Wczytywanie

Aktualności - szczegóły

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Lachtary

Zdjęcie do ogłoszenia

Komisja Doktorska Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach uprzejmie zawiadamia o obronie rozprawy doktorskiej mgr Beaty Lachtary pt.: "Charakterystyka genomu Listeria monocytogenes serogrup IIa i IVb pochodzących
z żywności oraz środowiska jej produkcji", która odbędzie się dn. 10 stycznia 2023 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej PIWet - PIB w Puławach (A1.13). Szczegóły dotyczące wydarzenia w załączonym skanie.


Link do kanału PIWet-PIB (Youtube)
MS Teams

Powrót