Aktualności - szczegóły

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Gierak

Zdjęcie do ogłoszenia


Komisja Doktorska Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach uprzejmie zawiadamia o obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Gierak pt.: "Application of multicriteria decision analysis and a quantitative model for the assessment of risk of avian influenza introduction into the poultry population in Poland", która odbędzie się dn. 17 marca 2023 r. o godz. 12:00 w auli Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego PIWet-PIB w Puławach. Szczegóły dotyczące wydarzenia w załączonym skanie.


Link do kanału PIWet-PIB (Youtube)
Link do spotkania na platformie MS Teams

Powrót