Aktualności - szczegóły

Porozumienie o współpracy naukowej z ANSES

Zdjęcie do ogłoszenia

Benoît Vallet, dyrektor generalny Francuskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności, Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ANSES) i Stanisław Winiarczyk, dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIWet-PIB), podpisali porozumienie przedłużające współpracę obu jednostek do 2028 roku. Uroczystość miała miejsce na stoisku ANSES na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej w Paryżu w dniu 28 lutego br. Współpraca zainicjowana w 2012 roku zaowocowała wspólnymi projektami oraz publikacjami w obszarze zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności. Oba instytuty współpracują w takich obszarach jak diagnostyka i zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt, programy zwalczania i profilaktyki chorób, czy bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz. ANSES i PIWet-PIB są partnerami w kilku sieciach i projektach badawczych finansowanych z programów Horyzont 2020, ERA-NET, Horyzont Europa czy sieci COST. W ciągu najbliższych pięciu lat obie organizacje chcą zacieśnić współpracę w zakresie takich obszarów badawczych jak: antybiotykooporność, identyfikacja bakterii odpowiedzialnych za zatrucia pokarmowe (w tym Salmonella spp.), zakażenia wirusami zwierzęcymi, zwłaszcza o potencjalne zoonotycznym (np. ptasia grypa, wścieklizna czy wirusowe zapalenie wątroby typu E) czy też badania zwierząt wolnożyjących jako potencjalnego rezerwuaru patogenów niebezpiecznych dla zdrowia zwierząt gospodarskich i człowieka.


Podpisanie umowy o współpracy naukowej między ANSES i PIWet-PIB

W trakcie tej samej wizyty na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej Prof. Stanisław Winiarczyk reprezentował Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy na spotkaniu z Marc Fesneau, Ministrem Rolnictwa Francji, na którym były obecne delegacje z licznych krajów Europy i Świata. W krótkim wystąpieniu Ministra zostały poruszone najistotniejsze problemy i wyzwania stojące przed współczesnym rolnictwem, między innymi problemy związane ze zmianami klimatycznymi, emisją gazów cieplarnianych, zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych i zaraźliwych zwierząt, a także wsparciem dla Ukrainy. Następnie Minister odbył indywidualne  rozmowy kolejno ze wszystkimi reprezentantami poszczególnych krajów. W rozmowie z Dyrektorem PIWet-PIB poruszono między innymi kwestie Europejskiego Zielonego Ładu oraz holistycznego podejścia do problemu Jednego Zdrowia, rozumianego jako ochrona zdrowia człowieka poprzez ochronę zdrowia zwierząt i roślin oraz środowiska, w którym żyjemy.


Dyrektor PIWet-PIB w rozmowie z Ministrem Rolnictwa Francji

Dyrekcja Instytutu składa serdeczne podziękowania Marie-Christine Le Gal, Radcy Rolnemu oraz Bożenie Bochenek, przedstawicielom Ambasady Francji w Polsce, za przygotowanie spotkania w Paryżu oraz nieocenioną pomoc w trakcie wizyty na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej w Paryżu.

Powrót