Aktualności - szczegóły

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej p. mgr Eweliny Bigoraj

Zdjęcie do ogłoszenia

Komisja Doktorska Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach uprzejmie zawiadamia o obronie rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Bigoraj pt.: "Wirus zapalenia wątroby typu E (HEV) w żywności pochodzenia zwierzęcego",
która odbędzie się dn. 23 listopada 2023 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej PIWet - PIB w Puławach (A1.13). Szczegóły dotyczące wydarzenia w załączonym skanie.


Link do kanału PIWet-PIB (Youtube)
MS Teams

Powrót