Aktualności - szczegóły

ENETWILD

Zdjęcie do ogłoszenia

Nasz Instytut został partnerem nowej edycji programu ENETWILD, finansowanego przez EFSA na lata 2023-2030 (Wildlife and One Health: wildlife ecology, health surveillance and interaction with livestock, human population and environment Ref.:OC/EFSA/BIOHAW/2022/01). Koordynatorem program ze strony PIWet-PIB jest dr hab. Magdalena Larska, profesor instytutu.

Zadania ENETWILD 2.0 to m.in.:

- ulepszanie i poszerzanie wiedzy dotąd opublikowanej lub niepublikowanej (szara literatura) dotyczącej ekologii, rozmieszczenia geograficznego, zagęszczenia i i struktury wybranych gatunków dzikiej fauny i flory oraz epidemiologii ich chorób, w tym nadzoru nad chorobami, a także aspektów ekologicznych i środowiskowych, miejsc w których występują gatunki dzikiej fauny i flory;

- utrzymywanie i wdrażanie europejskiej sieci specjalistów ds. zdrowia dzikich zwierząt i dostawców danych, utworzonej w ramach poprzednich projektów ad hoc (Europejskie Obserwatorium Dzikiej Przyrody), w celu wspierania działań związanych z gromadzeniem danych i stworzenia sieci partnerów-ekspertów współpracujących z EFSA w tej dziedzinie badań i zarządzania dziką przyrodą;

- generowanie oryginalnych danych poprzez badania terenowe dotyczące populacji dzikich zwierząt (rozmieszczenie, epidemiologia chorób, czynniki środowiskowe istotne dla populacji dzikich zwierząt, praktyki zarządzania dziką fauną i florą, w tym szkolenia w zakresie metodyki generowania danych);

- wzmacnianie współpracy w zakresie badań nad dziką fauną i florą w UE i krajach sąsiednich, tworzenie sieci z innymi europejskimi lub międzynarodowymi grupami działającymi w obszarze nadzoru nad dziką fauną i florą, takimi jak Europejskie Stowarzyszenie Chorób Dzikich Zwierząt (EWDA), grupa robocza WOAH ds. chorób dzikich zwierząt, FAO itp.

W dniach 24-25 maja 2023 r. w III dorocznym walnym zgromadzeniu ENETWILD nasz Instytut reprezentował dr hab. Jacek Karamon, profesor instytutu.

Zdjęcie do ogłoszenia
Powrót