Cennik

Pozycja Nazwa Cena Cena badania ekspresowego
2 Badanie serologiczne w kierunku białaczki bydła testem ELISA skryningowym 45.00 -
9 Wykrywanie przeciwciał specyficznych dla Chlamydia sp. metodą odczynu wiązania dopełniacza. 92.00 -
10 Wykonanie odczynu wiązania dopełniacza (OWD) w diagnostyce zarazy stadniczej koni. 164.00 226.00
11 Test hamowania hemaglutynacji do wykrywania przeciwciał dla wirusa rzekomego pomoru drobiu 23.00 32.00
13 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla wirusa klasycznego pomoru świń 35.00 -
14 Wykrywanie przeciwciał przeciwko BHV1 testem ELISA. 28.00 -
15 Test aglutynacji płytowej (SPA) do wykrywania przeciwciał dla Mycoplasma gallisepticum (MG). 14.00 -
16 Test aglutynacji płytowej (SPA) do wykrywania przeciwciał dla Mycoplasma meleagridis (MM). 39.00 -
17 Test aglutynacji płytowej (SPA) do wykrywania przeciwciał dla Mycoplasma synoviae (MS). 21.00 -
18 Test ELISA do wykrywania przeciwciał swoistych dla zakażeń Mycoplasma gallisepticum (MG), Mycoplasma synoviae (MS), Mycoplasma meleagridis (MM). 17.00 -
19 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla wirusa choroby Aujeszkyego 27.00 -
20 Wykrywanie przeciwciał anty-Coxiella burnetii testem Elisa. 75.00 -
21 Wykrywanie przeciwciał anty-Chlamydia abortus testem ELISA 58.00 -
23 Przesiewowa metoda oznaczania zawartości dioksyn i dl-PCB w żywności i paszach 1 238.00 1 733.00
25 Oznaczanie lotnych N-nitrozoamin metodą chromatografii gazowej z detektorem energii termicznej 2 453.00 3 434.00
27 Oznaczanie stężeń promieniotwórczych Cs-137 i Cs-134 metodą spektrometrii promieniowania gamma w żywności i w paszach 213.00 298.00
29 Diagnostyka choroby Mareka - izolacja wirusa. 1 292.00 -
30 Diagnostyka choroby Mareka metodą PCR. 415.00 -
31 Diagnostyka choroby Derzsy'ego u drobiu wodnego - izolacja wirusa 968.00 -
32 Wykrywanie przeciwciał przeciwko wirusowi choroby Derzsy'ego testem immunoenzymatycznym ELISA 24.00 -
49 Wykrywanie antygenu wirusa choroby Mareka w brodawkach piór chorych ptaków testem immunodyfuzji radialnej w żelu agarowym (RID) 33.00 -
50 Wykrywanie przeciwciał przeciwko wirusowi choroby Mareka w surowicy ptaków odczynem immunodyfuzji w żelu agarowym (AGID) 17.00 -
60 Diagnostyka choroby Derzsy'ego metodą PCR 407.00 -
74 Konsultacje 323.00 -
75 Opracowanie opinii w sprawie wyników 452.00 -
76 Badanie histopatologiczne do 7 wycinków 247.00 -
77 Badanie histopatologiczne za każdy następny wycinek 33.00 -
78 Badanie histopatologiczne w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) oraz trzęsawki owiec i kóz (scrapie) 164.00 -
79 Przygotowanie preparatów histopatologicznych do badań diagnostycznych (3 preparaty) 51.00 -
80 Badanie immunohistochemiczne w kierunku trzęsawki owiec i kóz (scarpie) 246.00 -
84 Badanie immunohistochemiczne w kierunku gąbczastej encefalopatii (BSE) 246.00 -
85 Wykrywanie w surowicy przeciwciał dla BLV testem AGID 21.00 -
86 Wykrywanie przeciwciał dla MVV i CAEV w surowicy krwi u owiec i kóz testem ELISA 48.00 55.00
88 Wykrywanie przeciwciał dla MVV i CAEV w surowicy krwi u owiec i kóz testem ELISA 44.00 -
90 Wykrywanie przeciwciał dla MVV i CAEV w surowicy krwi u owiec i kóz testem ELISA 39.00 -
105 Szkolenie z zakresu metod serologicznych -enzootyczna białaczka bydła (1 dzień/1osoba) 830.00 -
106 Międzylaboartoryjne badania porównawcze w zakresie diagnostyki białaczki bydła dla laboratoriów spoza Inspekcji Weterynaryjnej- przygotowanie 1 próbki surowicy w ilości 100 ampułek 94.00 -
107 Izolacja czynnika hemaglutynującego na zarodkach kurzych SPF 279.00 -
108 Identyfikacja wirusa grypy (influenzy) ptaków, rzekomego pomoru drobiu i innych ortoawulawirusów w teście hamowania hemaglutynacji (z jedną surowicą). 18.00 -
109 Wykrywanie wirusów grypy (influenzy) ptaków metodą real time RT-PCR. 155.00 -
111 Wykrywanie przeciwciał dla wirusów grypy (influenzy) ptaków metodą hamowania hemaglutynacji (z antygenem H5) 29.00 41.00
112 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla wirusa influenzy ptaków 32.00 -
117 Izolacja Mycoplasma spp. 283.00 -
118 Wykrywanie wirusów związanych z występowaniem enteropatii u drobiu metodami biologii molekularnej. 290.00 -
119 Wykrywanie Mycoplasma meleagridis i Mycoplasma synoviae metodą PCR 310.00 -
129 Badanie sekcyjne. Drób, ptaki ozdobne i wolnożyjące (do 5 szt.) 71.00 -
130 Badanie sekcyjne. Drób, ptaki ozdobne i wolnożyjące (do 10 szt.) 205.00 -
131 Wykrywanie wirusów rzekomego pomoru drobiu metodą real time RT-PCR. 134.00 -
135 Badania bakteriologiczne ogólne z antybiotykogramem 57.00 -
136 Określenie indeksu domózgowej zjadliwości (ICPI) na 1-dniowych kurczętach SPF 795.00 -
138 Wykrywanie wirusów rzekomego pomoru drobiu metodą konwencjonalną RT-PCR. 97.00 -
140 Wykrywanie wirusów zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza (choroba Gumboro) metodą real time RT-PCR 333.00 -
141 Wykrywanie wirusów zakaźnego zapalenia oskrzeli metodą real time RT-PCR. 206.00 -
143 Wykrywanie wirusów grypy (influenzy) ptaków podtypów H5 i H7 metodą konwencjonalną RT-PCR. 97.00 -
146 Wykrywanie mykoplazm drobiu (MG/MS) metodą real time PCR. 351.00 -
148 Autoszczepionka przeciwko jersiniozie ryb łososiowatych 650.00 -
149 Izolacja i identyfikacja wirusowej krwotocznej posocznicy - VHS 172.00 -
150 Izolacja i identyfikacja wirusa zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego - IHN 172.00 -
151 Izolacja i identyfikacja wirusa zakaźnej martwicy trzustki - IPN 172.00 -
152 Izolacja i rozpoznawanie bakterii chorobotwórczych dla ryb 376.00 -
159 Badanie kliniczne i sekcyjne ryb 57.00 -
160 Badanie parazytologiczne ryb 65.00 -
161 Badanie bakteriologiczne na antybiotykooporność 83.00 -
162 Izolacja i identyfikacja wirusa wiosennej wiremii karpi - SVC. 172.00 -
163 Wykrywanie zakażeń ryb Renibacterium salmoninarum przy użyciu testu ELISA 254.00 -
164 Konsultacje, opinie, ekspertyzy (za 1 godz.czynności) 131.00 -
165 Badanie sekcyjne świni (do 50 kg masy ciała) 206.00 -
175 Badanie serologiczne w kierunku leptospirozy (Leptospira interrogans-serowar Bratislava) przy użyciu odczynu aglutynacji mikroskopowej 21.00 -
182 Test ELISA do wykrywania przeciwciał specyficznych dla Mycoplasma hyopneumoniae 38.00 -
183 Test ELISA do wykrywania przeciwciał specyficznych dla Mycoplasma hyopneumoniae 29.00 -
184 Test ELISA do wykrywania przeciwcial dla wirusa TGE 39.00 -
185 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla określonych serowarów leptospir 36.00 -
186 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla określonych serowarów leptospir 33.00 -
190 Test ELISA do wykrywania przeciwciał specyficznych dla wirusa PRRS (ID) 53.00 -
192 Test ELISA do wykrywania przeciwciał specyficznych dla wirusa PRRS 27.00 -
194 Test zahamowania hemaglutynacji do wykrywania obecności przeciwciał specyficznych dla wirusa grypy świń 53.00 -
200 Wykrywanie i różnicowanie obecności materiału genetycznego wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRSV) przy użyciu testu real-time RT PCR. 157.00 -
201 Wykrywanie i różnicowanie obecności materiału genetycznego wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRSV) przy użyciu testu real-time RT PCR. 179.00 -
202 Wykrywanie obecności materiału genetycznego Lawsonia intracellularis przy użyciu testu Real-Time PCR 144.00 -
203 Wykrywanie materiału genetycznego Brachyspira hyodysenteriae przy użyciu testu Real-Time PCR 144.00 -
204 Wykrywanie obecności wirusa klasycznego pomoru świń (PLA) 1 308.00 -
205 Wykrywanie obecności przeciwciał specyficznych dla wirusa klasycznego pomoru świń przy użyciu odczynu seronutralizacji (NPLA) 1 119.00 -
209 Wykrywanie obecności materiału genetycznego Mycoplasma hyopneumoniae przy użyciu testu PCR 147.00 -
211 Wykrywanie patogennej dla świń flory bakteryjnej 99.00 -
212 Test ELISA do wykrywania przeciwciał specyficznych dla Actinobacillus pleuropneumoniae 34.00 -
220 Wykrywanie obecności materiału genetycznego Haemophilus parasuis przy użyciu testu PCR 124.00 -
223 Wykrywanie obecności genu kodującego wytwarzanie toksyny Stx2e oraz genów kodujących ekspresję fimbrii F18 oraz fimbrii F4 Escherichia coli 124.00 -
226 Wykrywanie genu toxA Pasteurella multocida przy użyciu testu PCR 126.00 -
227 Wykrywanie genu toxA Pasteurella multocida przy użyciu testu PCR 192.00 -
231 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa grypy świń przy użyciu testu rRT-PCR 190.00 -
233 Badanie bakteriologiczne w kierunku lekowrażliwości 80.00 -
234 Oznaczanie zawartości pestycydów chloroorganicznych (DDT i metabolity, izomery alfa-, beta- i gamma-HCH, HCB) w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz w paszach metodą chromatografii gazowej. 263.00 368.00
235 Oznaczanie zawartości kongenerów wskaźnikowych polichlorowanych bifenyli (PCB nr 28, 52, 101, 138, 153, 180) w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz w paszach metodą chromatografii gazowej. 455.00 637.00
237 Oznaczanie pozostałości pyretroidów w żywności pochodzenia zwierzęcego metodą chromatografii gazowej. 348.00 487.00
249 Oznaczanie pozostałości chloramfenikolu w żywności pochodzenia zwierzęcego i paszach metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 771.00 1 079.00
250 Oznaczanie pozostałości nitrofuranów i ich metabolitów w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 792.00 1 109.00
251 Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności pochodzenia zwierzęcego metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. 608.00 851.00
255 Oznaczanie pozostałości nitroimidazoli w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas 860.00 1 204.00
259 Oznaczanie pozostałości beta-agonistów w żywności pochodzenia zwierzęcego metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 795.00 1 113.00
268 Oznaczanie leków przeciwbakteryjnych w jajach metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 1 268.00 1 775.00
272 Oznaczanie pozostałości makrocyklicznych laktonów w żywności pochodzenia zwierzęcego metodą chromatografii cieczowej. 513.00 718.00
275 Oznaczanie pozostałości kokcydiostatyków w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 869.00 1 254.00
277 Oznaczanie zawartości ołowiu lub kadmu w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. 182.00 255.00
278 Oznaczanie zawartości rtęci w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. 142.00 200.00
279 Oznaczanie zawartości arsenu w materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej 152.00 213.00
280 Oznaczanie zawartości metali (Zn, Fe, Cu) w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. 152.00 213.00
282 Oznaczanie zawartości ochratoksyny A w tkankach metodą chromatografii cieczowej. 485.00 679.00
283 Oznaczanie zawartości aflatoksyn B_1, B_2, G_1, G_2 w paszach metodą chromatografii cieczowej. 520.00 728.00
288 Oznaczanie zawartości deoksyniwalenolu w paszach metodą chromatografii cieczowej. 465.00 651.00
289 Oznaczanie zawartości zearalenonu w paszach metodą chromatografii cieczowej. 465.00 651.00
291 Oznaczanie pozostałości kortykosteroidów w tkankach zwierzęcych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometria mas. 874.00 1 224.00
292 Oznaczanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 739.00 1 035.00
294 Oznaczanie pozostałości barwników w mięśniach ryb, mięczaków i skorupiaków metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 900.00 1 260.00
296 Oznaczanie pozostałości gestagenów w tłuszczu zwierząt rzeźnych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas 656.00 918.00
298 Oznaczanie zawartości 17 B-estradiolu i testosteronu w surowicy zwierząt rzeźnych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. 605.00 847.00
305 Oznaczanie pozostałości hormonów anabolicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. 774.00 1 084.00
313 Diagnostyka toksykologiczna metodami chromatograficznymi ze spektrometrią mas. 756.00 -
314 Oznaczanie pozostałości hormonów steroidowych w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 1 000.00 1 400.00
315 Oznaczanie hormonów anabolicznych w paszach metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. 763.00 1 068.00
316 Oznaczanie pozostałości tyreostatyków w mleku i paszy metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas 641.00 897.00
319 Oznaczanie tetracyklin w paszach leczniczych metodą mikrobiologiczną. 289.00 -
320 Horyzontalna metoda oznaczania B-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli (1 próbka). 241.00 337.00
321 Oznaczanie amoksycyliny, linkomycyny i tylozyny w paszach leczniczych metodą mikrobiologiczną. 269.00 -
322 Identyfikacja toksotypów Clostridium perfringens metodą multipleks PCR. 480.00 677.00
323 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. Część 1: Metoda wykrywania. 315.00 441.00
324 Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp. 214.00 300.00
325 Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów. Cz.1. Oznaczanie liczby metodą posiewu zalewowego w temperaturze 30 stopni C. 155.00 217.00
326 Wykrywanie obecności beztlenowych laseczek przetrwalnikujących. 261.00 365.00
327 Oznaczanie ogólnej liczby grzybów. 177.00 248.00
328 Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae. Metoda liczenia kolonii (1 próbka). 262.00 367.00
329 Oznaczanie ogólnej liczby bakterii tlenowych mezofilnych. 162.00 227.00
330 Horyzontalna metoda oznaczania liczby mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej. 253.00 354.00
331 Horyzontalna metoda oznaczania liczby Clostridium perfringens. 184.00 258.00
332 Horyzontalna metod oznaczania liczby przypuszczalnych Bacillus cereus. Metoda liczenia kolonii w temperaturze 30 stopni C. 384.00 538.00
333 Oznaczanie tiamuliny w paszach leczniczych metodą mikrobiologiczną. 272.00 -
334 Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków). 400.00 548.00
335 Oznaczanie sulfaguanidyny w premiksach leczniczych metodą miareczkową. 197.00 -
336 Wykrywanie obecności beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV). Wykrywanie Clostridium botulinum i toksyny botulinowej. 400.00 560.00
339 Wykrywanie przetworzonego białka zwierzęcego w paszach metodą mikroskopową. 182.00 255.00
340 Oznaczanie zanieczyszczeń stałych w tłuszczach pochodzenia zwierzęcego. 198.00 -
341 Wykrywanie substancji przeciwbakteryjnych w paszach metodą mikrobiologiczną. 284.00 -
343 Oznaczanie masy cząsteczkowej białek hydrolizowanych. 542.00 759.00
346 Oznaczanie kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej w paszach. 2 710.00 -
347 Oznaczanie soi genetycznie zmodyfikowanej w paszach. 2 710.00 -
351 Wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań weterynaryjnych. 2 500.00 -
352 Identyfikacja gatunkowości mięsa metodą izoogniskowania białek w gradiencie pH (IEF). 251.00 -
355 Oznaczanie zawartości DNA białka końskiego w mięsie i przetworach mięsnych z zastosowaniem techniki real-time PCR. 451.00 -
356 Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko (Mięso i przetwory mięsne, mięso ryb) 120.00 -
357 Identyfikacja genów chorobotwórczości shigatoksycznych Escherichia coli techniką PCR 350.00 -
358 Mikrobiologiczna metoda wykrywania substancji przeciwbakteryjnych - DELVOTEST SP-NT 55.00 -
360 Mikrobiologia żywności i pasz. Określanie aktywności wody. 40.00 -
361 Mleko pełne. Oznaczanie zawartości tłuszczu mlecznego, białka i laktozy. Wytyczne obsługi analizatorów w zakresie średniej podczerwieni. 4.00 -
362 Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości soli kuchennej 78.00 -
365 Artykuły rolno-spożywcze. Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko 97.00 -
370 Mięso i przetwory mięsne - Oznaczanie zawartości fosforu 270.00 -
374 Mleko. Oznaczanie liczby komórek somatycznych. Część 2. Przewodnik obsługi liczników fluoro-opto-elektronicznych 4.00 -
375 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania Eschericha coli O157 338.00 -
376 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów. Część 1: Oznaczanie liczby metodą posiewu wgłębnego w temperaturze 30 st.C. 90.00 -
377 Mleko. Oznaczanie punktu zamarzania. Metoda z użyciem krioskopu termistorowego (metoda odwoławcza) 3.00 -
378 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego - Horyzontalna metoda wykrywania, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella. Część 1: Wykrywanie Salmonella spp. 200.00 -
380 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Część 2: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem. 136.00 -
381 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich(Staphylococcus aureus i innych gatunków) Część 3:Wykrywanie obecności i oznaczanie małych liczby metodą NPL.Wykrywanie obecności 60.00 -
383 Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości wody (metoda odwoławcza) 28.00 -
384 Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości tłuszczu wolnego 130.00 -
386 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli. Część 2: Metoda płytkowa w temperaturze 44°C z zastosowaniem 5-bromo-4-chloro-3-indolilo-beta-D-glukuronidu. 124.00 -
393 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby przypuszczalnych Escherichia coli.Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby.Wykrywanie obecności. 53.00 -
396 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda oznaczania liczby beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli. Część 3: Wykrywanie i oznaczanie techniką najbardziej prawdopodobnej liczby z zastosowaniem 5-bromo-4-chloro-3-indolilo-beta-D-glukuronidu. 225.00 -
400 Wykrywanie Listeria monocytogenes - VIDAS LMO2 78.00 -
401 Oznaczanie zawartości histaminy w rybach i produktach rybnych metodą HPLC 290.00 -
402 Badanie mięsa surowego na obecność włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania 293.00 -
403 Wykrywanie i identyfikacja izolatów termotolerancyjnych Campylobacter spp. techniką PCR 322.00 -
404 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda immunoenzymatycznego wykrywania enterotoksyn gronkowcowych w żywności. 340.00 -
405 Oznaczanie zawartości azotu lotnych zasad amonowych (N-LZA) w rybach i produktach rybołówstwa. 204.00 -
406 Wykrywanie Anisakis spp. w rybach i produktach rybnych metodą wytrawiania 242.00 -
409 Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenie zwierzęcego-laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (1 kierunek badania) 709.00 -
410 Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenie zwierzęcego-laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (2 kierunki badania) 955.00 -
411 Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenia zwierzęcego-laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (3 kierunki badania) 1 178.00 -
412 Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenia zwierzęcego-laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (4 kierunki badania) 1 367.00 -
413 Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenia zwierzęcego - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (5 kierunków badania) 1 544.00 -
414 Badania bieglości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenia zwierzęcego - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (6 kierunków badania) 1 695.00 -
415 Badania biegłości w zakresie oznaczania w mleku surowym ogólnej liczby drobnoustrojów, liczby komórek somatycznych oraz aktywności fosfatazy alkalicznej (ocena skuteczności pasteryzacji) - 1 kierunek badań. 380.00 -
416 Badania biegłości w zakresie oznaczania w mleku surowym ogólnej liczby drobnoustrojów, liczby komórek somatycznych oraz aktywności fosfatazy alkalicznej (ocena skuteczności pasteryzacji) - 2 kierunki badań 520.00 -
417 Badania biegłości w zakresie oznaczania w mleku surowym ogólnej liczby drobnoustrojów, liczby komórek somatycznych oraz aktywności fosfatazy alkalicznej (ocena skuteczności pasteryzacji) - 3 kierunki badań 539.00 -
418 Badania biegłości w zakresie oznaczania punktu zamarzania mleka (1 kierunek badań) 305.00 -
420 Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenia zwierzęcego - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (7 kierunków badania) 1 859.00 -
421 Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenia zwierzęcego-laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (8 kierunków badania) 1 975.00 -
422 Wykrywanie obecności laseczek Bacillus anthracis w materiale biologicznym. 584.00 -
423 Wykrywanie Salmonella spp. w próbkach pochodzących od zwierząt i w próbkach środowiskowych z etapu produkcji pierwotnej. 142.00 -
424 Wykrywanie Salmonella spp. w próbkach nawozu organicznego lub organiczno - mineralnego z komponentą pochodzenia zwierzęcego. 590.00 -
426 Wykrywanie przeciwciał anty-M. avium subsp. paratuberculosis w surowicy krwi zwierząt metodą ELISA. 37.00 -
427 Metoda badania hodowlanego, mikroskopowego i biologicznego w kierunku obecności Myc. bovis w materiale tkankowym 1 194.00 -
434 Oznaczanie antybiotykooporności Salmonella i Escherichia coli metodą najmniejszego stężenia hamującego. 152.00 -
435 Badanie surowicy krwi bydła w kierunku brucelozy odczynem antyglobulinowym (OAG). 18.00 -
436 Badanie surowicy krwi zwierząt w kierunku brucelozy odczynem z dwumerkaptoetanolem (OME). 18.00 -
437 Wykrywanie przeciwciał anty-Brucella w surowicy krwi bydła przy użyciu testu ELISA. 38.00 -
438 Wykrywanie przeciwciał anty-Brucella w mleku krów przy użyciu testu ELISA. 21.00 -
439 Wykrywanie przeciwciał anty-Brucella w surowicy krwi zajęcy przy użyciu testu ELISA. 19.00 -
440 Badanie serologiczne w kierunku nosacizny odczynem wiązania dopełniacza (OWD). 60.00 -
441 Badanie surowicy krwi psów w kierunku Brucella canis odczynem aglutynacji probówkowej (OA). 21.00 -
442 Badanie surowicy krwi psów w kierunku Brucella canis testem szybkiej aglutynacji płytkowej (RSAT). 12.00 -
443 Wykrywanie przeciwciał anty-Brucella canis w surowicy krwi psów przy użyciu testu ELISA. 21.00 -
444 Izolacja i identyfikacja drobnoustrojów Brucella. 435.00 -
445 Kontrola antygenu Brucella abortus do OKAP. 1 679.00 -
446 Kontrola antygenu Brucella abortus do OWD. 75.00 -
447 Kontrola antygenu do aglutynacji Brucellognost. 1 981.00 -
449 Badanie surowicy krwi bydła odczynem aglutynacji mikroskopowej z 16 serowariantami leptospir. 50.00 -
450 Badanie surowicy krwi zajęcy w kierunku tularemii odczynem aglutynacji probówkowej (OA). 16.00 -
451 Badanie surowicy krwi zwierząt w kierunku brucelozy odczynem aglutynacji probówkowej (OA). 18.00 -
452 Izolacja i identyfikacja drobnoustrojów Francisella tularensis. 61.00 -
453 Izolacja i identyfikacja drobnoustrojów Taylorella equigenitalis. 351.00 -
455 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. Część 1: Metoda wykrywania. 556.00 -
462 Identyfikacja serologiczna szczepu Salmonella spp. 245.00 -
466 Badanie serologiczne w kierunku listeriozy metodą aglutynacji. 58.00 -
467 Oznaczanie antybiotykooporności szczepu bakteryjnego. 93.00 -
468 Wykrywanie przeciwciał anty-Brucella w surowicy krwi świń przy użyciu testu ELISA. 28.00 -
469 Wykrywanie przeciwciał anty-Brucella w surowicy krwi zwierząt metodą OKAP. 8.00 -
470 Badanie surowicy krwi zwierząt w kierunku brucelozy odczynem wiązania dopełniacza (OWD). 37.00 -
471 Badanie serologiczne surowicy przeżuwaczy w kierunku gruźlicy bydlęcej testem gamma interferonowym. 138.00 -
473 Genotypowanie izolatów bakteryjnych rodziny Mycobacteriaceae. 202.00 -
474 Badanie bakteriologiczne materiału klinicznego pochodzącego od zwierząt. 226.00 -
478 Surowica diagnostyczna anty-brucella (1 liofilizat). 179.00 -
481 Badanie koproskopowe w kierunku wykrycia inwazji pasożytów - flotacja wg. Fűlleborna 36.00 -
482 Badanie koproskopowe w kierunku wykrycia inwazji pasożytów - dekantacja wg. Żarnowskiego i Josztowej 28.00 -
483 Określenie metodą in vitro skuteczności akarycydów w stosunku do roztoczy Dermanyssus gallinae 2 031.00 -
484 Określenie metodą in vitro skuteczności akarycydów w stosunku do roztoczy Dermanyssus gallinae 563.00 -
485 Określenie metodą in vitro skuteczności akarycydów w stosunku do roztoczy Dermanyssus gallinae 4 018.00 -
486 Badanie larwoskopowe w kierunku wykrycia larw nicieni płucnych - metoda Baermana 28.00 -
487 Koproskopowe badanie ilościowe w kierunku wykrycia inwazji pasożytów - metoda McMaster'a wg. Raynaud 28.00 -
489 Badanie wymazów z jamy dzioba i wola, treści jelit, kloaki i dróg rodnych w kierunku wykrycia rzęsistków 44.00 -
490 Badanie zeskrobin w celu wykrycia pasożytów zewnętrznych 42.00 -
492 Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych w kompostach 827.00 -
493 Identyfikacja gatunku włośni metodą PCR 257.00 -
494 Mikroskopowa identyfikacja pasozytów 95.00 -
496 Wykonanie odczynu wiązania dopełniacza (OWD) w diagnostyce zarazy stadniczej koni 164.00 -
498 Wykrywanie pierwotniaków pasożytniczych z rodzaju Cryptosporidium i Giardia z użyciem immunomagnetycznej separacji i immunofluorescencji bezpośredniej 1 557.00 -
500 Określanie liczby i gatunku oocyst kokcydiów zawartych w szczepionkach przeciwko kokcydiozie 401.00 -
501 Wykrywanie Varroa destructor w próbkach pszczół 39.00 -
502 Wykrywanie Varroa destructor w próbkach czerwiu pszczoły miodnej 88.00 -
507 Wykrywanie bakterii Melissococcus plutonius w czerwiu pszczoły miodnej 67.00 -
509 Wykrywanie mikrosporydiów z rodzaju Nosema w próbkach pszczół metodą mikroskopową 45.00 -
512 Badanie parazytologiczne kału metodą flotacji z użyciem Percollu. 37.00 -
519 Badanie in vitro preparatów przeciwpasożytniczych 640.00 -
520 Badanie sekcyjne parazytologiczne małych zwierzat (drób,króliki, zające) 85.00 -
521 Badanie w kierunku pasozytów krwi 53.00 -
522 Badanie wirusologiczne -próba biologiczna na pszczołach 95.00 -
523 Ocena skuteczności terenowej preparatów przeciwwarrozowych, badanie przedrejestracyjne (1 rodzina) 253.00 -
524 Opinie z zakresu parazytologii i chorób inwazyjnych 383.00 -
527 Konsultacje (1 godz) 113.00 -
528 Szkolenie - podstawowe metody parazytologiczne (1 dzień). 498.00 -
529 Wykrywanie wirusa pryszczycy i wirusa choroby pęcherzykowej świń w materiale biologicznym -test izolacji wirusa 91.00 -
531 Wykrywanie antygenu wirusa pryszczycy i wirusa choroby pęcherzykowej świń - test ELISA. 43.00 -
533 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa pryszczycy - metoda seroneutralizacji. 55.00 -
534 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa choroby pęcherzykowej świń - metoda seroneutralizacji. 38.00 -
535 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa pryszczycy - test ELISA. 29.00 -
536 Wykrywanie przeciwciał dla białek niestrukturalnych wirusa pryszczycy - test ELISA. 64.00 -
537 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa choroby pęcherzykowej świń - test ELISA. 33.00 -
538 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa pryszczycy - test ELISA. 27.00 -
539 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa krwotocznej choroby królików - test ELISA. 31.00 -
541 Wykrywanie antygenu wirusa krwotocznej choroby królików-metoda hemaglutynacji (HA). 25.00 -
543 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa choroby pęcherzykowej świń - test RT-PCR. 191.00 -
544 Wykrywanie antygenu wirusa krwotocznej choroby królików-test ELISA. 25.00 -
558 Wykrywanie obecności antygenu lyssawirusa testem immunofluorescencji bezpośredniej. 394.00 -
559 Mianowanie wirusa wścieklizny oraz ocena wyglądu szczepionek i badanie termostabilności przynęty szczepionek doustnych. 1 072.00 1 712.00
562 Wykrywanie obecności tetracykliny. 99.00 -
564 Wykrywanie obecności patologicznej formy białka prionowego testem Immunoblot. 900.00 -
566 Immunodyfuzja w żelu agarowym dla NZK 24.00 -
568 Wykrywanie obecności przeciwciał wirusa BVD-MD testem ELISA 37.00 -
569 Test izolacji wirusa BVD-MD 133.00 -
570 Test seroneutralizacji wirusa BVD-MD. 52.00 -
571 Wykrywanie obecności przeciwciał dla glikoproteiny gB BHV1 testem ELISA. 28.00 -
574 Test seroneutralizacji wirusa BHV1. 52.00 -
575 Test izolacji wirusa BHV1 133.00 -
576 Test izolacji wirusa EHV1 134.00 -
577 Test seroneutralizacji wirusa EHV-1. 53.00 -
578 Test izolacji wirusa EAV. 133.00 -
579 Test seroneutralizacji EAV 152.00 -
580 Określenie poziomu przeciwciał przeciwko wirusowi influenzy koni w teście hamowania hemaglutynacji. 25.00 -
582 Test RT-PCR w czasie rzeczywistym do wykrywania obecności materiału genetycznego wirusa Schmallenberg (SBV). 190.00 -
584 Wykrywanie obecności antygenu wirusa BVD-MD testem ELISA. 98.00 -
585 Wykrywanie obecności białka prionowego testem ELISA. 120.00 -
605 Wykrywanie obecności przeciwciał przeciwko wirusowi Schmallenberg testem ELISA. 62.00 -
606 Wykrywanie obecności materiału genetycznego Lyssawirusów przy użyciu testu hemi nested RT-PCR 385.00 -
609 Badanie serologiczne w kierunku Mycoplasma agalactiae testem ELISA 40.00 -
610 Badanie serologiczne w kierunku obecności przeciwciał anty-Mycoplasma bovis testem ELISA. 36.00 -
611 Wykrywanie antygenu Mycoplasma bovis u bydła testem ELISA 44.00 -
614 Izolacja i identyfikacja wirusów w hodowlach komórkowych 156.00 -
617 Wykrywanie przeciwciał specyficznych dla Chlamydia sp. metodą odczynu wiązania dopełniacza 92.00 41.00
626 Badanie serologiczne w kierunku Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (MmmSC) z wykorzystaniem odczynu wiązania dopełniacza. 44.00 -
627 Badanie serologiczne w kierunku Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (MmmSC) testem ELISA 39.00 -
628 Wydanie atestu/opinii dla zestawu ELISA do badania surowic 1 476.00 -
629 Wydanie atestu/opinii na komercyjny antygen i surowicę kontrolną dodatnią do wykrywania w surowicy krwi przeciwciał anty-Coxiella burnetti za pomocą odczynu wiązania dopełniacza 1 476.00 -
630 Konsultacje, szkolenia 617.00 -
641 Wykonanie 1 płytki pożywki agarowej SDA+SS do selektywnej izolacji pałeczek Brucella. 14.00 -
642 Wykonanie 40 ml pożywki bulionowej SDB+SS do selektywnej izolacji pałeczek Brucella. 27.00 -
643 Wykonanie 100 ml pożywki agarowej AKG do ekspresji antygenów rzęskowych Salmonella. 49.00 -
648 Szczep roboczy LaSota do szczepionki Vaccina L ( 1 ampułka) 241.00 -
653 Surowice dodatnia MG 1ml 321.00 -
654 Surowica dodatnia MS 1ml 331.00 -
658 Izolacja lyssawirusa w hodowli komórek mysiej neuroblastomy. 545.00 -
667 Różnicowanie szczepu dzikiego S. Enteritidis lub S. Typhimurium od szczepu szczepionkowego przy użyciu testu AviPro Plate (Lohmann Animal Health GmbH&Co.). 140.00 161.00
669 Świnka morska 23.00 -
670 Mysz 7.00 -
673 Wykrywanie przeciwciał anty-Toxoplasma gondii w surowicy testem aglutynacji lateksowej 42.00 -
678 Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych w nawozach organicznych zmodyfikowaną metodą wg Quinn 868.00 -
679 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa BT metodą real-time RT-PCR. 257.00 -
683 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa choroby pęcherzykowej świń - test ELISA. 31.00 -
684 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa choroby pęcherzykowej świń - test ELISA. 30.00 -
687 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa choroby niebieskiego języka - test RT-PCR. 198.00 -
690 Badanie serologiczne w kierunku zarazy stadniczej koni metodą immunofluorescencji (IFAT) 61.00 -
691 Badanie serologiczne w kierunku Toxoplasma gondii metodą immunofluorescencji (IFAT) 92.00 -
692 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa choroby niebieskiego języka - test ELISA. 26.00 -
693 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa choroby niebieskiego języka - test ELISA. 25.00 -
695 Mleko i przetwory mleczne. Oznaczanie aktywności fosfatazy alkalicznej. Część 1: Metoda fluorymetryczna dla mleka i napojów na bazie mleka 137.00 -
696 Mleko i przetwory mleczne. Oznaczanie aktywności fosfatazy alkalicznej. Część 2: Metoda fluorymetryczna dla sera. 165.00 -
702 Wykrywanie inwazji Echinococcus spp. u żywicieli ostatecznych metodą sedymentacyjną (SCT) 62.00 -
703 Wykrywanie inwazji Echinococcus spp. u żywicieli ostatecznych metodą zeskrobin z błony śluzowej jelita (IST) 23.00 -
704 Oznaczanie triheptanianu glicerolu (GTH) w ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego techniką chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. 494.00 -
705 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa pryszczycy - test RT-PCR. 198.00 -
706 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa pryszczycy - test RT-PCR. 176.00 -
707 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa pryszczycy - test RT-PCR. 139.00 -
717 Oznaczanie zawartości tlenku wapnia w polepszaczach gleby. 93.00 -
718 Surowice ujemna SPF 1ml 280.00 -
719 Oznaczanie melaminy w żywności pochodzenia zwierzęcego i paszach metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 713.00 998.00
727 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa choroby niebieskiego języka - test ELISA. 27.00 -
730 Diagnostyka zakażeń adenowirusami u drobiu metodą PCR 429.00 -
731 Mięso i przetwory mięsne - Pomiar pH - Metoda odwoławcza 40.00 -
732 Mięso drobiowe oddzielone mechanicznie. 191.00 -
733 Opracowanie opinii. 2 072.00 -
734 Wykrywanie obecności przeciwciał dla glikoproteiny gE BHV1 testem ELISA. 38.00 -
735 Wykrywanie obecności przeciwciał dla glikoproteiny gE BHV1 testem ELISA. 34.00 -
747 Badanie skuteczności i nieszkodliwości szczepionki przeciw kokcydiozie drobiu 10 852.00 -
753 Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenia zwierzęcego - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (9 kierunków badania) 1 653.00 -
754 Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenia zwięrzecego- laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (10 kierunków badania) 1 804.00 -
757 Opracowanie ekspertyzy - opinii. 686.00 -
760 Wykrywanie i oznaczanie bawełny genetycznie zmodyfikowanej 281-24236/3006-210-23 w paszach. 2 710.00 -
761 Identyfikacja herpeswirusa koi karpia (KHV) metodą PCR 115.00 -
762 Identyfikacja wirusa zakaźnej anemii łososi (ISA) metodą RT-PCR 115.00 -
763 Izolacja i identyfikacja epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego - EHN 595.00 -
764 Izolacja i identyfikacja epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego - EHN 184.00 -
766 Surowica dodatnia MM 1ml 350.00 -
767 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa choroby niebieskiego języka - test RT-PCR. 176.00 -
768 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa choroby niebieskiego języka - test RT-PCR. 139.00 -
772 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa BT metodą real-time RT-PCR. 257.00 -
778 Oznaczanie leków przeciwbakteryjnych (penicyliny, cefalosporyny, sulfonamidy, makrolidy, fluorochinolony, dapson, pleuromutyliny, diaminopirymidyny) w mięsie i produktach mięsnych, mleku i produktach mlecznych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 1 052.00 1 473.00
779 Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie metod serologicznych stosowanych w diagnostyce rzekomego pomoru drobiu /ND/ oraz grypy (influenzy) ptaków /AI/ 444.00 -
780 Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie metod serologicznych stosowanych w diagnostyce mykoplazmozy drobiu 505.00 -
781 Badanie histopatologiczne w kierunku nowotworów zwierząt 69.00 -
782 Hodowla doświadczalnych świnek morskich 30.00 -
785 Badanie w elektronowym mikroskopie skaningowym z utrwaleniem preparatu 1 196.00 -
789 Wykrywanie obecności przeciwciał przeciwko AHSV testem ELISA. 44.00 -
790 Oznaczanie pozostałości fenikoli (tiamfenikol, florfenikol, florfenikol amina) w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 771.00 1 120.00
793 Opiniowanie Laboratorium w związku z wnioskiem o zatwierdzenie przez Głównego Lekarza Weterynarii 2 472.00 -
794 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa BVD-MD testem RT-PCR. 172.00 -
795 Oznaczanie sulfaguanidyny w paszach leczniczych metoda chromatografii cieczowej ze spektrometria mas. 338.00 -
796 Oznaczanie sulfaguanidyny w paszach leczniczych techniką chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 193.00 -
807 Oznaczanie pozostałości makrocyklicznych laktonów w mięśniach ryb metodą chromatografii cieczowej. 622.00 686.00
867 Oznaczanie leków przeciwbakteryjnych (fluorochinolony, makrolidy, tetracykliny, aminoglikozydy, linkozamidy) w miodzie metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 1 149.00 1 609.00
875 Oznaczanie nikarbazyny w paszach i premiksach metodą chromatografii cieczowej. 543.00 760.00
878 Oznaczanie pozostałości leków przeciwrobaczych w żywności pochodzenia zwierzęcego metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 866.00 1 212.00
880 Oznaczanie leków przeciwbakteryjnych (aminoglikozydy, tetracykliny, linkomycyna) w mięsie i produktach mięsnych, mleku i produktach mlecznych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 1 052.00 1 473.00
881 Oznaczanie pozostałości tyreostatyków w mięśniach i moczu metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 656.00 918.00
882 Oznaczanie pozostałości stanozololu i 16β-OH-stanozololu w moczu metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 656.00 918.00
883 Wykrywanie pozostałości substancji przeciwbakteryjnych mikrobiologiczną metodą skriningową 160.00 224.00
884 Wykrywanie pozostałości beta-laktamów i tetracyklin w mleku testem CHARM ROSA MRL BL/TET 70.00 -
887 Genotypowanie Lyssavirusów 515.00 -
888 Diagnostyka zakażeń wirusowych u drobiu wodnego metodą PCR 1 671.00 -
894 Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (6 kierunków). 958.00 -
895 Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (7 kierunków). 1 059.00 -
896 Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (8 kierunków). 1 110.00 -
897 Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (1 kierunek badań). 420.00 -
898 Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (2 kierunki badań). 570.00 -
899 Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (3 kierunki badań). 650.00 -
900 Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (4 kierunki badań). 780.00 -
901 Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (5 kierunków badań). 880.00 -
902 Oznaczanie zawartości ołowiu i kadmu w żywności pochodzenia zwierzęcego i innnym materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. 278.00 389.00
903 Wykrywanie specyficznej sekwencji DNA dla Coxiella burnetii metodą real-time PCR 134.00 -
910 Wykrywanie jaj pasozytów jelitowych w osadach ściekowych 890.00 -
913 Test Immunoblotting do wykrywania obecności przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń 146.00 -
914 Badanie zanieczyszczenia mięśni tkanką nerwową 309.00 -
915 Badanie zanieczyszczenia mięśni tkanką nerwową 156.00 -
916 Badanie zanieczyszczenia mięśni tkanką nerwową 62.00 -
938 Badanie produktu leczniczego weterynaryjnego immunologicznego z "rynku" - szczepionka Yersi-Fishvax 312.00 -
943 Identyfikacja szczepu bakteryjnego wyizolowanego z materiału klinicznego pochodzącego od zwierząt. 145.00 -
947 Wykrywanie mykoplazm drobiu (MG/MS) metodą real time PCR. 351.00 -
948 Wykrywanie wirusów grypy (influenzy) ptaków metodą real time RT-PCR. 267.00 -
952 Oznaczanie laktonów kwasu rezorcylowego i stilbenów w mięśniach i moczu metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektometrią mas. 1 212.00 1 697.00
954 Ryby, przetwory rybne i produkty uboczne z ryb - Oznaczanie zawartości tłuszczu. 118.00 -
955 Ryby i przetwory rybne. Oznaczanie zawartości soli kuchennej 78.00 -
958 Surowica referencyjna ujemna N27 do białaczki bydła ( wycena 1ml surowicy) 16.00 -
959 Surowica referencyjna dodatnia P9 do białaczki bydła (za 1ml) 16.00 -
970 Różnicowanie szczepów Mycoplasma gallisepticum metodą RFLP. 153.00 -
976 Surowica dodatnia AIV - H5 0,5 ml 163.00 -
977 Surowica dodatnia AIV- H7 0,5 ml 163.00 -
978 Surowica dodatnia PMV-1 (NDV) 0,5 ml 163.00 -
979 Wykrywanie przeciwciał dla wirusów grypy (influenzy) ptaków metodą hamowania hemaglutynacji (z antygenem H7) 29.00 41.00
981 Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR. 2 637.00 -
982 Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR. 4 475.00 -
983 Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR. 2 222.00 -
984 Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR. 3 977.00 -
985 Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR. 3 009.00 -
986 Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR. 4 974.00 -
1005 Surowica referencyjna 153.00 -
1014 Oznaczanie leków przeciwbakteryjnych (β-laktamy, sulfonamidy, makrolidy, fluorochinolony, aminoglikozydy, tetracykliny, linkozamidy, pleuromutyliny, diaminopirymidyny) w wodzie metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 756.00 1 058.00
1016 Izolacja i identyfikacja Campylobacter fetus subsp. veneralis metodą mikrobiologiczną 366.00 -
1017 Izolacja i identyfikacja Campylobacter fetus subsp. veneralis metodą mikrobiologiczną 268.00 -
1023 Pasze. Wykrywanie i oznaczanie liczby szczepów drożdży probiotycznych. 371.00 519.00
1026 Wykrywanie i oznaczanie rzepaku genetycznie zmodyfikowanego w paszach. 2 710.00 -
1027 Udział w badaniu biegłości laboratoriów w zakresie diagnostyki pałeczek Salmonella spp. izolowanych od zwierząt i środowiska ich chowu. 4 397.00 -
1028 Oczyszczanie szczepu Salmonella przesłanego do badań w niejednorodnej hodowli bakteryjnej. 106.00 -
1030 Wykrywanie mikrosporydiów z rodzaju Nosema i identyfikacja gatunkowa metodą multiplex PCR 234.00 -
1031 Pasze. Wykrywanie i oznaczanie liczby Enterococcus (E. faecium) spp. 376.00 526.00
1032 Badania biegłości w zakresie substancji przeciwbakteryjnych 390.00 -
1033 Badanie serologiczne w kierunku boreliozy psów testem Elisa 241.00 -
1034 Badania biegłości w zakresie chemii żywności pochodzenia zwierzęcego 600.00 -
1035 Badania biegłości w zakresie oznaczania histaminy w rybach i produktach rybnych dla laboratoriów nieurzędowych. 600.00 -
1036 Zestaw materiałów eksploatacyjnych - monitoring entomologiczny 61.00 -
1049 Oznaczanie zawartości histaminy w rybach i produktach rybnych metodą HPLC. 1 182.00 -
1050 Koordynacja badań jakościowych immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych. 2 179.00 -
1060 Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów. Cz.2. Oznaczanie liczby metodą posiewu powierzchniowego w temperaturze 30 stopni C. 157.00 220.00
1062 Oznaczanie kokcydiostatyków jonoforowych w paszach i premiksach metodą chromatografii cieczowej. 629.00 881.00
1064 Wykrywanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych w paszach za pomocą metod przesiewowej detekcji GMO. 2 650.00 -
1065 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu real-time PCR (próbka paszy). 252.00 504.00
1067 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa pryszczycy - test ELISA. 26.00 -
1069 Oznaczanie pozostałości neuroleptyków w nerkach i moczu metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 615.00 861.00
1089 Identyfikacja wirusów ryb - VHS, IHN, IPN, SDV, SVC metodą RT-PCR 115.00 -
1101 Wykrywanie w surowicy przeciwciał dla BLV testem ELISA według załącznika nr 1 38.00 -
1102 Wykrywanie w surowicy przeciwciał dla BLV testem ELISA według załącznika nr 2 38.00 -
1103 Wykrywanie w surowicy przeciwciał dla BLV testem ELISA według załącznika nr 3 43.00 -
1104 Test AGID do wykrywania w surowicy przeciwciał dla wirusa białaczki bydła 47.00 -
1109 Wykrywanie herpeswirusa koi (KHV) metodą Real Time PCR. 134.00 -
1112 Wykrywanie i oznaczanie tetracyklin i fluorochinolonów w wodzie techniką chromatografii cieczowej z detektorem diodowym. 494.00 -
1113 Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (9 kierunków). 1 200.00 -
1117 Wykrywanie przeciwciał przeciwko wirusowi Zachodniego Nilu u ptaków i koni. 84.00 -
1118 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa DNA białka zwierzęcego z zastosowaniem Real-Time PCR. 440.00 616.00
1119 Oznaczanie kokcydiostatyków niedocelowych w paszach metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 932.00 1 305.00
1120 Oznaczanie zawartości pierwiastków w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej. 190.00 266.00
1121 Oznaczanie zawartości pierwiastków w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej. 700.00 980.00
1122 Oznaczanie pozostałości pestycydów w pszczołach i produktach pszczelich metodami chromatografii cieczowej i gazowej ze spektrometrią mas. 1 114.00 -
1124 Wykrywanie genów CPA, CPB i CPB2 kodujących wytwarzanie toksyny α, β i β2 Clostridium perfringens przy użyciu testu PCR. 161.00 -
1128 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa anemii zakaźnej kurcząt (CAV). 300.00 -
1129 Identyfikacja gatunkowości mięsa testem F.A.S.T. (3 gatunki). 354.00 -
1130 Identyfikacja gatunkowości mięsa testem F.A.S.T. (3 gatunki). 301.00 -
1131 Identyfikacja grzyba Aphanomyces invadans metodą PCR. 231.00 -
1132 Wykrywanie pozostałości antybiotyków w mleku testem 4Sensor. 79.00 -
1133 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa DNA białka zwierzęcego z zastosowaniem techniki PCR. 380.00 532.00
1134 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa DNA białka zwierzęcego z zastosowaniem techniki PCR. 614.00 860.00
1135 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa DNA białka zwierzęcego z zastosowaniem techniki PCR. 794.00 1 112.00
1136 Wykrywanie Anisakis spp. w rybach i produktach rybnych metodą wytrawiania; Wykrywanie Anisakis spp. w rybach i produktach rybnych metodą kompresorową 564.00 -
1161 Szkolenie z zakresu diagnostyki Anisakis sipleks. 637.00 -
1177 Oznaczanie mikotoksyn w paszach i materiałach paszowych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 801.00 1 121.00
1178 Badanie pepsyny. 471.00 -
1182 Diagnostyka zakażeń wirusowych drobiu wodnego metodą PCR. 448.00 -
1183 Diagnostyka zakażeń wirusowych drobiu wodnego metodą PCR. 412.00 -
1184 Diagnostyka zakażeń wirusowych drobiu wodnego metodą PCR. 412.00 -
1185 Diagnostyka zakażeń wirusowych drobiu wodnego metodą PCR. 412.00 -
1186 Diagnostyka zakażeń wirusowych drobiu wodnego metodą PCR. 412.00 -
1187 Diagnostyka zakażeń wirusowych drobiu wodnego metodą PCR. 448.00 -
1188 Diagnostyka zakażeń wirusowych drobiu wodnego metodą PCR. 375.00 -
1197 Identyfikacja Renibacterium salmoninarum metodą nested-PCR. 342.00 -
1198 Szkolenie z zakresu wykrywania i oznaczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w paszach. 203.00 -
1199 Wykrywanie pasożytów z rodzaju Giardia w kale zwierząt metodą PCR. 110.00 -
1200 Wykrywanie i oznaczanie fluorochinolonów w paszach techniką chromatografii cieczowej z detektorem fluorescencyjnym. 459.00 -
1203 Wykrywanie obecności materiału genetycznego Actinobacillus pleuropneumoniae przy użyciu testu PCR. 144.00 -
1204 Wykrywanie pasożytniczych pierwotniaków z rodzaju Cryptosporidium i Giardia w kale i ściekach z użyciem immunofluorescencji bezpośredniej. 161.00 -
1205 Wykrywanie pierwotniaków pasożytniczych z rodzaju Cryptosporidium i Giardia z użyciem filtracji membranowej, immunomagnetycznej separacji i immunofluorescencji bezpośredniej. 605.00 -
1206 Opracowanie opinii, konsultacje z zakresu farmakologii i toksykologii w sprawie wyników badań. 83.00 -
1208 Wykrywanie i oznaczanie tetracyklin w paszach techniką chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 542.00 -
1211 Badania nad określeniem czynnika chorobotwórczego. 208.00 -
1212 Udział w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych w kierunku wykrywania i oznaczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w paszach dla laboratoriów innych niż Inspekcji Weterynaryjnej - 1 kierunek badań. 500.00 -
1214 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa epidemicznej biegunki świń PEDV przy użyciu testu real time RT-PCR. 158.00 -
1218 Wykrywanie i oznaczanie tylozyny w paszach techniką chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 520.00 -
1221 Oznaczanie tetracyklin w paszach leczniczych techniką chromatografii cieczowej z detektorem diodowym. 275.00 -
1222 Oznaczanie tetracyklin w paszach leczniczych techniką chromatografii cieczowej z detektorem diodowym. 1 000.00 -
1223 Badanie homogeniczności pasz leczniczych na podstawie oznaczenia zawartości substancji czynnej metodą mikrobiologiczną. 1 005.00 -
1224 Wykrywanie p-ciał anty-Neospora caninum w surowicy przeżuwaczy testem ELISA. 144.00 -
1225 Wykrywanie p-ciał anty-Neospora caninum w surowicy przeżuwaczy testem ELISA. 65.00 -
1228 Badanie sekcyjne zwłok małych zwierząt od 0,5 kg do 7 kg z opisem zmian anatomo-patologicznych i protokołem sekcji. 284.00 -
1229 Badanie sekcyjne zwłok psa ras dużych i średnich oraz innnych zwierząt z opisem zmian anatomo-patologicznych i protokołem sekcji. 400.00 -
1230 Badanie sekcyjne zwłok zwierząt dużych z opisem zmian anatomo-patologicznych i protokołem sekcji. 972.00 -
1232 Ocena zgodności opakowania i ulotki informacyjnej z zatwierdzonym wzorem. 491.00 -
1233 Wykrywanie obecności przeciwciał przeciwko wirusowi choroby niebieskiego języka metodą immunoenzymatyczną (ELISA). 34.00 -
1234 Wykrywanie obecności przeciwciał przeciwko wirusowi choroby niebieskiego języka metodą immunoenzymatyczną (ELISA). 30.00 -
1235 Wykrywanie obecności przeciwciał przeciwko wirusowi choroby niebieskiego języka metodą immunoenzymatyczną (ELISA). 29.00 -
1236 Wykrywanie przeciwciał anty-Coxiella burnetii testem Elisa. 75.00 -
1237 Woda - oznaczanie w skali mikro-w biopreparatach liofilizowanych. 1 882.00 -
1238 Potencjometryczna metoda oznaczania pH w produktach leczniczych. 907.00 -
1239 Oznaczanie lepkości i gęstości produktów leczniczych. 1 068.00 -
1240 Oznaczanie lepkości i gęstości produktów leczniczych. 1 068.00 -
1241 Metoda oceny objętości produktów leczniczych uzyskiwanej z pojemnika. 1 160.00 -
1242 Organoleptyczna metoda oceny wyglądu produktów leczniczych. 445.00 -
1246 Badanie PLWI z rynku/wykrywanie substancji czynnej w szczepionce przeciwko RHD 350.00 -
1248 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa choroby niebieskiego języka test RT-PCR. 260.00 -
1249 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa choroby niebieskiego języka test RT-PCR. 260.00 -
1252 Test RT-PCR w czasie rzeczywistym do wykrywania wirusa EAV. 219.00 -
1262 Ocena wyglądu szczepionki i miana wirusa wścieklizny w szczepionkach przeciwko wściekliźnie (żywych, doustnych) 1 188.00 2 376.00
1266 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu real-time PCR. 115.00 -
1267 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu real-time PCR. 125.00 -
1268 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu real-time PCR. 150.00 -
1269 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu real-time PCR. 162.00 -
1270 Test ELISA do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń 131.00 -
1273 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (VSV) metodą rRT-PCR. 183.00 -
1275 Wykrywanie i identyfikacja shigatoksycznych Escherichia coli (STEC), w tym O104:H4 metodą real-time PCR. 439.00 -
1279 Wykrywanie obecności materiału genetycznego Mycoplasma spp. 505.00 -
1280 Oznaczanie stężeń PCDD, PCDF i PCB w żywności techniką HRGC-HRMS z zastosowaniem systemu automatycznego oczyszczania. 4 711.00 -
1281 Oznaczanie stężenia promieniotwórczego strontu-90 w żywności metodą ciekłej scyntylacji. 825.00 -
1282 Oznaczanie stężenia PBDE w żywności metodą HRGC-HRMS. 2 050.00 2 870.00
1284 Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (Mycoplasma gallisepticum-MG, Mycoplasma gallisepticum/Mycoplasma synoviae - MG/MS) 13.00 -
1285 Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (białaczka podgrupy J-ALV-J) 13.00 -
1286 Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (zakaźne zapalenie nosa i tchawicy -TRT) 17.00 -
1287 Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (reowirusy ptaków-REO) 17.00 -
1288 Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (Ornithobacterium rhinotracheale -ORT) 13.00 -
1289 Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (anemia zakaźna kurcząt - CAV) 20.00 -
1290 Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (rzekomy pomór drobiu - ND) 13.00 -
1291 Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (zakaźne zapalenie oskrzeli - IB) 13.00 -
1292 Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (choroba Gumboro- IBD) 15.00 -
1293 Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego -AE) 18.00 -
1294 Określenie typu wykrytego IBV metodą PCR/sekwencjonowanie. 110.00 -
1295 Różnicowanie szczepów ulicznych i szczepu szczepionkowego wirusa wścieklizny metodą PCR-RFLP. 232.00 -
1297 Wykrywanie i oznaczanie sulfonamidów w paszach techniką chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną. 593.00 -
1298 Wykrywanie i oznaczanie fenikoli w paszach techniką chromatografii cieczowej ze spektorometrią mas. 563.00 -
1299 Oznaczanie zawartości fenikoli w paszach leczniczych techniką chromatografii cieczowej z detekcją diodową. 467.00 -
1300 Oznaczanie zawartości fenikoli w paszach leczniczych techniką chromatografii cieczowej z detekcją diodową. 1 623.00 -
1301 Oznaczanie zawartości aflatoksyny M1 w mleku i produktach mlecznych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 608.00 851.00
1302 Wykrywanie genów kodujących neurotoksyny botulinowe typu A-F szczepów Clostridium spp. metodami PCR. 756.00 1 058.00
1303 Wykrywanie genu kodującego neurotoksyny botulinowe u szczepów Clostridium spp. metodą qPCR. 627.00 878.00
1304 Oznaczanie zawartości fosforu w żywności pochodzenia zwierzęcego. 191.00 -
1306 Oznaczanie leków przeciwbakteryjnych (sulfonamidy, diaminopirymidyny) w miodzie metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 922.00 1 291.00
1307 Wykrywanie bakterii Paenibacillus larvae metodą mikrobiologiczną. 99.00 -
1308 Wykrywanie bakterii Paenibacillus larvae metodą mikrobiologiczną. 88.00 -
1309 Wykrywanie bakterii Paenibacillus larvae metodą mikrobiologiczną. 99.00 -
1310 Wykrywanie bakterii Paenibacillus larvae metodą mikrobiologiczną. 88.00 -
1311 Wykrywanie bakterii Paenibacillus larvae metodą mikrobiologiczną. 93.00 -
1312 Wykrywanie bakterii Paenibacillus larvae metodą mikrobiologiczną. 78.00 -
1313 Wykrywanie wirusów pszczół metodą multiplex RT-PCR. 213.00 -
1314 Wykrywanie wirusów pszczół metodą multiplex RT-PCR. 263.00 -
1315 Oznaczanie zawartości fosforu w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz PN-A-04018:1975. 240.00 -
1317 Oznaczanie pozostałości pestycydów w pszczołach i produktach pszczelich metodami chromatografii cieczowej i gazowej ze spektrometrią mas. 559.00 -
1322 Wykrywanie bakterii Paenibacillus larvae metodą mikrobiologiczną. 67.00 -
1323 Wykrywanie bakterii Paenibacillus larvae metodą mikrobiologiczną. 63.00 -
1331 Wykrywanie obecności materiału genetycznego Mycoplasma spp. 505.00 -
1338 Oznaczanie estrów steroidów w sierści i surowicy zwierząt rzeźnych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 690.00 966.00
1343 Oznaczanie kolistyny w paszach leczniczych metodą mikrobiologiczną. 310.00 -
1344 Określanie patogenności wirusów grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu metodą sekwencjonowania. 140.00 -
1347 Wykrywanie soi genetycznie zmodyfikowanej w paszach. 1 080.00 -
1348 Wykrywanie kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej w paszach. 1 080.00 -
1352 Mięso i przetwory mięsne. Badania mikrobiologiczne. Badanie szczelności konserw hermetycznie zamkniętych. 58.00 -
1353 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu real-time PCR. 133.00 -
1354 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu real-time PCR. 171.00 -
1355 Wykrywanie DNA Histomonas meleagridis metodą PCR. 112.00 -
1356 Oznaczanie pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia zwierzęcego metodami chromatografii cieczowej i gazowej ze spektrometrią mas. 543.00 -
1358 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa DNA białka zwierzęcego z zastosowaniem techniki PCR. 772.00 1 081.00
1359 Ocena miana wirusa myksomatozy w hodowli komórkowej. 7 731.00 -
1361 Ocena miana parwowirusa w hodowli komórkowej. 9 234.00 -
1362 Oznaczanie progesteronu w tkance mięśniowej metodą LC-MS/MS. 314.00 440.00
1363 Wykrywanie genu kodującego neurotoksyny botulinowe u szczepów Clostridium spp. metodą qPCR. 373.00 522.00
1364 Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (10 kierunków). 1 306.00 -
1391 Wykrywanie genów kodujących neurotoksyny botulinowe typu A-F u szczepów Clostridium spp. metodami PCR. 439.00 615.00
1392 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa EHV-1 i EHV-4 metodą real-time PCR. 262.00 -
1393 Ilościowa, zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze weterynarii 5 254.00 -
1394 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa klasycznego pomoru świń przy użyciu testu real-time RT PCR. 149.00 -
1395 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa klasycznego pomoru świń przy użyciu testu real-time RT PCR (próbki pulowane do 3 szt.). 162.00 -
1396 Zawiesina 1% czerwonych krwinek od kur SPF. 8.00 -
1397 Oznaczanie zawartości formaldehydu w mieszankach paszowych i kiszonkach techniką chromatografii cieczowej z detekcją diodową. 440.00 -
1409 Wykrywanie DNA Echinococcus multilocularis metodą nested PCR 165.00 -
1410 Wykrywanie DNA Echinococcus granulosus metodą PCR 107.00 -
1412 Różnicowanie szczepu dzikiego S. Enteritidis od szczepu szczepionkowego przy użyciu testu IDT Salmonella Diagnostic Kit RTU. 194.00 223.00
1413 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa bakterii z rodzaju Chlamydia metodą real-time PCR. 192.00 -
1414 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa bakterii z rodzaju Chlamydia metodą real-time PCR. 103.00 -
1415 Wykrywanie wirusów VHS, IHN i ISA metodą Real-Time RT-PCR. 183.00 -
1416 Oznaczanie pozostałości pestycydów i polichlorowanych bifenyli w żywności pochodzenia zwierzęcego metodami chromatografii cieczowej i gazowej ze spektrometrią mas. 836.00 -
1417 Molekularna identyfikacja gatunkowości larw Anisakidae metodą PCR/RFLP 435.00 -
1421 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu Real-Time PCR. 115.00 -
1422 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu Real-Time PCR. 125.00 -
1423 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu Real-Time PCR. 150.00 -
1424 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu Real-Time PCR. 162.00 -
1425 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu Real-Time PCR. 133.00 -
1426 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu Real-Time PCR. 171.00 -
1427 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla wirusa afrykańskiego pomoru świń. 131.00 -
1430 Badanie jałowości immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych. 9 738.00 -
1432 Badanie jałowości immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych. 3 112.00 -
1433 Badanie jałowości immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych . 5 772.00 -
1434 Badanie jałowości immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych . 11 716.00 -
1435 Badanie jałowości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych. 10 462.00 -
1442 Wykrywanie Salmonella spp. w próbce nawozu organicznego lub organiczno - mineralnego bez komponenty pochodzenia zwierzęcego. 144.00 -
1445 Różnicowanie szczepu dzikiego S. Enteritidis od szczepu szczepionkowego PRIMUN Salmonella E przy użyciu testu MIC-STRIP LABORATORIOS Calier. 139.00 160.00
1448 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa myksomatozy królików metodą IAC-PCR. 318.00 -
1449 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa myksomatozy królików metodą IAC-PCR. 274.00 -
1453 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae. Część 2: Metoda liczenia kolonii. 126.00 -
1454 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego-Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. Część 1: Metoda wykrywania. 168.00 -
1455 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego-Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. Część 2: Metoda oznaczania liczby. 193.00 -
1456 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego-Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. Część 1: Metoda wykrywania. 199.00 -
1457 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego-Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. Część 2: Metoda liczenia kolonii. 311.00 -
1458 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania Vibrio spp. Część 1: Wykrywanie potencjalnie enteropatogennych Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae i Vibrio vulnificus. 297.00 -
1459 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. Część 2: Metoda oznaczania liczby. 315.00 441.00
1460 Test ELISA do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi klasycznego pomoru świń. 35.00 -
1461 Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w mleku surowym metodą instrumentalną na aparacie Bactoscan FC+ 22.00 -
1462 Test RT-PCR w czasie rzeczywistym do wykrywania obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru koni (AHSV). 273.00 -
1463 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa EIV testem RT-PCR 294.00 -
1464 Dokonanie zmiany w opinii dotyczącej zmian parametrów wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej. 738.00 -
1465 Wydanie opinii o wyrobie do diagnostyki in vitro stosowanym w medycynie weterynaryjnej. 1 476.00 -
1466 Przedłużenie ważności wpisu wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej. 738.00 -
1467 Opłata za przeprowadzenie badania wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej, który służy do wykrycia jednego czynnika, patogenu lub jednego rodzaju przeciwciał. 3 813.00 -
1468 Opłata za przeprowadzenie badania wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej, który służy do wykrycia więcej niż jednego czynnika, patogenu lub przeciwciała, jest równa iloczynowi kwoty 3 813 zł i liczby wykrytych czynników, patogenów lub przeciwciał. 3 813.00 -
1532 Oznaczanie kwasu domoikowego w małżach testem ELISA. 402.00 -
1534 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa wścieklizny metodą immunoenzymatyczną (ELISA). 85.00 -
1535 Test PCR w czasie rzeczywistym do wykrywania materiału genetycznego wirusa BHV -1. 283.00 -
1537 Wykrywanie wirusa Zachodniego Nilu metodą RT-PCR. 333.00 -
1541 Wykrywanie i oznaczanie linkomycyny, spiramycyny, tylozyny i tiamuliny w paszach techniką chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 665.00 -
1542 Szkolenie z zakresu diagnostyki wścieklizny metodą izolacji lyssawirusów w hodowli komórek neuroblastomy 950.00 -
1543 Szkolenie z zakresu diagnostyki wścieklizny metodą immunofluorescencji bezpośredniej 844.00 -
1544 Identyfikacja i określenie serogrup Listeria monocytogenes. 189.00 -
1545 Wykrywanie materiału genetycznego dla Borrelia burgdorferii sensu lato (borelioza) u kleszczy metodą real-time PCR. 180.00 -
1546 Wykrywanie materiału genetycznego dla Borrelia burgdorferii sensu lato (borelioza) i wirusa TBEV (kleszczowe zapalenie mózgu) u kleszczy metodą real-time PCR. 248.00 -
1547 Wykrywanie materiału genetycznego dla Borrelia burgdorferii sensu lato (borelioza), wirusa TBEV (kleszczowe zapalenie mózgu), Ehrlichia chaffeensis/Ehrlichia muris (erlichioza) i Anaplasma phagocytophilum (anaplazmoza) u kleszczy metodą real-time PCR. 330.00 -
1548 Wykrywanie materiału genetycznego dla wirusa TBEV (kleszczowe zapalenie mózgu) u kleszczy metodą real-time PCR. 150.00 -
1550 Szkolenie z zakresu badania mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania wspomaganego mieszadłem magnetycznym - kurs 10 osób 4 939.00 -
1553 Identyfikacja pasożyta Tetracapsula bryosalmonae metodą PCR. 340.00 -
1554 Szkolenie - serologiczna diagnostyka zarazy stadniczej koni (1dzień). 721.00 -
1555 Wykrywanie p-ciał anty-Toxoplasma gondii u zwierząt testem ELISA. 128.00 -
1556 Wykrywanie p-ciał anty-Toxoplasma gondii u zwierząt testem ELISA. 70.00 -
1557 Badanie histopatologiczne i histomorfometryczne jelit (1 preparat histopatologiczny). 59.00 -
1558 Izolacja i identyfikacja Yersinia enterocolitica 164.00 -
1559 Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania wirusobójczego chemicznych środków dezynfekujących i antyseptycznych stosowanych w obszarze weterynarii przeciwko ASFV. 8 622.00 -
1561 Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (astrowirusy kurze typu B). 19.00 -
1562 Wykrywanie M. synoviae metodą LAMP. 250.00 -
1563 Szkolenie z zakresu wykonania metody badawczej PN-Z-19005:2018-10 w celu wykrywania i oznaczania ilościowego jaj pasożytów z rodzajów Ascaris, Trichuris oraz Toxocara w odnionych osadach ściekowych przeznaczonych do wprowadzenia do gleby - kurs 10 osób/2 dni. 818.00 -
1565 Oznaczanie zawartości form specjacyjnych arsenu w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej. 1 800.00 2 520.00
1566 Opracowanie opinii dla klienta wg zgłaszanego zapotrzebowania. 739.00 -
1567 Badanie parazytologiczne ryb słodkowodnych na obecność pasożytów chorobotwórczych dla ludzi. 418.00 -
1568 Test Immunoperoksydazowy do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń. 184.00 -
1569 Wykrywanie leków przeciwbakteryjnych w płynie ustnym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 979.00 1 063.00
1570 Zestaw próbek do sterowania jakością (4 próbki na różnych poziomach) dla pracowni wykonujących badanie mięsa na obecność włośni. 1 020.00 -
1571 Identyfikacja podtypu wirusa grypy (influenzy) ptaków metodą real time RT-PCR. 130.00 -
1572 Identyfikacja Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium. 184.00 -
1575 Oznaczanie zawartości sulfonamidów i trimetoprimu w paszach leczniczych techniką chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 482.00 -
1576 Oznaczanie zawartości sulfonamidów i trimetoprimu w paszach leczniczych techniką chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 1 268.00 -
1577 Określenie poziomu przeciwciał dla wirusa wścieklizny testem FAVN. 250.00 500.00
1579 Metoda oceny rozpuszczalności immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych. 485.00 -
1580 Woda - oznaczanie w skali półmikro w biopreparatach liofilizowanych. 1 822.00 -
1581 Oznaczanie lepkości i gęstości produktów leczniczych. 802.00 -
1583 Wykrywanie wirusów WSSV, YHV i TSV wywołujących zakażenia u skorupiaków. 150.00 -
1584 Kontrola Seryjna Wstępna immunologicznego weterynaryjnego produktu leczniczego. 1 252.00 2 504.00
1595 Diagnostyka zakażeń reowirusami u drobiu metodą PCR. 435.00 -
1602 Mianowanie wirusa szczepionkowego na zarodkach kurzych SPF 8 670.00 -
1603 Mianowanie wirusa szczepionkowego na hodowli komórkowej 7 405.00 -
1604 Oznaczanie alkaloidów pirolizydynowych i tropanowych w miodzie techniką chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 786.00 -
1605 Oznaczanie alkaloidów pirolizydynowych w paszach techniką chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 734.00 -
1606 Badanie skuteczności trawienia dla preparatu pepsyna wg zaleceń EURLP. 1 053.00 -
1607 Wykrywanie obecności materiału genetycznego SARS-CoV-2. 274.00 -
1608 Wykrywanie obecności materiału genetycznego SARS-CoV-2. 160.00 -
1609 Badanie sekcyjne małego zwierzęcia do 0,5 kg z opisem zmian anatomo-patologicznych i protokołem sekcji. 240.00 -
1610 Wykrywanie przeciwciał testem ELISA przeciw retikuloendoteliozie (REV) w surowicy kurcząt. 16.00 -
1611 Oznaczanie stężenia PCDD, PCDF i PCB w żywności i paszach metodą HRGC-HRMS. 2 903.00 4 064.00
1612 Opracowanie opinii dotyczącej oddziaływania nawozu organicznego/środka wspomagającego uprawę roślin/polepszacza glebowego na zdrowie zwierząt. 2 500.00 -
1613 Oznaczanie hormonów anabolicznych w moczu i tkance mięśniowej zwierząt rzeźnych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas z wykorzystaniem techniki QuEChERS. 816.00 1 142.00
1614 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa rzekomego pomoru drobiu metodą hamowania hemaglutynacji. 23.00 -
1615 Zmiana w treści opinii PIWet-PIB dotyczącej oddziaływania nawozu organicznego/środka wspomagającego uprawę roślin/polepszacza gleby na zdrowie zwierząt, po prawidłowym jego zastosowaniu, wynikająca z przyczyn nie leżących po stronie PIWet-PIB. 483.00 -
1616 Akceptacja zmian w treści instrukcji stosowania i przechowywania nawozu organicznego/środka wspomagającego uprawę roślin/polepszacza gleby wynikających z przyczyn nie leżących po stronie PIWet-PIB. 298.00 -
1617 Ocena żywotności jaj pasożytów jelitowych z rodzaju Ascaris, Toxocara i Trichuris przy użyciu barwników fluorescencyjnych. 1 117.00 -
1618 Wykrywanie przeciwciał dla SARS-CoV-2 metodą immunoenzymatyczną (ELISA). 55.00 -
1619 Wykrywanie przeciwciał dla SARS-CoV-2 metodą immunoenzymatyczną (ELISA). 47.00 -
1620 Wykrywanie przeciwciał dla SARS-CoV-2 metodą immunoenzymatyczną (ELISA). 40.00 -
1624 Oznaczanie mikotoksyn w paszach i materiałach paszowych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 468.00 655.00
1626 Wykrywanie drobnoustrojów patogennych metodą ELFA. 156.00 -
1627 Wykrywanie drobnoustrojów patogennych metodą ELFA. 254.00 -
1628 Wykrywanie drobnoustrojów patogennych metodą ELFA. 357.00 -
1629 Wykrywanie drobnoustrojów patogennych metodą ELFA. 455.00 -
1630 Akceptacja zmian w treści instrukcji stosowania i przechowywania nawozu organicznego/środka wspomagającego uprawę roślin/polepszacza gleby wymikajacych z przyczyn nie leżących po stronie PIWet-PIB. 298.00 -
1631 Wykrywanie obecności materiału genetycznego SARS-CoV-2. 358.00 -
1632 Tożsamość szczepionkowego wirusa rzekomego pomoru drobiu metodą RT-PCR. 990.00 -
1639 Zdjęcie mikroskopowe 1 preparatu histopatologicznego, obróbka i opis fotografii. 47.00 -
1640 Opis 10 preparatów histopatologicznych z uwzględnieniem identyfikacji zmian i oceny ich nasilenia (scoring). 54.00 -
1641 Opis preparatów histopatologicznych z uwzględnieniem identyfikacji zmian i oceny ich nasilenia (scoring) - każdy następny narząd/wycinek. 7.00 -
1643 Wykrywanie mykoplazm drobiu (MG/MS) metodą real time PCR. 452.00 -
1646 Test RT-PCR w czasie rzeczywistym do wykrywania obecności materiału genetycznego wirusa BCoV. 139.00 -
1647 Wykrywanie wirusa zapalenia wątroby typu E w żywności pochodzenia zwierzęcego metodą real-time (RT) PCR. 1 908.00 -
1648 Wykrywanie wirusa zapalenia wątroby typu E w żywności pochodzenia zwierzęcego metodą real-time (RT) PCR. 4 431.00 -
1649 Mleko i przetwory mleczne - Oznaczanie aktywności fosfatazy alkalicznej - Część 1: Metoda fluorometryczna dla mleka i napojów na bazie mleka. 85.00 -
1654 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa PRV przy użyciu testu Real Time-PCR. 129.00 -
1655 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa PRV przy użyciu testu Real Time-PCR. 132.00 -
1656 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa PPV przy użyciu testu Real Time - PCR. 108.00 -
1657 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa PPV przy użyciu testu Real Time - PCR. 95.00 -
1659 Wykrywanie bakterii Renibacterium salmoninarum metoda real time PCR 229.00 -
1660 Mleko - oznaczanie komórek somatycznych. Część 1. Metoda mikroskopowa (metoda odniesienia) 186.00 -
1661 Wykrywanie DNA Tritrichomonas foetus metodą PCR 95.00 -
1662 Wykrywanie wirusów grypy (influenzy) ptaków metodą real time RT-PCR 333.00 -
1664 Badanie sekcyjne świni (50-100 kg masy ciała) 294.00 -
1665 Badanie sekcyjne świni (100-150 kg masy ciała) 383.00 -
1666 Badanie sekcyjne świni (powyżej 150 kg masy ciała) 471.00 -
1679 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa BVD-MD testem RT-PCR w czasie rzeczywistym 201.00 -
1680 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa BVD-MD testem RT-PCR w czasie rzeczywistym 170.00 -
1681 Wykrywanie obecności Salmonella spp. w materiale klinicznym 170.00 -
1682 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa pomoru małych przeżuwaczy - test cELISA 43.00 -
1683 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa DNA białka zwierzęcego z zastosowaniem techniki real-time PCR 960.00 1 344.00
1684 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa DNA białka zwierzęcego z zastosowaniem techniki real-time PCR 700.00 980.00
1685 Kontrole: Wykrywanie przeciwciał specyficznych dla Chlamydia sp.. Metoda wiązania dopełniacza 60.00 -
1686 Kontrole: Wykrywanie przeciwciał specyficznych dla Chlamydia sp.. Metoda wiązania dopełniacza 60.00 -
1687 Kontrole do badania: Wykrywanie specyficznej sekwencji DNA dla Coxiella burnetii metodą real-time PCR 155.00 -
1688 Wykrywanie wirusa CEV metodą Real Time PCR 134.00 -
1689 Różnicowanie szczepów ulicznych i szczepu szczepionkowego wirusa wścieklizny metodą PCR-RFLP oraz określanie wariantu RABV 98.00 -
1690 Badanie i ocena termostabilności przynęty szczepionek doustnych przeciwko wściekliźnie 137.00 -
1691 Kontrola tuberkuliny PPD bydlęcej i ptasiej. 21 970.00 -
1692 Kontrola tuberkuliny PPD bydlęcej i ptasiej. 15 550.00 -
2002 Oznaczanie obecności werotoksycznych E. coli (VTEC) oraz oznaczanie serogrup O157, O111, O26, O103 i O145 metodą real-time PCR – w przypadku wyniku ujemnego 262.00 -
2003 Oznaczanie obecności werotoksycznych E. coli (VTEC) oraz oznaczanie serogrup O157, O111, O26, O103 i O145 metodą real-time PCR – w przypadku wyniku dodatniego 1 104.00 -
2005 Oznaczanie bacytracyny i kolistyny w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. 913.00 1 278.00
2011 Badanie próbek w kierunku włośni dla potrzeb Policji 977.00 -