Aktualności - szczegóły

Wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zdjęcie do ogłoszenia

5 stycznia br. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Henryk Kowalczyk odwiedził Puławy. Pan Premier złożył wizytę w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym oraz w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym.

Panu Premierowi towarzyszyli: Posłowie na Sejm RP Pan Leszek Kowalczyk oraz Pan Krzysztof Szulowski, Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk, a także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Celem wizyty było omówienie aktualnej sytuacji w PIWet-PIB, a także zapoznanie się z profilem działalności naukowo-badawczej. Ponadto przedstawiono Panu Premierowi informacje dotyczące działalności Zakładu Radiobiologii oraz Zakładu Farmakologii i Toksykologii w zakresie aktywności referencyjnej w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Zaprezentowane zostało również unikatowe wyposażenie laboratorium analiz instrumentalnych w zakresie oznaczania związków z grupy trwałych zanieczyszczeń organicznych.

W szczególności pokreślono zaangażowanie i wysokie kompetencje pracowników PIWet-PIB w czasie wyjaśniania przyczyn zanieczyszczenia środowiska rzeki Odry w sierpniu 2022 roku.

Podczas wizyty Pan Premier wraz z delegacją spotkał się z dyrekcją i pracownikami PIWet-PIB, jak również zwiedził Instytut, w tym część laboratoryjną.

Zdjęcie do ogłoszenia Zdjęcie do ogłoszenia Zdjęcie do ogłoszenia Zdjęcie do ogłoszenia Zdjęcie do ogłoszenia
Powrót