Aktualności - szczegóły

Publikacja w czasopiśmie The Lancet Infectious Diseases

Z dużą przyjemnością i satysfakcją informujemy, że w czasopiśmie The Lancet Infectious Diseases (IF=71,421) ukazał się artykuł pt. "Unveiling the incidences and trends of the neglected zoonosis cystic echinococcosis in Europe: a systematic review from the MEmE project", którego jednym ze współautorów jest nasz Kolega z Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych dr hab. Jacek Karamon, profesor instytutu.

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00638-7/fulltext

Powrót