Aktualności - szczegóły

Projekt One Health EJP - Wspólne spotkanie Komitetu Osób Kierujących oraz Komitetu Współwłaścicieli Programu

Zdjęcie do ogłoszenia

W dniach 21-22 listopada br. w Sztokholmie odbyło się spotkanie dwóch komitetów reprezentujących kierowników i właścicieli projektu OneHealth EJP (Promoting One Health in Europe through joint actions on foodborne zoonoses, antimicrobial resistance and emerging microbiological hazards), będące podsumowaniem jego realizacji w latach 2018-2022. Polskę reprezentowała Pani Magdalena Bartosińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (komitet współwłaścicieli programu) oraz prof. dr hab. Mirosław Polak, zastępca dyrektora ds. współpracy i rozwoju (komitet osób kierujących programem). W grupie 44 członków konsorcjum projektu znajdował się Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy  w Puławach. W ramach budżetu projektu, opiewającego na kwotę 90 mln euro, realizowano tematy badawcze z zakresu zoonoz pochodzenia żywnościowego, antybiotykooporności oraz nowopojawiających się zagrożeń epidemicznych. Projekt z ramienia PIWet-PIB, który uczestniczył w realizacji 17 projektów, koordynował prof. Jacek Kuźmak, zastępca dyrektora ds. naukowych. W realizację tych badań zaangażowani byli pracownicy 13 zakładów naukowych Instytutu. Projekt został bardzo wysoko oceniony przez uczestników spotkania, zwłaszcza za udane połączenie jednostek medycyny ludzkiej i weterynaryjnej. Podkreślano wzorową koordynację współpracy tak wielu jednostek naukowych. Jednocześnie wskazano na konieczność poszerzenia przyszłych badań o aspekt oceny środowiska. Konferencja podsumowująca cały projekt planowana jest w czerwcu 2023 r.

Zdjęcie do ogłoszenia Zdjęcie do ogłoszenia
Powrót