Aktualności - szczegóły

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkswagen Transporter

Zdjęcie do ogłoszenia

Państwowy Instytut Weterynaryjny-

Państwowy Instytut Badawczy

w Puławach

Al. Partyzantów 57, 24- 100 Puławy

ogłasza publiczną licytację

 wyeksploatowanego środka trwałego- samochód osobowy Volkswagen Transporter 2,5 TDI, 75 kW,  nr rejestracyjny LPU 99PP; nr VIN WV2ZZZ70Z3H109102; rok produkcji 2003; przebieg około 486 700 km.

 

   Samochód bez ważnego przeglądu rejestracyjnego z uwagi na korozję nadwozia oraz ramy a także elementów do niej przymocowanych co może mieć wpływ na sztywność konstrukcji. Po za tym do wymiany przewody hamulcowe oraz okładziny i klocki hamulcowe. Inne zdiagnozowane problemy to zacinający się centralny zamek. Samochód 9 osobowy z kompletem siedzeń. Samochód poddawany regularnym serwisom, garażowany wykazujący oznaki zużycia eksploatacyjnego właściwego dla posiadanego przebiegu. Ubezpieczenie OC ważne do  19.03.2024, przegląd techniczny stracił ważność 19.04.2024.

 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu oraz warunków sprzedaży można uzyskać w dni robocze w godz. 7-15 pod numerem 0 81/ 889 3325; 889 32 44 lub  607 099 701  oraz na stronie www.piwet.pulawy.pl

 

Warunkiem uczestnictwa w publicznej licytacji samochodu jest wpłata wadium w wysokości 500,- (pięćset złotych )  do  dnia 17.05.2024 r.

na konto PIWet- PIB w Banku BNP Paribas  

nr 35 20300045 111 0000000 531520 tytułem „Wpłata wadium Volkswagen Transporter”.

Wymóg zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się w ww. terminie na wskazanym koncie bankowym PIWet- PIB.

Publiczna ustna licytacja odbędzie się dnia 20.05.2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie PIWet-PIB w Puławach, 24-100 Puławy, Aleja Partyzantów 57. 

 

Cena wywoławcza 7.000,- zł (siedem tysięcy złotych)

Ustala się wartość postąpienia w licytacji na 200,- (dwieście złotych).

Przystąpienie do licytacji oznacza zapoznanie się oferenta  z przedmiotem i warunkami licytacji oraz o przyjęciu warunków licytacji bez zastrzeżeń. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta w licytacji będzie najwyższa, będzie zaliczone na poczet ceny pojazdu. Pozostałym uczestnikom licytacji wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Uczestnik licytacji zobowiązany będzie do okazania dowodu tożsamości (dowód osobisty lub  paszport) oraz dodatkowo: w przypadku spółki prawa handlowego- upoważnienia do reprezentowania; w przypadku osoby prawnej-  aktualnego wyciągu KRS; danych kontaktowych poprzez wpisanie na listę uczestników licytacji oraz dowodu wpłaty wadium. Niezbędne dla przeprowadzenia licytacji dane osobowe będą chronione zgodnie obowiązującymi przepisami.

Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego,  jeżeli oferent, którego oferta w licytacji zostanie przyjęta jako najwyższa uchyli się od zawarcia umowy.  Okres związania ofertą wynosi 7 dni. Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zastrzega sobie prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyny lub jej zamknięcia bez dokonania wyboru.

Zdjęcie do ogłoszenia
Powrót