Aktualności - szczegóły

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Tkaczyk

Zdjęcie do ogłoszenia

Komisja Doktorska Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach uprzejmie zawiadamia o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Tkaczyk pt.: "Oznaczanie biomarkerów mikotoksyn u trzody chlewnej jako nowoczesne narzędzie do oceny narażenia świń na mikotoksyny", która odbędzie się dn. 24 listopada 2022 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej PIWet - PIB w Puławach (A1.13). Szczegóły dotyczące wydarzenia w załączonym skanie.

Link do kanału PIWet-PIB (Youtube)
MS Teams

Powrót