Aktualności - szczegóły

Podpisanie umów na realizację inwestycji w ramach KPO

Zdjęcie do ogłoszenia

W dniu 26.04.2024 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dot. Modernizacji zwierzętarni doświadczalnej klasy ABSL3 i laboratorium klasy BSL3+ Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w celu podniesienia standardu bezpieczeństwa biologicznego.

Wykonawcami wyżej wymienionych inwestycji są:
- w części związanej z modernizacją zwierzętarni – HT Lab Tec GmbH z siedzibą w Heideck, Niemcy
- w części związanej z modernizacją laboratorium – My Home Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu.

Zakończenie całego projektu nastąpi 31.12.2025 r.

Łączna wartość inwestycji  wynosi 64.843.755,00 zł.

Znacząca część inwestycji zostanie sfinansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności NextGenerationEU zadanie nr A2.4.1 – nr umowy PIWET.KPOD.01.19-IP.04-0010/23.

Zdjęcie do ogłoszenia
Powrót