Aktualności - szczegóły

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Skarżyńskiej

Zdjęcie do ogłoszenia

Komisja Doktorska Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach uprzejmie zawiadamia o obronie rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Skarżyńskiej pt.: "Antybiotykooporność bakteryjnej flory jelitowej wybranych gatunków zwierząt",
która odbędzie się dn. 6 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej PIWet - PIB w Puławach (A1.13). Szczegóły dotyczące wydarzenia w załączonym skanie.


Link do kanału PIWet-PIB (Youtube)
MS TEAMS
Youtube obrona na żywo

Powrót