Aktualności - szczegóły

Wizyta uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Władysława Szafera w Rzemieniu

Zdjęcie do ogłoszenia

W ramach porozumienia o współpracy z 07.10.2011 w dniu 17 października br. Instytut odwiedzili uczniowie technikum weterynaryjnego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Władysława Szafera w Rzemieniu pod opieką Pani lek. wet. Ewy Trojan-Kaczmarek. Wizyta ta była jednym z elementów działania zdefiniowanego w wykazie tematycznych przedsięwzięć edukacyjnych Instytutu wobec Szkoły, jako elementu popularyzacji wśród uczniów wiedzy z zakresu prewencji i bioasekuracji w gospodarstwach rolnych w zakresie chorób zakaźnych. Goście zapoznali się z zakresem i profilem prowadzonych badań, zasadami funkcjonowania krajowych laboratoriów referencyjnych oraz wysłuchali informacji o możliwości diagnozowania wirusowej biegunki bydła z wykorzystaniem próbek pobieranych podczas kolczykowania zwierząt. Po części teoretycznej prof. Mirosław Polak przedstawił gościom wyposażenie i zasady funkcjonowania laboratorium diagnostycznego na przykładzie Zakładu Wirusologii. Największe zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się system kamer przemysłowych umożliwiający obserwację zwierząt doświadczalnych na odległość.

Powrót