Aktualności - szczegóły

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej p. mgr Katarzyny Pasik

Zdjęcie do ogłoszenia

Komisja Doktorska Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach uprzejmie zawiadamia o obronie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Pasik pt.: "Zastosowanie wysokoprzepustowego sekwencjonowania do kontroli jakości wybranych szczepionek dla drobiu", która odbędzie się dn. 13 października 2023 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej PIWet - PIB w Puławach (A1.13). Szczegóły dotyczące wydarzenia w załączonym skanie.
Link do kanału PIWet-PIB (Youtube)
MS Teams

Powrót