Aktualności - szczegóły

Publikacja w czasopiśmie Nature

Zdjęcie do ogłoszenia

W czasopiśmie Nature ukazał się artykuł pt. „Pesticide use negatively affects bumble bees across European landscapes”, którego współautorem jest dr Tomasz Kiljanek z Zakładu Farmakologii i Toksykologii PIWet-PIB.

Najnowsze badanie potwierdziło, że mieszanina pestycydów powszechnie stosowanych na polach uprawnych negatywnie wpływa na zdrowie trzmieli.
Wniosek ten opiera się na kompleksowych danych pochodzących ze 106 lokalizacji w 8 krajach europejskich obejmujących monitoring rozwoju kolonii trzmieli w połączeniu z oceną ich narażenia na pestycydy stosowane w sąsiadujących uprawach rzepaku ozimego lub jabłoni. Ocena narażenia trzmieli na pestycydy możliwa była dzięki badaniom pozostałości pestycydów w pierzdze trzmielej zrealizowanym w PIWet-PIB.
Badania wskazują, że obecne procesy oceny ryzyka, w których pestycydy oceniane są indywidualnie, nie zapewniają wystarczającej ochrony dla owadów zapylających przed ich negatywnym wpływem w warunkach rzeczywistych. Konieczne jest monitorowanie narażenia owadów zapylających na pestycydy oraz monitorowanie wynikających z tego efektów zdrowotnych.

Publikacja jest rezultatem badań przeprowadzonych w ramach projektu PoshBee finansowanego w ramach programu Horyzont 2020.

Dostęp do pełnej wersji publikacji: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06773-3

Powrót