Wczytywanie

Aktualności - szczegóły

Badania naukowców z PIWet-PIB przyczynkiem do zmiany w taksonomii

Badania naukowców z PIWet-PIB przyczynkiem do zmiany w taksonomii

W dniach 23-26.08.2022 r. w Lozannie w Szwajcarii odbyła się konferencja ,,International Intracellular Bacteria Meeting 2022”. W wydarzeniu wzięli udział naukowcy z wiodących ośrodków naukowych z Europy i Stanów Zjednoczonych. Instytut reprezentowany był przez Panią dr hab. Monikę Szymańską-Czerwińską, profesor instytutu oraz Panią mgr inż. Kingę Zarębę-Marchewkę. Pani Profesor wygłosiła dwa wykłady, prezentując osiągnięcia zespołu badawczego, którym kieruje, a które spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników.

Należy podkreślić, że wykłady innych uznanych autorytetów ze społeczności naukowej, zajmujących się badaniami nad Chlamydia spp. nawiązywały do wyników badań, uzyskanych w ostatnich latach, przez pracowników PIWet-PIB w Puławach.

Ponadto, podczas konferencji odbyło się spotkanie Międzynarodowego Podkomitetu ds. Taksonomii Chlamydii, który zatwierdził zmianę w taksonomii, zmieniając dotychczasową definicję gatunku Chlamydia abortus.

Podstawą do wprowadzenia zmiany były badania przeprowadzone i opublikowane przez zespół z Zakładu Chorób Bydła i Owiec w składzie: dr hab. Monika Szymańska-Czerwińska, prof. instytutu, mgr inż. Kinga Zaręba-Marchewka, prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk, przy współudziale pracownika Zakładu Analiz Omicznych PIWet-PIB Pana Arkadiusza Bomby.

Autorom badań składam serdeczne gratulacje, Krzysztof Niemczuk, dyrektor PIWet-PIB w Puławach

Powrót