Aktualności - szczegóły

Ogłoszenie o przetargu - gospodarstwo Grabowo - dzierżawa UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym w formie licytacji na wydzierżawienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych wraz z budynkami i budowlami
stanowiącymi gospodarstwo rolne Grabowo.

Szczegóły w załącznikach:

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Ogłoszenie

Regulamin przetargu

Załacznik nr 1 do Regulaminu przetargu - oświadczenie oferenta

Załacznik do ogłoszenia - grunty Grabowo

Załacznik do ogłoszenia - budynki i budowle

Załącznik do ogłoszenia - użytki, klasy

Wzór umowy

Powrót