Aktualności - szczegóły

OMCL Annual Meeting 2023 w Madrycie

Zdjęcie do ogłoszenia

W dniach 05-07 czerwca 2023 r. w Madrycie odbyło się doroczne spotkanie europejskich Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych Official Medicines Control Laboratories OMCL sieci GEON - „ANNUAL MEETING OF THE OMCL NETWORK”, podsumowujące aktywność sieci w 2022 r.

W konferencji udział wzięli mgr inż. Ewa Borzym, mgr Katarzyna Pasik oraz prof. Marcin Smreczak w roli przedstawicieli weterynaryjnego OMCL w Polsce. Jedną z głównych części konferencji stanowiła sesja sieci weterynaryjnej Veterinary Batch Release Network (VBRN). Obrady prowadzili: Renáta Kováčová reprezentująca Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments, oraz Catherine Milne, dyrektor sekcji weterynaryjnej OCABR/OBPR z ramienia EDQM. Opiekę merytoryczną nad całością obrad sprawował Michael Wierer, kierownik Działu Produktów Leczniczych w EDQM. Podczas modułu „Oral Reports by Member States” przedstawiono sprawozdanie z działalności każdego laboratorium zakończone dyskusją. Głównym wnioskiem z tej części obrad jest fakt, iż duża cześć laboratoriów OMCL wydaje wyłącznie europejskie certyfikaty OCABR/OBPR i tego typu rozwiązanie jest zdecydowanie promowane przez EDQM.

Zarówno zaprezentowane podczas konferencji sprawozdanie z działalności polskiego laboratorium OMCL w PIWet-PIB  jak i prezentacja pt. „Report on short-term testing strategy for rabies, live oral vaccine Lysvulpen, Bioveta, Czech Republik”, zostały bardzo dobrze odebrane przez uczestników konferencji i stały się kanwą do zacieśniania współpracy międzynarodowej.

Powrót