Aktualności - szczegóły

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Kingi Zaręby-Marchewki

Zdjęcie do ogłoszenia

Komisja Doktorska Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach uprzejmie zawiadamia o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Kingi Zaręby-Marchewki pt.: "Analiza struktury genomów bakterii z rodzaju Chlamydia", która odbędzie się dn. 22 grudnia 2023 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej PIWet - PIB w Puławach (A1.13). Szczegóły dotyczące wydarzenia w załączonym skanie.


Link do kanału PIWet-PIB (Youtube)
MS Teams

Powrót