Aktualności - szczegóły

Porozumienie o współpracy naukowej z Instytutem Friedricha-Loefflera (FLI)

Zdjęcie do ogłoszenia

26 marca br. prof. Christa Kühn, prezydent Instytutu Friedricha Loefflera (FLI) oraz prof. Stanisław Winiarczyk, dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach podpisali porozumienie o współpracy naukowej. Tematem wiodącym planowanej współpracy będzie diagnostyka chorób zwierząt. PIWet-PIB jest szczególnie zainteresowany współpracą w obszarach wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz afrykańskiego pomoru świń. W dalszej kolejności podejmowane będą nowe kierunki wspólnych badań. Po podpisaniu porozumienia odbyły się dyskusje tematyczne nad formą i zakresem współpracy. Dzieląc się wiedzą i zasobami, FLI i PIWet-PIB dążą do poprawy możliwości diagnostycznych i znajdowania szybszych rozwiązań obecnych i przyszłych wyzwań w zakresie zdrowia zwierząt. Dzięki formalnemu porozumieniu obie renomowane instytucje badawcze wzmocnią wymianę doświadczeń i przepływ informacji, aby jak najlepiej wykorzystać dostępne zasoby zarówno osobowe, lokalowe jak i sprzętowe. Profesor dr Christa Kühn, powiedziała podczas podpisywania porozumienia, że jest to znaczący krok w kierunku wzmocnienia współpracy w dziedzinie badań nad zdrowiem i chorobami zwierząt pomiędzy Niemcami i Polską. Jednocześnie prof. Winiarczyk został zaproszony do złożenia w najbliższym możliwym terminie wizyty w siedzibie Instytutu Friedricha Loefflera na wyspie Riems.

Więcej informacji: https://www.fli.de/en/press/press-releases/press-singleview/working-together-for-animal-health-german-and-polish-research-institutes-intensify-cooperation/

 

Zdjęcie do ogłoszenia Zdjęcie do ogłoszenia
Powrót