Aktualności - szczegóły

Projekty naukowców PIWet finansowane w projekcie NCN Miniatura 7

Zdjęcie do ogłoszenia

Pracownicy PIWet-PIB otrzymali finansowanie dwóch projektów w ramach konkursu Miniatura 7 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki:

dr hab. Ewelina Patyra, prof. instytutu, (Zakład Higieny Pasz)  projekt "Adsorpcja i degradacja wybranych antybiotyków w glebie rolniczej",
 
dr hab. Ewa Bilska-Zając (Zakład Parazytologii) projekt "Pionierskie badania genetyczne nad hybrydyzacją międzygatunkową Trichinella spiralis i Trichinella britovi - badania wstępne".

Gratulujemy!

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-11-13-rozstrzygniecie-miniatura-7

Powrót