Aktualności - szczegóły

Diagnostyka zatruć pszczół w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii PIWet

Zdjęcie do ogłoszenia

W związku z pojawiającymi się pierwszymi incydentami zatruć pszczół przypominamy o możliwości wykonania w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Instytutu bezpłatnych badań toksykologicznych w próbkach martwych pszczół. Diagnostyka zatruć pszczół realizowana jest w ramach zadania „Monitorowanie stanu zdrowotnego i strat rodzin pszczelich w krajowych pasiekach” Programu Wieloletniego Instytutu „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Badania toksykologiczne w kierunku oznaczenia pozostałości pestycydów w martwych pszczołach wykonywane są na rzecz pszczelarzy w sytuacji zaobserwowania objawów zatrucia w pasiece, przede wszystkim wystąpienia nagłego i masowego osypu pszczół, przy jednoczesnym podejrzeniu nieprawidłowego stosowania środków ochrony roślin w jej sąsiedztwie.

Próbki martwych pszczół do badań muszą zostać pobrane przez pracownika Inspekcji Weterynaryjnej, lekarza weterynarii wolnej praktyki lub Policję. Niezbędne jest również powiadomienie Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa o podejrzeniu nieprawidłowości w stosowaniu środków ochrony roślin skutkujące wystąpieniem zatrucia pszczół.

Szczegółowe instrukcje postępowania wraz ze wzorem protokołu pobrania próbki znajdziecie Państwo w zakładce 'Komunikaty' > 'Informacje dla pszczelarzy'.

Powrót