Aktualności - szczegóły

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Renault Megane

Zdjęcie do ogłoszenia

Państwowy Instytut Weterynaryjny-

Państwowy Instytut Badawczy

w Puławach

Al. Partyzantów 57, 24- 100 Puławy

ogłasza publiczną licytację

 wyeksploatowanego i uszkodzonego środka trwałego- samochód osobowy

Renault Megane Grandtour 1.5 dCi 105 KM,  nr rejestracyjny LPU 23222; nr VIN VF1KZ1G0645051578; rok produkcji 2011; przebieg około 477 000 km.

 

   Samochód uszkodzony po otwarciu maski w czasie jazdy. Uszkodzenia obejmują: pękniętą szybę przednią, pokrywę przednią, błotniki przednie prawy i lewy. Dodatkowo występuje usterka w postaci zacinającej się przepustnicy. Samochód poddawany regularnym serwisom, garażowany wykazujący oznaki zużycia eksploatacyjnego właściwego dla posiadanego przebiegu. Ubezpieczenie OC ważne do kwietnia 2024, przegląd techniczny stracił ważność 14.04.2023 (nieodnawiany z uwagi na uszkodzenia samochodu).

 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu oraz warunków sprzedaży można uzyskać w dni robocze w godz. 08-15 pod numerem 0 81/ 889 32 44; 889 33 25 lub 691 850 191; 607 099 701  oraz na stronie www.piwet.pulawy.pl

 

Warunkiem uczestnictwa w publicznej licytacji samochodu jest wpłata wadium w wysokości 500,- (pięćset złotych )  do  dnia 09.05.2023 r.

na konto PIWet- PIB w Banku BNP Paribas  

nr 35 20300045 111 0000000 531520 tytułem „Wpłata wadium Renault Megane”.

Wymóg zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się w ww. terminie na wskazanym koncie bankowym PIWet- PIB.

Publiczna ustna licytacja odbędzie się dnia 10.05.2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie PIWet-PIB w Puławach, 24-100 Puławy, Aleja Partyzantów 57. 

 

Cena wywoławcza 6.000,- zł (szesć tysięcy złotych)

Ustala się wartość postąpienia w licytacji na 200,- (dwieście złotych).

Przystąpienie do licytacji oznacza zapoznanie się oferenta  z przedmiotem i warunkami licytacji oraz o przyjęciu warunków licytacji bez zastrzeżeń. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta w licytacji będzie najwyższa, będzie zaliczone na poczet ceny pojazdu. Pozostałym uczestnikom licytacji wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Uczestnik licytacji zobowiązany będzie do okazania dowodu tożsamości (dowód osobisty lub  paszport) oraz dodatkowo: w przypadku spółki prawa handlowego- upoważnienia do reprezentowania; w przypadku osoby prawnej-  aktualnego wyciągu KRS; danych kontaktowych poprzez wpisanie na listę uczestników licytacji oraz dowodu wpłaty wadium. Niezbędne dla przeprowadzenia licytacji dane osobowe będą chronione zgodnie obowiązującymi przepisami.

Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego,  jeżeli oferent, którego oferta w licytacji zostanie przyjęta jako najwyższa uchyli się od zawarcia umowy.  Okres związania ofertą wynosi 7 dni. Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zastrzega sobie prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyny lub jej zamknięcia bez dokonania wyboru.

Powrót