Prezentacja instytutu

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji


Priorytetem wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy pełnionej funkcji w strukturze organizacyjnej PIWet-PIB, jest wypełnianie obowiązków w sposób odpowiedzialny i godny zaufania, z poszanowaniem przepisów mających na celu wyeliminować lub ograniczyć ryzyko korupcji.

Zawiadomienie o podejrzeniu wystąpienia w PIWet-PIB działań noszących znamiona korupcji można zgłosić listownie na adres Instytutu:

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
z dopiskiem „Sygnał”

W przypadku zgłoszeń anonimowych zalecane jest załączenie do zawiadomienia wszystkich dowodów przemawiających za prawdziwością twierdzeń sygnalisty dla poparcia, że kieruje się on dobrą wiarą i interesem publicznym.

Szanowni Państwo,

W związku ze wdrożoną „Polityką antykorupcyjną w PIWet-PIB” obowiązują nas ściśle określone zasady polityki prezentowej.

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie okolicznościowych upominków, chociaż wiemy, że stanowią one miłe i niezobowiązujące gesty z Państwa strony.

Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie w dalszym ciągu harmonijnie się rozwijać i będzie satysfakcjonująca dla obu stron.