Aktualności - szczegóły

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Nawrockiej

Zdjęcie do ogłoszenia

Komisja Doktorska Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach uprzejmie zawiadamia o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Nawrockiej pt.: "Ocena zawartości arsenu i jego form specjacyjnych w rybach i owocach morza",
która odbędzie się dn. 15 września 2023 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej PIWet - PIB w Puławach (A1.13). Szczegóły dotyczące wydarzenia w załączonym skanie.

Link do kanału PIWet-PIB (Youtube)
MS TEAMS

Powrót