Aktualności - szczegóły

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Joanny Maj-Paluch

Zdjęcie do ogłoszenia


Komisja Doktorska Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach uprzejmie zawiadamia o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Maj-Paluch pt.: "Charakterystyka molekularna krajowych izolatów wirusa zakaźnej martwicy trzustki ryb łososiowatych oraz wpływ koinfekcji
z wybranymi wirusami na patogenezę zakażenia", która odbędzie się dn. 20 grudnia 2023 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej PIWet - PIB w Puławach (A1.13). Szczegóły dotyczące wydarzenia w załączonym skanie.


Link do kanału PIWet-PIB (Youtube)
MS Teams

Powrót