Aktualności - szczegóły

Nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowił przyznać następującym zespołom nagrody za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie za 2021 r.:

 1. zespołowi autorskiemu w składzie:
 • dr Monika Krajewska-Wędzina, adiunkt PIWet-PIB;
 • dr inż. Łukasz Radulski, asystent PIWet-PIB;
 • prof. dr hab. Marcin Weiner, prof. PIWet-PIB;
 • dr Anna Didkowska, asystent SGGW;
 • dr Blanka Orłowska, adiunkt SGGW.

Temat opracowania wdrożonego do praktyki rolniczej: Wdrożenie innowacyjnych testów serologicznych do wykrywania gruźlicy u alpak jako element weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego,

oraz

 1. zespołowi autorskiemu w składzie:
 • dr hab. Magdalena Larska, prof. PIWet-PIB;
 • dr Julia Kęsik-Maliszewska, lekarz weterynarii, specjalista inżynieryjno-techniczny PIWet-PIB;
 • prof. dr hab. Jerzy Rola, kierownik Zakładu Wirusologii PIWet-PIB;
 • prof. dr hab. Mirosław P. Polak, profesor PIWet-PIB.

Temat opracowania wdrożonego do praktyki rolniczej: Wdrożenie monitoringu zakażeń wirusem Schmallenberg w Polsce – odpowiedź na nowe zagrożenie dla zdrowia przeżuwaczy w dobie zmieniającego się klimatu.

19 grudnia br. podczas posiedzenia Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach Dyrektor Instytutu, prof. Stanisław Winiarczyk oraz przewodniczący RN, prof. Andrzej Koncicki przekazali nagrody pracownikom Instytutu, którzy wchodzili w skład zespołów autorskich.

Nagrodzonym zespołom gratulujemy.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Powrót