Aktualności - szczegóły

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej p. mgr Aleksandry Grelik

Zdjęcie do ogłoszenia

Komisja Doktorska Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach uprzejmie zawiadamia o obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Grelik pt.: "Zastosowanie chromatografii gazowej do oznaczania triheptanianu glicerolu (GTH)
w przetworzonych ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach", która odbędzie się dn. 28 listopada 2023 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej PIWet - PIB w Puławach (A1.13). Szczegóły dotyczące wydarzenia w załączonym skanie.


Link do kanału PIWet-PIB (Youtube)
MS Teams

Powrót