serii : SAI EQ, SAK BI, KK0040, KL0029
 • surowica kontrolna negatywna - chlamydia nr serii: SHI BR,SCK.DK
 • dopełniacz nr serii: SCI BB, KL0013
 • hemolizyna nr serii: SCK FL
 • bufor weronalowy nr serii: KL00038
 • zestaw diagnostyczny do wykrywania C. burnetii metodą real-time PCR Adiavet Coxella Real-Time nr serii:14K2TR84, 14K2TR86.

Krajowe Laboratorium ds. nosacizny w Zakładzie Mikrobilogii

Wykaz surowic referencyjnych dostępnych w KRL:

 • Surowica kontrolna dodatnia Burkholderia mallei, Bioveta a.s. - seria 655326, data ważności 2021.03.26
 • Antygen Burkholderia mallei do OWD, Bioveta a.s. - seria 865227A, data ważności 2022.02.21

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

Sprawdzono zestaw ELISA i potwierdzono przydatność do badań.

1. IDEXX Leukosis Blocking
seria: 20154, data ważności: 2022.09.11

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

Sprawdzono zestaw ELISA i potwierdzono przydatność do badań.

1. IDEXX Leukosis Serum Screening
seria: 20106, data ważności 2022.10.23

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. nosacizny w Zakładzie Mikrobiologii

Sprawdzano jakość następujących serii odczynników:
Surowica kontrolna dodatnia Burkholderia mallei, Bioveta a.s. - seria 665127, data ważności 2022.01.22
Antygen Burkholderia mallei do OWD, Bioveta a.s. - seria 865227A, data ważności 2022.02.21

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. listeriozy w Zakładzie Mikrobiologii

Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:
API Listeria, bioMérieux - seria 1008392040, data ważności 2021.10.15

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. wąglika w Zakładzie Mikrobiologii

Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:
Api 50CH, bioMérieux - seria 1008290010, data ważności 2021.08.20

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

Sprawdzono zestaw ELISA i potwierdzono przydatność do badań.

1. IDEXX Leukosis Serum Screening
    seria: 21056, data wazności: 2023.05.28

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

Sprawdzono Zestawy ELISA i potwierdzono przydatność do badań.

1. IDEXX Leukosis Blocking
    seria: 21023, data ważności: 2023.02.19

2. IDEXX Leukosis Serum X2
    seria: AB561, data ważności: 2023.05.04

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. mykoplazmozy drobiu

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. mykoplazmozy drobiu dokonało w 2021 roku pozytywnej oceny następujących serii antygenów i zestawów diagnostycznych stosowanych w diagnostyce Mycoplasma gallisepticum (MG) Mycoplasma synoviae (MS) Mycoplasma meleagridis (MM)

Serie antygenów firmy Ceva Biovac:

 • MG 7.14.20   data ważności: 04.2021
 • MG 26.43.20 data ważności: 10.2021
 • MG 11.48.20 data ważności: 11.2022
 • MG 26.47.21 data ważności: 11.2022
 • MG 23.33.21 data ważności: 11.2022

 • MS 23.44.20  data ważności: 10.2021
 • MS 12.18.21  data ważności: 05.2022
 • MS 23.33.21  data ważności: 08.2022

Serie testów ELISA firmy IDEXX:

 • MS   FS400 data ważności:  04.11.2021
 • MS   DS980 data ważności: 01.10.2021
 • MS   JT379  data ważności: 04.02.2023

 • MG   KR863 data ważności: 27.02.2021
 • MG   FS389  data ważności: 05.11.2021
 • MG   DT587 data ważności: 30.09.2022
 • MG   FT256  data ważności: 07.12.2022
 •  
 • MM   DS222 data ważności: 18.10.2021
 • MM   CT487 data ważności: 16.08.2022
 • MM   LT816 data ważności: 26.04.2023

 • MG/MS LR237 data ważności: 14.04.2022
 • MG/MS HS902 data ważności: 22.01.2022
 • MG/MS ET445 data ważności: 27.10.2022

Serie testów ELISA firmy Biochek:

 • MG  FS7925 data ważności: 29.07.2021
 • MG  FS8252 data ważności: 17.05.2022

 • MS FS7944 data ważności: 05.08.2021
 • MS FS8236 data ważności: 12.05.2022

Serie testów ELISA firmy ID VET:

 • MG F99 data ważności: 12.2021
 • MG I23  data ważności: 11.2022

 • MS F02 data ważności: 09.2021
 • MS I10  data ważności: 05.2023

 • MM F87  data ważności: 09.2021
 • MM H68 data ważności: 10.2022

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

Sprawdzono zestaw ELISA i potwierdzono przydatność do badań:
1. IDEXX Leukosis Blocking

 • seria: 21062, data ważności: 2023.06.03

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

Sprawdzono zestaw ELISA i potwierdzono przydatność do badań.
1. ID Screen BLV Competition, IDvet
    seria I69, data ważności: 2023/08

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. listeriozy w Zakładzie Mikrobiologii

Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:

API Listeria, bioMérieux – seria 1008618200, data ważności 2022.03.08

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. wąglika w Zakładzie Mikrobiologii

Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:

Api 50CH, bioMérieux – seria 1008876650, data ważności 2022.07.06

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. nosacizny w Zakładzie Mikrobiologii

Sprawdzano jakość następujących serii odczynników:

Surowica kontrolna dodatnia Burkholderia  mallei, Bioveta a.s. – seria 716028A, data ważności 2023.09

Antygen Burkholderia  mallei do OWD, Bioveta a.s. – seria 875128A, data ważności 2023.01.17

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób ryb w Zakładzie Chorób Ryb

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób ryb PIWet-PIB posiada następujący materiał referencyjny, który udostępnia na prośbę Zakładom Higieny Weterynaryjnej, badającym próbki w kierunku wirusowych chorób ryb:

 • izolaty wirusa wywołującego wirusową posocznicę krwotoczną VHS o znanym mianie oraz materiał genetyczny wirusa VHS
 • izolaty wirusa zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych IHN o znanym mianie oraz materiał genetyczny wirusa IHN
 • izolaty wirusa zakaźnej martwicy trzustki IPN o znanym mianie oraz materiał genetyczny wirusa IPN
 • izolaty wirusa wiosennej wiremii karpia SVC o znanym mianie oraz materiał genetyczny wirusa SVC
 • izolaty wirusa epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego EHN o znanym mianie oraz materiał genetyczny wirusa EHN
 • materiał genetyczny wirusa KHV wywołującego zakażenie herpeswirusem koi
 • materiał genetyczny wirusa ISA wywołującego zakaźną anemię łososi
 • linie komórkowe BF-2, EPC, FHM, RTG-2 do izolacji wirusów patogennych dla ryb
 • surowice diagnostyczne anty-IPN Sp i anty-IPN Ab

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. Skażeń Promieniotwórczych w Zakładzie Radiobiologii
Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otręt bydła w Zakładzie Wirusologii

Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:

 • IDEXX IBR gE - seria M061, data ważności: 2019.09.30
 • IDEXX IBR gB X3 - seria P941, data ważności: 2020.09.30
 • IDEXX AGID EIA - seria KP995, data ważności: 2020.08.29
 • IDEXX IBR gE - seria Q141, data ważności: 2020.08.31

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. choroby niebieskiego języka w Zakładzie Wirusologii

Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:

 • INGEZIM BTV DR, seria: 041218, data ważności: 06-2020
 • INGEZIM BTV DR, seria: 020418, data ważności: 10-2019
 • ID Screen Competition, seria: C42, data ważności: 2019-12-31
 • BLUETONGUE VIRUS BTV VP7 Antibody TEST Kit, seria 8158, data ważności: 17- 01-2021
 • VetMAXTM BTV NS3 All Genotypes Kit (BTVNS3), seria: BTVNS3-040, data ważności: 2019.10.16
 • VetMAXTM BTV NS3 All Genotypes Kit (BTVNS3), seria: BTVNS3-042, data ważności: 2020.02.08
 • Adiavet BTV REAL TIME, seria: 35K2TR233, data ważności: 2020-03-26

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. wirusowej biegunku bydła i choroby błon śluzowych (BVD-MD) w Zakładzie Wirusologii

Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:

 • IDEXX BVDV Total Ab, seria M871, data ważności: 2019-10-31; seria P591, data ważności: 2020-02-29
 • IDEXX BVDV Ag Serum Plus, seria M591, data ważności: 2019-11-30; seria P431, data ważności: 2020.05.31

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chlamydiozy i gorączki Q w Zakładzie Chorób Bydła i Owiec

Wykaz  surowic referencyjnych dostępnych w KRL:

 • surowica pozytywna (zawierająca przeciwciała anty-Coxiella burnetii), pochodząca od bydła - numery serii: PQ10, PQ11, PQ15, PQ20, PQ21
 • surowica pozytywna (zawierająca przeciwciała anty-Coxiella burnetii), pochodząca od kóz - numer serii: PQ12
 • surowica negatywna (niezawierająca przeciwciał anty-Coxiella burnetii), pochodząca od bydła - numer serii: NQ17
 • pozytywna surowica (zawierająca przeciwciała anty-Chlamydia sp.), pochodząca od bydła - numer serii: PCH2
 • negatywna surowica (niezawierająca przeciwciał anty-Chlamydia sp.), pochodząca od bydła - numer serii: NCH7, NCH8.
KRL dokonało sprawdzenia następujących serii odczynników i zestawów diagnostycznych:
 • zestaw diagnostyczny Q-fever Coxiella antibody Test nr serii: S671
 • surowica referencyjna MRE Calibrant SERUM FQ-ELISA nr serii: SCE2/201802
 • antygen chlamydia nr serii: SCI AY, SCI AZ
 • antygen kontrolny negatywny nr serii: SDD CN
 • surowica kontrolna pozytywna - chlamydia nr serii : SAI EQ, SAK BI, KK0040, KL0029
 • surowica kontrolna negatywna - chlamydia nr serii: SHI BR,SCK.DK
 • dopełniacz nr serii: SCI BB, KL0013
 • hemolizyna nr serii: SCK FL
 • bufor weronalowy nr serii: KL00038
 • zestaw diagnostyczny do wykrywania C. burnetii metodą real-time PCR Adiavet Coxella Real-Time nr serii:14K2TR84, 14K2TR86.

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. boreliozy w Zakładzie Chorób Bydła i Owiec

KRL dokonało sprawdzenia zestawu diagnostycznego:

 • recomWell Borrelia canis IgG, nr serii: ECB091801

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób ryb w Zakładzie Chorób Ryb

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób ryb PIWet-PIB posiada materiał referencyjny:

 • bakterii Yerisnia ruckeri wywołującej jersiniozę ryb łososiowatych
 • bakterii Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida wywołującej wrzodzienicę ryb łososiowatych
 • bakterii Renibacterium salmoninarum wywołującej bakteryjną chorobę nerek
 • grzyba Aphanomyces invadans wywołującego zakaźny zespół owrzodzenia (EUS)

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób mięczaków w Zakładzie Chorób Ryb

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób mięczaków PIWet-PIB posiada materiał referencyjny:

 • pasożyta Marteilia refringens wywołującego marteiliozę
 • pasożyta Bonamia ostreae wywołującego bonamiozę
 • pasożyta Bonamia exitiosa wywołującego bonamiozę

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. mykoplazmozy drobiu

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. mykoplazmozy drobiu dokonało w 2019 roku pozytywnej oceny następujących serii antygenów i zestawów diagnostycznych stosowanych w diagnostyce Mycoplasma gallisepticum (MG), Mycoplasma synoviae (MS) i Mycoplasma meleagridis (MM).

Serie antygenów firmy Soleil:

 • MG - 1290207, 1391203, 1440207
 • MS - 1252611
 • MM - 421712
Serie antygenów firmy Ceva Biovac:
 • MG - 12.26.19
 • MS - 15.22.19
 • MM - 5.23.19
Serie testów ELISA firmy IDEXX:
 • MS - KP947, BR884
 • MG - FP415, KP939
 • MM - KN404, MP212
 • MG/MS - CP054, BR829
Serie testów ELISA firmy Biochek:
 • MS - FS7526
 • MG - FS7558

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

Surowica referencyjna dodatnia (+)
        Test ELISA/AGID

 • jednostka chorobowa: enzootyczna białaczka bydła
 • seria: P9/19
 • data produkcji: Grudzień 2019r.
 • data ważności: Grudzień 2022r.
 • liofilizat a 1.0 ml
Surowica referencyjna ujemna (-)
        Test ELISA/AGID
 • jednostka chorobowa: enzootyczna białaczka bydła
 • seria: N27/16
 • data produkcji: Grudzień 2016r.
 • data ważności: Grudzień 2022r.
 • liofilizat a 2.0 ml

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. białaczki bydła w Zakładzie Biochemii

Zestawy do diagnostyki serologicznej EBB metodą AGID (dokonano sprawdzenia serii)

Leukose Bovien AGID (Aklba) firmy Synbiotics

 • seria: 17ZBAG004
 • surowica seria: 17SLB32 ważna do: 30/10/21
 • antygen seria: 17BLVB23 ważny do: 15/09/21
Leukose Bovien AGID (Aklba) firmy Synbiotics
 • seria: 16ZBAG002
 • surowica seria: 16SLB30 ważna do: 13/09/20
 • antygen seria: 16BLVB22 ważny do: 05/07/20
Pourquier AGID Leukosis firmy IDEXX
 • seria: 6089
 • surowica seria: 574 ważna do: 25.04.2021
 • antygen seria: 575 ważny do: 25.04.2021
Pourquier AGID Leukosis Enzootic Bovine Leukosis (BLV) Agar-Gel Immunodiffusion Test firmy IDEXX
 • seria: 7145
 • surowica seria: 568 ważna do: 15.02.2020
 • antygen seria: 569 ważny do: 15.02.2020
IDvet BLV AGID
 • seria: A18
 • surowica seria: SP-BLV-003 ważna do: 04/2022
 • antygen seria: AG-BLV-003 ważny do: 04/2022
IDvet BLV AGID
 • seria: D18
 • surowica seria: SP-BLV-005 ważna do: 12/2023
 • antygen seria: AG-BLV-005 ważny do: 02/2024

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF na prośbę udostępnia materiały referencyjne w postaci panelu homogenatów tkanek oraz surowic krwi pochodzących od świń wszystkim Zakładom Higieny Weterynaryjnej, badającym próbki w kierunku afrykańskiego pomoru świń

Krajowe Laboratorium Referencyjne w Zakładzie Higieny Pasz PIWet-PIB
Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób skorupiaków PIWet-PIB

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób skorupiaków w Zakładzie Chorób Ryb PIWet-PIB posiada materiał referencyjny:

 • wirusa WSSV wywołującego zespół WSS (White Spot Syndrome)
 • wirusa TSV wywołującego zespół Taura
 • wirusa YHD wywołującego chorobę żółtej głowy

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób ryb w Zakładzie Chorób Ryb PIWET-PIB

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. chorób ryb dokonało sprawdzenia i potwierdziło przydatność do badań następujących zestawów diagnostycznych:

 • Monoscreen AgELISA VHSV firmy Bio-X Diagnostics S.A., zestaw ELISA typu sandwich do wykrywania antygenu wirusa posocznicy krwotocznej u ryb (VHSV)
 • Monoscreen AgELISA SVCV firmy Bio-X Diagnostics S.A., zestaw ELISA typu sandwich do wykrywania antygenu wirusa wiosennej wiremii karpi (SVCV).
 • ELISA TEST VHSV 096 Ag. 96 TESTÓW firmy TEST-LINE., zestaw enzymatyczno-immunologiczny do wykrywania wirusa wirusowej posocznicy krwotocznej VHS.
 • ELISA TEST IPNV 096 Ag. 96 TESTÓW firmy TEST-LINE., zestaw enzymatyczno-immunologiczny do wykrywania wirusa zakaźnej martwicy trzustki IPN.
 • ELISA TEST SVCV 096 Ag. 96 TESTÓW firmy TEST-LINE., zestaw enzymatyczno-immunologiczny do wykrywania wirusa wiosennej wiremii karpi SVC.

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF a Zakładzie Chorób Świń

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. afrykańskiego pomoru świń dokonało sprawdzenia i potwierdziło przydatność do badań następujących zestawów diagnostycznych

 • FastStart Universal Probe Master (ROX) - zestaw real-time PCR do wykrywania obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV)
 • LightCycler 480 Probes Master - zestaw real time PCR do wykrywania obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV)
 • Virotype ASF PCR Kit - zestaw real - time PCR do wykrywania obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV)
 • ID Gene African Swine Fever Duplex ? zestaw real ? time PCR do wykrywania obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV)
 • Ingezim PPA Compac 11.PPA. K3 ? Test ELISA do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV)
 • ID Screen African Swine Fever Indirect Screening ? Test ELISA do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV)
 • Test immunoperoksydazowy (IPT) do wykrywania obecności przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV) (EURL-ASF, Valdeolmos)

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. klasycznego pomoru świń w Zakładzie Chorób Świń

Wykaz surowic referencyjnych dostępnych w KRL ds.CSF:

 • surowica referencyjna dodatnia - zawierająca przeciwciała przeciwko wirusowi klasycznego pomoru świń, pochodząca od świń
 • surowica referencyjna ujemna -  niezawierająca przeciwciał przeciwko wirusowi klasycznego pomoru świń, pochodząca od świń

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. choroby Aujeszkyego w Zakładzie Chorób Świń

Wykaz surowic referencyjnych dostępnych w KRL ds. chA:

 • surowica referencyjna dodatnia (ADV gE+), zawierająca przeciwciała przeciwko glikoproteinie gE wirusa choroby Aujeszkyego, pochodząca od świń, liofilizat
 • surowica referencyjna ujemna (ADV neg), niezawierająca przeciwciał przeciwko glikoproteinie gE wirusa choroby Aujeszkyego, pochodząca od świń, liofilizat

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu dokonało w 2019 roku pozytywnej oceny następujących serii zestawów diagnostycznych:

Grypa ptaków:

 • IDEXX Influenza A s. 99-53101-8140 oraz s.99-53101-19095
 • IDVet ID Screen Influenza H5 s.C99
 • IDVet ID Screen Influenza H7 s.D68
Rzekomy pomór drobiu:
 • IDEXX Newcastle Disease Virus Antibody Test Kit s.99-09263-HP719
 • IDVet ID Screen NDV Indirect s.B40

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. nosacizny w Zakładzie Mikrobiologii

Sprawdzano jakość następujących serii odczynników:
Surowica kontrolna dodatnia Burkholderia  mallei, Bioveta a.s. - seria 636024, data ważności 2019.10.04
Antygen Burkholderia  mallei do OWD, Bioveta a.s. - seria 836225, data ważności 2020.12.03

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. listeriozy w Zakładzie Mikrobiologii

Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:
API Listeria, bioMérieux - seria 1006834810, data ważności 2019.09.11

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. wąglika w Zakładzie Mikrobiologii

Sprawdzano jakość następujących serii testów diagnostycznych:
Api 50CH, bioMérieux - seria 1007020270, data ważności 2019.11.21