Aktualności - szczegóły

Przedłużenie porozumienia o współpracy w ramach konsorcjum z Wageningen University&Research Centre

Zdjęcie do ogłoszenia

W dniu 14 listopada br. w Ambasadzie Polski w Królestwie Niderlandów w Hadze, w obecności Pana Piotra Samerka, chargé d'affaires, kierownika Placówki, podpisano porozumienie o współpracy naszego Instytutu z Wageningen University&Research Centre (WUR), Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (PULS) oraz Instytutem Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN z Jastrzębca (IGBZ PAN). W 2015 w/w jednostki podpisały porozumienie o współpracy naukowej, które zostało przedłużone o kolejne 5 lat podczas uroczystości w Ambasadzie w Hadze. Podpisy pod stosownym dokumentem złożyli: dr Ernst van den Ende, General Director, WUR; prof. Agnieszka Wierzbicka, Dyrektor IGBZ PAN; dr hab. inż. Marcin Pszczoła, w imieniu prof. Małgorzaty Szumacher, dziekana wydziału oraz prof. Mirosław Polak, zastępca Dyrektora PIWet-PIB.

Celem porozumienia jest kontynuacja i dalsze zacieśnianie współpracy między partnerami oraz zachęcanie do wspólnych działań w następujących obszarach: mobilność naukowców, projekty badawcze finansowane ze środków krajowych i unijnych, projekty badawcze zorientowane na przemysł, inne działania z zakresu porozumienia.

Poza przedłużeniem porozumienia o współpracy partnerzy z Wageningen University& Research zorganizowali sympozjum naukowe, w którym nasz Instytut reprezentowali: prof. Dariusz Wasyl z wykładem: “Decades-long cooperation and research on antimicrobial resistance, Salmonella, and more” oraz Pani dr Jowita Niczyporuk, która przedstawiła temat: “Polish-Dutch cooperation in two research grants: HealthyLivestock and ICONIC”.

Kolejne coroczne spotkanie partnerów tego konsorcjum planowane jest w 2023 r. w Puławach.

Powrót