Aktualności - szczegóły

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Olgi Goławskiej

Zdjęcie do ogłoszenia

Komisja Doktorska Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach uprzejmie zawiadamia o obronie rozprawy doktorskiej mgr Olgi Goławskiej pt.: "Charakterystyka wybranych bakterii jelitowych występujących
u obcych gatunków żółwi", która odbędzie się dn. 27 lutego 2024 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej PIWet - PIB w Puławach (A1.13). Szczegóły dotyczące wydarzenia w załączonym skanie


Link do kanału PIWet-PIB (Youtube)

MS TEAMS

Powrót