Aktualności - szczegóły

Zmiana ceny badania w kierunku wykrywania obecności materiału genetycznego wirusa Schmallenberg (SBV)

Informujemy, że od dnia 03.06.2024 r. zmianie ulega cena badania w kierunku wykrywania obecności materiału genetycznego wirusa Schmallenberg (SBV), która wyniesie 225 zł za jedną próbkę. Ponadto zostanie wprowadzone badanie w ww. kierunku w trybie ekspresowym (5 dni roboczych), którego koszt wyniesie 450 zł. Czas realizacji badania w trybie ekspresowym (5 dni roboczych) dotyczy dostarczenia wyniku drogą elektroniczną, dlatego też bezwzględnie na zleceniu wykonania badania należy podać adres e-mail, na który wynik będzie wysłany. Brak kompletu formalnych danych (uzupełnionego zlecenia wykonania badań) skutkuje wydłużeniem wysłania wyniku i liczony jest od dnia uzupełnienia danych. Pierwszy dzień realizacji badania w trybie EKSPRES liczony będzie w zależności od godziny przekazania próbki do laboratorium. Jeżeli próbka zostanie dostarczona do laboratorium do godziny 11:30 danego dnia, dzień ten zostanie zaliczony do pierwszego dnia badania. W przypadku dostarczenia próbki do laboratorium po godzinie 11:30, pierwszy dzień badania liczony będzie od dnia następnego po jej dostarczeniu.

Powrót