Aktualności - szczegóły

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkswagen Passat

Zdjęcie do ogłoszenia

Państwowy Instytut Weterynaryjny-

Państwowy Instytut Badawczy

w Puławach

Al. Partyzantów 57, 24- 100 Puławy

ogłasza publiczną licytację wyeksploatowanego środka trwałego- samochód osobowy

Volkswagen 3C Passat Comfortline 2,0 TDI 125 kW (170 KM), nr rejestracyjny LPU 22UU; nr VIN WVWZZZ3CZ8P009950; rok produkcji 2007; przebieg około 501 000 km.

Samochód w stanie zachowania bardzo dobrym, poddawany regularnym serwisom, bezwypadkowy; silnik wykazuje cechy zużycia eksploatacyjnego ze względu na przebieg, zużywa olej silnikowy oraz płyn chłodniczy, nadmiernie emituje spaliny; bez filtra cząsteczek stałych.

 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu oraz warunków sprzedaży uzyskać w dni robocze w godz. 08-15 pod numerem 0 81/ 889 32 44; 889 33 25 lub 691 850 191; 607 099 701  oraz na stronie www.piwet.pulawy.pl

 

Warunkiem uczestnictwa w publicznej licytacji samochodu jest wpłata wadium w wysokości 600,- (sześćset złotych )  do  dnia 29.05.2023 r.

na konto PIWet- PIB w Banku BNP Paribas  

nr 35 20300045 111 0000000 531520 tytułem „Wpłata wadium Passat”.

Wymóg zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się w ww. terminie na wskazanym koncie bankowym PIWet- PIB.

Publiczna ustna licytacja odbędzie się dnia 30.05.2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie PIWet-PIB w Puławach, 24-100 Puławy, Aleja Partyzantów 57. 

 

Cena wywoławcza 4.500,- zł (cztery tysiące pięćset złotych)

Ustala się wartość postąpienia w licytacji na 200,- (dwieście złotych).

Przystąpienie do licytacji oznacza zapoznanie się oferenta  z przedmiotem i warunkami licytacji oraz o przyjęciu warunków licytacji bez zastrzeżeń. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta w licytacji będzie najwyższa, będzie zaliczone na poczet ceny pojazdu. Pozostałym uczestnikom licytacji wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Uczestnik licytacji zobowiązany będzie do okazania dowodu tożsamości (dowód osobisty lub  paszport) oraz dodatkowo: w przypadku spółki prawa handlowego- upoważnienia do reprezentowania; w przypadku osoby prawnej-  aktualnego wyciągu KRS; danych kontaktowych poprzez wpisanie na listę uczestników licytacji oraz dowodu wpłaty wadium. Niezbędne dla przeprowadzenia licytacji dane osobowe będą chronione zgodnie obowiązującymi przepisami.

Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego,  jeżeli oferent, którego oferta w licytacji zostanie przyjęta jako najwyższa uchyli się od zawarcia umowy.  Okres związania ofertą wynosi 7 dni. Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zastrzega sobie prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyny lub jej zamknięcia bez dokonania wyboru.

Powrót