Aktualności - szczegóły

Wizyta Ministra Edukacji i Nauki

Zdjęcie do ogłoszenia

We wtorek 04 kwietnia br. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach gościł Pana Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki.

Podczas swojej wizyty Minister Czarnek spotkał się z dyrekcją i pracownikami Instytutu. Poinformował o planowanym objęciu wspólną regulacją płacową wszystkich placówek naukowo-badawczych i zwiększeniu subwencji dla PIWet-PIB o 6 mln złotych na badania dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego. Prof. Stanisław Winiarczyk, dyrektor Instytutu, otrzymał z rąk Pana Ministra symboliczny czek na 3 mln zł w ramach pierwszej transzy subwencji na badania. Jak podkreślił Pan Minister, jest to kwota minimalna do tego, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Instytutu, który z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowotnego Polaków spełnia fundamentalną rolę w naszym kraju.

Pan Minister Przemysław Czarnek zapowiedział, że proponowane przez niego zmiany mają ujednolicić system ustalania wysokości wynagrodzeń pracowników naukowych uczelni wyższych oraz instytutów badawczych oraz ułatwić zarządzanie placówkami badawczymi oraz dostęp do grantów. W opinii Ministra Edukacji i Nauki chodzi o stworzenie jednolitego systemu, który będzie dotyczył wszystkich pracowników naukowych we wszystkich placówkach naukowo-badawczych, a nie wyłącznie na uczelniach.

Zdjęcie do ogłoszenia Zdjęcie do ogłoszenia Zdjęcie do ogłoszenia Zdjęcie do ogłoszenia Zdjęcie do ogłoszenia
Powrót