Aktualności - szczegóły

Rozmowy na temat współpracy naukowej z Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym w Balicach

Zdjęcie do ogłoszenia

Dnia 13.11.2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli PIWet-PIB z Dyrekcją i pracownikami Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach.

Naszą jednostkę reprezentowali: prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk, prof. dr hab. Jacek Kuźmak, prof. dr hab. Mirosław Polak, prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek, prof. dr hab. Piotr Jedziniak, dr Katarzyna Podgórska, dr Ewelina Kowalczyk oraz dr hab. Maciej Frant.

Zaproponowane obszary wspólnych badań obejmowały m.in.: polimorfizm białka prionowego oraz genetyczna wrażliwość jeleniowatych na przewlekłą chorobę wyniszczającą (CWD), identyfikacja markerów molekularnych związanych z opornością owiec i kóz na zakażenia lentiwirusami małych przeżuwaczy (SRLV), poszukiwanie markerów molekularnych związanych z opornością świń na zakażenie wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF), ryzyko transmisji alkaloidów pirolizydynowych i chinolizydynowych z pasz do tkanek zwierzęcych, analiza ryzyka występowania substancji przeciwbakteryjnych w tkankach zwierzęcych, nawozach organicznych, jak również ich transferu do środowiska gleby, poszukiwanie alternatywnych metod zwalczania kokcydiozy w produkcji drobiarskiej i ograniczanie stosowania substancji przeciwdrobnoustrojowych w odchowie zwierząt gospodarskich. Omówiono także podstawy funkcjonowania grupy lustrzanej dla projektu UE w ramach partnerstwa na rzecz zdrowia i dobrostanu zwierząt (European Union Partnership on Animal Health & Welfare), którego realizacja rozpocznie się w 2024 r.

Powrót