Aktualności - szczegóły

ANNUAL MEETING OF THE OMCL NETWORK

Zdjęcie do ogłoszenia

W dniach 13-15 maja 2024 r. w Ochrydzie – w Macedonii Północnej, odbyło się doroczne spotkanie europejskich Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych Official Medicines Control Laboratories OMCL sieci GEON - „ANNUAL MEETING OF THE OMCL NETWORK”, podsumowujące aktywność sieci w 2023 r.

W roli przedstawicieli weterynaryjnego OMCL w Polsce udział wzięli mgr inż. Ewa Borzym, dr Katarzyna Pasik oraz prof. Marcin Smreczak. Jedną z głównych części konferencji stanowiła sesja sieci weterynaryjnej Veterinary Batch Release Network (VBRN). Obrady prowadzili: prof. Marcin Smreczak, jako członek VBRN Advisory Group, który zaprezentował także wykład pt. „Update on the issue with thermostability of rabies live oral vaccine Lysvulpen from Bioveta and decision on next steps”; oraz Catherine Milne, dyrektor sekcji weterynaryjnej OCABR/OBPR z ramienia EDQM.

Raport z działalności polskiego laboratorium OMCL został zaprezentowany przez mgr inż. Ewę Borzym. Podczas sesji naukowej dr Katarzyna Pasik zaprezentowała wykład pt. „HTS as a new IVMP quality control tool”.

Zarówno zaprezentowane podczas konferencji sprawozdanie z działalności polskiego laboratorium OMCL w PIWet-PIB  jak i obie prezentacje przedstawione przez pracowników PIWet-PIB, zostały bardzo dobrze odebrane przez uczestników konferencji i stały się kanwą do zacieśniania współpracy międzynarodowej.

 

Zdjęcie do ogłoszenia
Powrót