Aktualności - szczegóły

Wezwanie do sprostowania nieprawdziwych informacji_Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

Materiał zawiera Wezwanie do Pana Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w sprawie sprostowania Jego wypowiedzi z posiedzenia Rady - 28 października br.,

gdzie w protokole z tego posiedzenia wskazał, że:

  1. "powołany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej mediator i były członek WRDS WL Pan Wojciech Włodarczyk na prośbę Dyrektora K. Niemczuka został odwołany z tej roli. Uzasadnieniem złożonym przez dyrektora był brak zadowalających efektów mediacji.”

Dyrektor Instytutu nigdy nie składał takiego wniosku i nie przedstawiał żadnego uzasadnienia!

  1. „Strona związkowa przesłała propozycję stanowiska, którego istotnym aspektem jest przerażająca ilość pozwów cywilnych skierowanych przeciwko pracownikom przez Pana Dyrektora.”

Nie zweryfikowano tej informacji w PIWet-PIB w Puławach;

Jest ona nieprawdziwa.

Szczegóły: str 3, ost akapit - korespondencji dyrektora Instytutu do Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego (plik: Niemczuk Krzysztof - sprostowanie ...)

Niemczuk Krzysztof-sprostowanie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Wezwanie

Powrót